EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. ? 30.6.2

EXEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE   22.7.2003 klo 10.00 1 (7)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2003

Yhteenveto:

- Erittäin vahva toinen vuosineljännes; liikevaihto kasvoi 10,9 % ja
liikevoitto 142,4 % verrattuna edellisvuoteen
- Myös tammi-kesäkuu 2003 oli yli edellisvuoden tason, liikevaihto
kasvoi 3,3 % ja liikevoitto 27,3 %
- Kannattavuuden parannus johtui kustannusten alentamiseen tähtäävistä
toimenpiteistä sekä Nordic Walkingin läpimurrosta Keski-Euroopassa
- Orastavia merkkejä markkinoiden elpymisestä

Toimintaympäristö

Katsauskauden alkua leimasi edelleen varovaisuus markkinoilla, mutta
toukokuussa markkinat piristyivät selvästi. Tämän kehityssuunnan
arvioidaan jatkuvan toistaiseksi, vaikkakin yleistä markkinatilannetta
on edelleen vaikea ennustaa loppuvuoden osalta. Sekä
urheiluvälinemarkkinat että teollisuussegmentit ovat aktiiviset, ja
uusien tuotteiden ja tuoteinnovaatioiden kysyntä on jatkuvaa.

Raaka-aineiden markkinat ovat rauhalliset huolimatta öljyyn
kohdistuvista hetkittäisistä hintapiikeistä, eikä raaka-aineiden
hintojen oleteta nousevan loppuvuoden aikana.

Teollisuus-liiketoiminta

Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1,4 % ja oli 13,2 (13,0)
miljoonaa euroa. Myös kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla
liikevoiton ollessa 1,5 (1,4) miljoonaa euroa. Teollisuuden myynti on
edelleen hyvällä tasolla, vaikka markkinat ovat olleet erittäin
varovaiset. Kesää kohti mentäessä on markkinoilla tapahtunut selvää
piristymistä.

Antennisuojaprofiilien myynnissä on katsauskauden aikana tapahtunut
huomattava kysyntäpiikki. On kuitenkin vaikea ennustaa jatkuuko
kysynnän kasvu myös loppuvuonna.

Paperiteollisuudessa koneiden käyttöasteet ovat edelleen alhaiset,
mikä heijastuu kaavinterien myyntivolyymiin. Kaavinterätuoteperheeseen
kehitettiin yhdessä Metson kanssa uusi tuoteperhe, ValRx, ValEco-
perheen rinnalle. Uuden terän ominaisuuksia on parannettu ennen
kaikkea iskulujuuden osalta. Kaavarointituotteet lisääntyivät myös
pitimien osalta. Kevään aikana LiteFit-pitimeen tehtiin toiminnallisia
muutoksia ja se kaupallistettiin alkukesästä. Paperikoneiden
käyttöasteiden odotetaan loppuvuodenkin olevan keskimääräistä
alhaisemmat.

Ristikkomastojen myynti etenee suunnitellusti. Tilauskanta oli
katsauskauden lopussa suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Mastoja
toimitetaan loppuvuonna mm. Singaporen Changiin, Amsterdamin
Schipoliin ja Lontoon Lutoniin. Tuoteryhmän myynnin oletetaan säilyvän
erittäin hyvällä tasolla kuluvana vuonna.
                                2 (7)

Profiilituoteryhmässä on meneillään useita mittavia
tuotekehitysprojekteja lähinnä autoteollisuudessa, offshoressa,
infrastruktuurirakentamisessa ja tuulienergiassa. Autoteollisuudessa
alan johtavat yritykset korvaavat metalleja komposiiteilla
korirakenteiden keventämiseksi. Hiilikuidun käyttö teräsrakenteiden
vahventamisessa ja keventämisessä on nopeasti kehittyvä
komposiittimateriaalien sovellusalue. Keveyden lisäksi mm. teräksen
värähtelyä saadaan vaimennettua hiilikuituprofiileilla. Exel on
aktiivisesti mukana kehitystyössä.

Sport-liiketoiminta

Sport-liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 12,8 (12,2)
miljoonaa euroa eli 5 % korkeampi kuin edellisvuonna. Ennakkomyynti
kotimaisiin urheilukauppoihin on sujunut normaalisti. Kysyntä
kotimaassa on edelleen edellisvuotta pienempää. Viennissä
ennakkomyynti on ollut vilkkaampaa kuin vuonna 2002.

NFSTM (Nordic Fitness SportsTM) –konseptin lanseeraamista on jatkettu
menestyksekkäästi Keski-Euroopassa. Konseptiin kuuluvat uutuustuotteet
eli Exel-sukset, Odlo- ja Björn Dählie –urheiluasusteet sekä Tubbs-
lumikengät tulevat kuluvana syksynä kauppoihin kuluttajille Suomessa.
Sauvakävely oli Saksassa järjestettävien ISPO-urheilumessujen ainoa
todellinen uutuus, ja herätti siellä suurta mielenkiintoa. Nordic
Walking on tehnyt lopullisen läpilyönnin väkirikkailla
saksankielisillä markkinoilla Keski-Euroopassa. Exelin markkinaosuus
lajin alkuunpanijana on erittäin vahva. Vahvuus näkyy uusina
myyntiennätyksinä Exel GmbH Sportin toiminnassa. Sauvakävelyn lisäksi
Exel tulee olemaan kuluvana vuonna selvä markkinajohtaja myös
sauvarullaluistelussa Keski-Euroopassa. Kokonaisuudessaan sauvojen
ennakkomyynti ja tilauskanta ovat hyvällä tasolla, selvästi
edellisvuotta edellä.

Laminaattimyynti on katsauskauden aikana ollut ennallaan. Alkuvuoden
jättämää ei ole katsauskaudella kurottu kiinni. Perinteisten
urheilusovellusten ulkopuolelta on kevään aikana kaupallistettu mm.
hyllyjen jäykistämisessä käytettävä laminaatti
huonekaluteollisuudelle. Vesiurheilussa surfmastojen kysyntätilanne on
parantunut ja säilynyt hyvänä myös purjelautailusesongin alettua.

Salibandyssa päämarkkina-alueilla eli Suomessa, Ruotsissa ja
Sveitsissä markkinaosuustilanne on entisellään. Kansainvälinen
Salibandyliitto ja alalla toimivat yritykset tekevät työtä lajin
levittämiseksi uusiin maihin. Salibandymailoja markkinoivan
International Gateway AB:n varasto- ja lähetystoiminnot siirrettiin
Ruotsista Mäntyharjun logistiikkakeskuksen yhteyteen kesäkuun alussa.

Kannattavuus

Konsernin liikevaihto kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna.
Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen taulukon
mukainen:

                                3 (7)

Liikevaihto
(milj. euroa)   1-6/2003     1-6/2002     Muutos
Teollisuus    13,2       13,0       1 %
Sport       12,8       12,2       5 %
Yhteensä     26,0       25,2       3 %
Sportissa kasvu tuli pääosin Keski-Euroopan kävelysauvamyynnistä, joka
kompensoi alkuvuoden alhaisen masto- ja laminaattimyynnin.
Teollisuudessa myynti oli tasaista eri tuoteryhmissä.

Konsernin liikevoitto oli 2,0 (1,6) miljoonaa euroa.
Tehdastoiminnoissa tuottavuus on parantunut selvästi johtaen
positiivisesti kehittyneeseen kannattavuuteen molemmilla liiketoiminta-
alueilla. Nordic Walking –sauvojen myynnin menestys Keski-Euroopassa
johti Sportissa selvään kannattavuuden paranemiseen. Liikevoiton
jakautuma ja kehitys edellisvuotiseen on seuraava:

Liikevoitto
(milj. euroa)   1-6/2003     1-6/2002     Muutos
Teollisuus     1,5       1,4        + 8,9 %
Sport       0,4       0,1        + 203,0 %
Yhteensä      2,0       1,5        + 27,3 %

Nettorahoituskulut

Nettorahoituskulut olivat 252 (305) tuhatta euroa. Rahoituksessa ei
ole katsauskaudella tapahtunut oleellisia muutoksia eikä järjestelyjä,
ainoastaan pieniä uudelleenjärjestelyjä kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten
lainojen tasapainottamiseksi.

Tase, rahoitus ja vastuut

Taseen loppusumma oli 34,6 (35,4) miljoonaa euroa. Korollisten
nettovelkojen määrä pieneni 9,6 (14,3) miljoonaan euroon. Vastuiden
määrä pysyi lähes ennallaan.

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 1,0 (1,2) milj. euroa.
Investointitoiminta on pidetty alhaisena. Uusinvestoinnit kohdistuivat
tuotteiden kehitykseen liittyviin muotti- ja työkaluinvestointeihin.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä per 30.6.2003 oli 359 (385).

Osakkeet ja omistus

Exel Oyj:n osakepääoma on 1.854.755 euroa jakaantuen 5.299.300
osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,8
%.

                                4 (7)

Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 8,2 %
kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 7,14
ja alin kurssi 5,50 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,10 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli 30.6.2003 32,3 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden näkymät

Markkinoiden arvioidaan olevan varovaiset loppuvuoden ajan, tosin
orastavia merkkejä markkinoiden elpymisestä on ollut nähtävissä
toisella vuosineljänneksellä. Tuottavuusprojektit Suomen ja Saksan
tehtailla etenevät suunnitellusti, ja niiden odotetaan edelleen
alentavan kustannuksia. Yleisen markkinatilanteen oletetaan olevan
toisella vuosipuoliskolla ensimmäisen vuosipuoliskon kaltainen.
Liikevoiton kehityksen ennakoidaan jatkuvan positiivisena, ja sen
ennakoidaan ylittävän edellisvuoden tason.


Mäntyharju, 22.7.2003


Exel Oyj          Ari Jokelainen
hallitus          toimitusjohtaja
                                5 (7)

EXEL-KONSERNI

TULOSLASKELMA

1000 euroa             1-6/03  1-6/02  muutos-% 1-12/02

LIIKEVAIHTO             26 006  25 188  3    51 203
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys (+)
tai vähennys (-)          977   895   9    422
Valmistus omaan käyttöön      93    109   -15   251
Liiketoiminnan muut tuotot     191   272   -30   770

Materiaalit ja palvelut       -9 851  -10 415 -5    -20 175

Henkilöstökulut           -6 939  -6 560  6    -13 198

Poistot               -1 627  -1 562  4    -3 318


Liiketoiminnan muut kulut      -6 865  -6 367  8    -12 153

LIIKEVOITTO             1 986  1 559  27    3 802
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)  -252   -305   -17   -655

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ    1 734  1 255  38    3 147
Satunnaiset erät

VOITTO ENNEN VEROJA         1 734  1 255  38    3 147
Verot                -600   -422   42    -921

TILIKAUDEN VOITTO          1 134  833   36    2 225

Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero.

TASE
1000 euroa             30.6.03 30.6.02 muutos% 31.12.02

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet      3 179  3 684  -14   3 521
 Konserniliikearvo         366   437   -16   402
 Aineelliset hyödykkeet      10 389  11 348  -8    10 636
 Sijoitukset            127   127   0    127
Vaihtuvat vastaavat
 Vaihto-omaisuus          9 258  9 297  0    7 962
 Saamiset             8 756  9 825  -11   6 635
 Rahat ja pankkisaamiset      2 531  656   286   2 525
Yhteensä              34 607  35 375  -2    31 807
                                6 (7)

VASTATTAVAA
Oma pääoma
 Osakepääoma            1 855  1 840  1    1 853
Muu oma pääoma           13 164  11 563  14    13 086
Vieras pääoma
 Laskennallinen verovelka     106   171   -38   106
 Pitkäaikainen           5 157  7 306  -29   6 223
 Lyhytaikainen           14 325  14 495  -1    10 538
Yhteensä              34 607  35 375  -2    31 807


RAHOITUSLASKELMA
1000 euroa             1-6/03  1-6/02  muutos-% 1-12/02

Liiketoiminnan rahavirta      748   -715   205   5 348
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -1 005  -1 211  -17   -1 682
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot          42    -100   57
Maksullinen osakeanti                     147
Pitkäaikaisten lainojen nostot   30    77    -61   71
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksut               -1 078  -1 111  -3    -2 205
Lyhytaikaisten lainojen nostot/
takaisinmaksut           2 367  3 486  -32   679
Maksetut osingot          -1 060  -1 840  -43   -1 840
Muut                4    -6    167
Rahavarojen muutos         6    -1 278  100   575


TUNNUSLUVUT
(1000 euroa)            30.6.03 30.6.02 muutos% 31.12.02

Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen             1 005  1 169  -14   2 014
% liikevaihdosta          4 %   5 %        4 %
Tutkimus- ja kehitysmenot      806   619   30    1 113
% liikevaihdosta          3 %   2 %        2 %
Henkilöstö keskimäärin       356   380   -6    374
Henkilöstö kauden lopussa      359   385   -7    359
Tilauskanta             10 945  11 192  -2    7 564
Omavaraisuusaste, %         44 %   38 %       47 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %    15 %   11 %       14 %
Nettovelkaantumisaste, %      64 %   107 %       55 %
Tulos/osake, euroa         0,21   0,16   36    0,42
Oma pääoma/osake, euroa       2,83   2,53   12    2,82


Konsernin vastuusitoumukset 30.6.2003
Yrityskiinnitykset         12 500  12 500      12 500
Kiinnitykset maa-alueisiin ja
rakennuksiin            2 954  2 954       2 954
                                7 (7)

Muut vastuut            2 536  3 487       2 694

Sarakkeet 1-6/03 ja 1-6/02 ovat tilintarkastamattomia.