Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 23.3.2021 – klo 9.30

Exel Composites Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2021 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli palkitsemisraportin 2020 sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

Osingonjako

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 1.4.2021.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reima Kerttula.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 43 000 euroa/vuosi ja lisäksi maksettaisiin 1 500 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä, ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa/vuosi ja lisäksi maksettaisiin 1 000 euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina.

Tilintarkastaja

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vantaalla, 23.3.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Compositesin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset