Toimitusjohtaja Jouni Heinonen

Hyvä liikevaihto ja liikevoiton parannus Q3 2022:lla

Q1-Q3 2022 Liiketoimintakatsaus, 3.11.2022

Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä Exelin liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Kasvun taustalla oli etenkin Kuljetus-toimiala, ja myös Koneet ja sähkö sekä Välineet ja muu teollisuus -toimialoilla liikevaihto kasvoi, joskin kasvu hidastui edellisestä vuosineljänneksestä. Näiden toimialojen kasvu kompensoi liikevaihdon laskun Tuulivoima-, Telekommunikaatio-, Puolustus- ja Rakennus ja infrastruktuuri -toimialoilla. Laaja asiakasportfoliomme tasaa toimialakohtaisia heilahteluja. Kasvua ajoi myynti Pohjois-Amerikan alueelle, jonka lisäksi myynti kasvoi myös Euroopassa.

Kannattavuuden osalta vertailukautta painanut Yhdysvaltojen yksikön tuloksentekokyky on nyt saatu uudelle paremmalle tasolle. Kokonaisuudessaan konsernin liikevoitto kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Olemme onnistuneet vuoden aikana varsin hyvin viemään poikkeuksellisesti kasvaneet materiaalikustannukset hintoihimme, ja tällä erää vaikuttaa siltä, että materiaalikustannusten osalta merkittävin nousu on nyt takana päin. Näkyvyys ensi vuoden energia- ja materiaalikustannuskehitykseen on kuitenkin vielä rajallinen.

Komposiittimateriaalien selvät kilpailuedut sekä Exelin vahva globaali asema pultruusiomarkkinalla antavat meille hyvät lähtökohdat etsiä kasvua laajan tuotantoverkostomme ja tuotevalikoimamme avulla. Vihreä siirtymä on meille merkittävä mahdollisuus. Maailma tarvitsee lisää uusiutuvaa energiaa, energiatehokkaampia rakennuksia ja keveämpiä ajoneuvoja, jotka kaikki edellyttävät komposiittimateriaalien käyttöä. Me pystymme tukemaan asiakkaitamme tässä tärkeässä murroksessa. Tämän lisäksi olemme tunnistaneet muitakin uusia mahdollisuuksia. Yksi tällainen on Rakennus ja infrastruktuuri -toimialan sähköjohdinmarkkina, joka on avautumassa keskeisen patentin raukeamisen seurauksena ja Exelin tavoitteena on jatkossa saada tilauksia uusilta asiakkailta.

Jatkoimme myös oman toimintamme kehittämistä. Kiinan yksiköiden uudelleenjärjestely ja yhdistäminen saatiin päätökseen, kun Exel allekirjoitti 23.8.2022 sopimuksen Kiinan Nanjingissa suljetun toisen tehdaskiinteistön myynnistä. Myynnin seurauksena saamme noin 6,8 miljoonan euron bruttomääräisen korvauksen, jonka ensimmäinen erä maksettiin sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Loput maksetaan omistusoikeuden siirtyessä, joka tapahtunee vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Exelin tilauskanta on vuonna 2022 pysynyt absoluuttisesti kohtuullisella tasolla epävakaasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 8% vertailukaudesta ja liikevoitto on jo nyt ylittänyt koko viime vuoden tason. Pitkän aikavälin kysyntänäkymämme on positiivinen, vaikka lyhyellä tähtäimellä asiakaskysynnässä on yleistä epävarmuutta Ukrainan sodan ja inflaation takia.

Lopuksi haluaisin vielä kiittää Riku Kytömäkeä, joka toimi yhtiömme toimitusjohtajana syyskuun loppuun asti. Hänen aikanaan Exel on vuosina 2014-2022 kasvanut johtavaksi toimijaksi globaalilla pultruusiokomposiittimarkkinalla.