Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vahva liikevaihto ja liikevoitto Q2 2022:lla

Q1-Q 2022 puolivuosikatsaus, 20.7.2022

Vuoden 2022 toinen vuosineljännes jatkui vahvana sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton kasvaessa selvästi edellisvuodesta. Myös tilauskertymä jatkui vahvana ollen vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla ja ylittäen vuoden 2021 kvartaalittaisen keskiarvon. Vuoden 2021 vastaavaa kautta kasvattivat tuulivoimatilaukset Yhdysvalloissa, jotka peruttiin myöhemmin samana vuonna.

Liikevaihtoa kasvatti etenkin kuljetustoimialaan lukeutuva uusi ilmailualan sovellus Pohjois-Amerikassa. Niin ikään koneet & sähkö- sekä telekommunikaatiotoimialat vaikuttivat positiivisesti vuosineljänneksen liikevaihdon kasvuun. Jo useamman vuosineljänneksen vahvassa kasvussa olleiden rakennukset & infrastruktuuri- sekä puolustusasiakastoimialojen liikevaihto laski hieman edellisvuodesta. Tuulivoimatoimialan liikevaihto laski vähentyneiden tilausten takia pääasiassa Kiinassa.

Liikevoitto saavutti toisella vuosineljänneksellä kolmen miljoonan virstanpylvään. Kasvaneiden volyymien lisäksi kannattavuutta tuki vahvasti Yhdysvaltain yksikön edellisvuotta parempi suoriutuminen. Yksikön kannattavuuskäänne jatkui vuosineljänneksen aikana suunnitelmien mukaan tuotannon tehokkuusparannuksien myötä. Konsernin näkökulmasta katsottuna emme ole olleet immuuneja edelleen nouseville materiaali-, logistiikka- ja energiakustannuksille. Tähän mennessä olemme kuitenkin onnistuneet pitämään niiden negatiiviset nettovaikutukset vähäisinä, sopeuttamalla myyntihintojamme vastaavasti.

Raportointikauden aikana olemme jatkaneet työtämme vastuullisuuden saralla. Aloitimme muun muassa toimet oman toimintamme kasvihuonepäästöjen laskemiseksi ja vähennystavoitteiden asettamiseksi. Siinä missä omasta toiminnastamme syntyy negatiivinen päästövaikutus – jonka vähentämiseksi teemme kovasti töitä – sitä kompensoi valmistamiemme komposiittiratkaisujen positiivinen ilmastovaikutus. Komposiitit ovat energiatehokkaita, ruostumattomia, huoltovapaita ja niiden käyttöikä on kilpailevia materiaaliratkaisuja pidempi.

Olen erittäin tyytyväinen nopeaan tulosparannukseemme vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon pettymyksen jälkeen. Vuoden 2022 toiseen vuosipuoliskoon liittyy kuitenkin myös epävarmuutta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, kustannusinflaatio, haasteet raaka-ainesaatavuudessa ja Covid-19-pandemian pitkittyminen varjostavat globaalia liiketoimintaympäristöä edelleen. Siitäkin huolimatta, minulla on täysi luottamus Exelin kykyyn hallita näitä haasteita myös jatkossa ja jatkaa kannattavan kasvun tiellä pitkällä aikavälillä.