Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto 25,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa

Q1-Q2 2023 puolivuosikatsaus, 2.5.2023

Parannustoimenpiteet jatkuivat haastavassa markkinaympäristössä

Markkinaympäristö jatkui haastavana myös toisella vuosineljänneksellä. Makrotalouden murheet painoivat edelleen asiakkaidemme liiketoimintaa melkein kaikilla maantieteellisillä alueilla sekä asiakastoimialoilla. Exelin saadut tilaukset laskivat 33 prosenttia ja liikevaihto laski 31 prosenttia toisen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Suurimmat syyt laskulle olivat usean asiakasmarkkinan yleinen hidastuminen, asiakkaiden varastojen supistamisen sekä heikomman kysynnän jatkuminen tuulivoimateollisuuden laitteissa, erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Korjaavat toimenpiteet tuottavat tulosta, positiivinen oikaistu liikevoitto saavutettiin

Huolimatta merkittävästi alhaisemmasta toisen vuosineljänneksen 25,4 miljoonaan euron liikevaihdosta, onnistuimme saavuttamaan kannattavuusrajan vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tulosta painoi tuulivoimateollisuuden laitteiden tilausten siirtyminen Pohjois-Amerikassa sekä yleisesti alhaisempi kysyntä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuten kerroimme ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessamme, olemme aloittaneet useita toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi. Nämä toimenpiteet sisältävät muun muassa toimia myynnin aktivoimiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi. Näiden toimenpiteiden myönteinen vaikutus on jo näkyvissä ja on tärkeää, että jatkamme taloudellisen tuloksen parantamista. Edellä mainittujen tekijöiden ansiosta oikaistu liikevoittomme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,1 (5,3) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 0,1 (7,3) prosenttia.

Pultruusiotuotannon siirtämiseen Runcornista, Isosta-Britanniasta liittyvät toimet etenevät suunnitelmien mukaisesti ja odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 aikana. Jatkoimme myös Runcornin tehdaskiinteistön myyntitoimenpiteitä.

Varastojen hallinta ja käyttöpääoman pienentäminen ovat myös olleet painopistealueitamme. Tämän seurauksena, varastomme laskivat 4,1 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2022 lopun tasoon verrattuna. Tuloksena oli 2,5 miljoonan euron positiivinen liiketoiminnan rahavirta.

Aktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa jatkui kaikilla toimialoilla

Vaikka markkina ei ollut ihanteellinen toisella vuosineljänneksellä, se oli kuitenkin pitkälti odotuksiemme mukainen. Keskityimme läheiseen asiakasyhteistyöhön sekä tärkeiden kehitystoimenpiteidemme edistämiseen vuosineljänneksen aikana.

Jatkoimme ja lisäsimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloittamiamme toimenpiteitä eri puolilla organisaatiota palvella ja sitouttaa asiakkaitamme. Oli ilo huomata, että asiakaspohjamme on vakaa ja asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Teimme myös hyvää työtä kyetessämme hallitsemaan katteisiin kohdistuvia paineita kauden aikana. Myynti- ja tukitiimimme ovat olleet kiireisiä ja ovat onnistuneesti sitouttaneet nykyisiä ja uusia asiakkaita mahdollisiin tulevaisuuden hankkeisiin, erityisesti Pohjois-Amerikan ja Kiinan markkinoilla. Useista uusista liiketoimintamahdollisuuksista voisin mainita kaksi mielenkiintoista allekirjoitettua aiesopimusta, jotka saattavat tuoda Exelille houkuttelevaa kasvua tulevaisuudessa.

Päivitys Tuuli-hankkeeseen ja Intian tehdaslaajennus

Työ aikaisemmin julkistetun houkuttelevaan tuulivoimamarkkinaan liittyvän merkittävän kehityshankkeen parissa eteni. Neljänneksen aikana edistyimme suunnitelmien mukaisesti. Olemme saavuttaneet APQP4Wind jäsenyritys -statuksen kaikille tuotantolaitoksillemme, joissa valmistetaan komposiittituotteita tuulivoimamarkkinalla toimiville asiakkaille. Valmistauduimme myös tehdaslaajennukseen Intiassa. Yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa allekirjoitimme sopimuksen rakentaa uusi tuotantolaitos, joka optimoidaan tuulivoimateollisuuden asiakkaiden palvelemiseen sekä Intiassa että globaalisti. Uuden laitoksen odotetaan olevan valmis tuotantoon vuoden 2024 aikana.

Olemassa olevan Intian tuotantolaitoksen tuotantokyvyn lisääminen tuulivoimamarkkinaa varten on myös edistynyt. Hiili- ja lasikuitupultruusiotuotteiden paikalliset koeajot ja hyväksymisprosessit tuulivoima-asiakkaille ovat alkaneet hyvin ja etenevät suunnitelmien mukaisesti. Jatkamme neuvotteluja useiden suurten tuulivoimamarkkinalla toimivien laitetoimittajien kanssa, sekä lasi- että hiilikuitutuotteiden osalta. Kuten olemme aikaisemminkin sanoneet, uskomme kysynnän tuulivoimamarkkinan laitteille elpyvän ja kääntyvän houkuttelevaan kasvuun vuonna 2024 ja 2025. Tämä näkemyksemme on linjassa asiakkailtamme ja toimittajiltamme saamiemme viestien kanssa.

Näkymä vuodelle 2023

Toistamme toukokuussa päivittämämme ohjeistuksen, että arvioimme Exel Compositesin vuoden 2023 liikevaihdon laskevan ja oikaistun liikevoiton laskevan merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Pidämme ennallaan aikaisemmin tänä vuonna antamamme näkemyksen, että kysynnän Exelin tuotteille ja ratkaisuille odotetaan paranevan vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla ja sen jälkeen. Tuulivoimamarkkinan laitteisiin liittyvien mahdollisuuksien odotetaan johtavan tätä kehitystä. Lyhyen aikavälin näkyvyys jatkuu rajoittuneena ja odotamme lyhyen aikavälin kysyntään liittyvän epävarmuuden jatkuvan.

Strategia- ja vastuullisuustyön edistyminen

Exel jatkaa aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten hankkeiden tukemista edistääkseen kiertotaloutta ja vastuullisuutta komposiittiteollisuudessa. 5. heinäkuuta Euroopan komposiittialan yhdistys, EuCIA, jossa Exel toimii myötävaikuttavana jäsenenä, julkaisi yhdessä kuuden muut merkittävän teollisuusalueen yhdistyksen kanssa yhteisen tiedonannon tukea Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tekemää työtä korostaen komposittimateriaalien tunnistamista vakiintuneeksi kierrätettäväksi materiaaliksi EU:ssa.

Tiedonanto viittaa erityisesti sementtiuunin rinnakkaisprosessointireittiin komposiittien kierrätyksessä, mikä on myös ratkaisun kärkenä suomalaisessa KiMuRa -hankkeessa. Exelillä oli tärkeä rooli KiMuRa -hankkeessa teknillisesti ja kaupallisesti elinkelpoisen komposiittien kierrätysratkaisun perustamisessa.

Sisäisesti jatkamme pyrkimyksiä tehdä Exelin toiminnosta kestävämpiä. Toimet sisältävät muun muassa kaatopaikkajätteemme vähentämisen kohti nollatasoa, uusiutuvien energialähteiden valitsemisen toimintoihimme sekä vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisempien raaka-aineiden tutkimista.

Jatkoimme myös strategian päivitystyötä vuosineljänneksen aikana. Tarkastelu on jo tuonut esiin eri mahdollisuuksia ulkoisessa markkinassa sekä mahdollisia osa-alueita sisäiseen parantamiseen. Odotamme innolla päivitetyn strategiamme julkistamista myöhemmin tänä vuonna.

Toivotan teille miellyttävää loppukesän jatkoa!

Ystävällisin terveisin,

Paul Sohlberg

Toimitusjohtaja