Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuuskäänne Yhdysvalloissa eteni hyvin

Q1 2022 liiketoimintakatsaus, 29.4.2022

Exelin vuosi alkoi hyvin. Liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi edellisvuodesta, erityisesti asiakastoimialalla välineet ja muu teollisuus. Rakennukset ja infrastruktuuritoimiala kasvoi myös edelleen. Pandemian kurittama kuljetustoimiala jatkoi piristymistään liikevaihdon kasvaessa selvästi edellisvuoteen verrattuna. Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa siinä missä Aasian-Tyynenmeren alueella liikevaihto laski pääasiassa Kiinan heikentyneen Covid-19-tilanteen ja siihen liittyvien toimitusviivästysten takia.

Oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli merkittävästi parempi kuin koko toisella vuosipuoliskolla edellisvuonna, jääden kuitenkin hieman vuoden 2021 vahvasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Yhdysvaltain liiketoimintayksikön kannattavuus ei enää vaikuttanut negatiivisesti konsernin liikevoittoon katsauskaudella. Olemme pystyneet vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantamaan tuotannon saantoa ja näin pienentäneet tuotannon kuluja sekä parantaneet kannattavuutta yksikössä. Konsernitasolla tuotemix ja kasvaneet raaka-aine-, energia- ja logistiikkakustannukset heikensivät kannattavuutta. Jatkamme myyntihintojemme sopeuttamista nopeasti kasvaneita kuluja vastaaviksi.

Helmikuussa 2022 kerroimme suunnitelmastamme sulkea toinen Kiinassa sijaitsevista tehtaistamme. Tuotanto suljettavalla tehtaalla on jo lopetettu ja toiminnan siirtäminen toiselle Nanjingin alueella sijaitsevalle tehtaallemme on edistynyt hyvin Kiinan Covid-19 tilanteen aiheuttamista viivästyksistä huolimatta. Tehtaan sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen 2,1 miljoonan euron kulu on huomioitu vuosineljänneksen luvuissa ja oikaistussa liikevoitossa. Suljettavan tehtaan kiinteistön myynti etenee niin ikään suunnitelmien mukaan. Vuosittaisten noin 0,7 miljoonan euron synergiaetujen ja kustannussäästöjen lisäksi, tehtaan sulkemisella ja kiinteistön myynnillä arvioidaan olevan kertaluontoinen yhteenlaskettu positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon ja kassavirtaan vuonna 2022. Lokakuussa 2021 perustimme yhteisyrityksen Intiaan ja toimintamme laajentaminen tällä kasvavalla Intian markkinalla etenee.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa järkyttävän humanitäärisen kriisin ja ukrainalaiset ovat ajatuksissamme. Exel Compositesille sodan suorat vaikutukset ovat kuitenkin tällä hetkellä vähäisiä. Meillä ei ole asiakkaita Venäjällä, Valkovenäjällä eikä Ukrainassa. Hankintaketjumme näkökulmasta meillä on vain yksi toimittaja, jolla on tehdas sodan vaikutusalueilla (Venäjällä). Nämä ostot on ohjattu kyseisen toimittajan muualla sijaitseviin tehtaisiin. Toistaiseksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vaikuttanut raaka-aineiden saatavuuteen, mutta mahdolliset raaka-aineiden ja energian hinnannousut vaikuttavat luonnollisesti myös Exeliin. Ukrainan sodan vaikutusten lisäksi Covid-19-pandemian etenemisellä Kiinassa voi olla suuri vaikutus toimintaamme paikallisesti.

Pidemmän aikavälin liiketoimintaympäristön kehittymisen näkökulmasta nykyinen geopoliittinen tilanne kiihdyttää vihreää siirtymää ja pakottaa monet yhtiöt suunnittelemaan globaaleja hankintaketjujaan uudelleen. Tuotetarjoomamme ja kattavan tuotantoverkostomme myötä voimme auttaa näiden haasteiden ratkaisemisessa.