Toimitusjohtajan katsaus

2023 liikevaihto 96,8 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos -2,4 miljoonaa euroa

Q1-Q4 2023 tilinpäätöstiedote, 16.2.2024

Haastava markkinatilanne jatkoi kannattavuutemme painamista vastatoimista huolimatta

Vuoden 2023 neljäs vuosineljännes eteni odotustemme mukaisesti. Liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa (31,0), joka on 7,5 prosenttia kasvua edelliseen neljännekseen. Saamamme tilaukset olivat 23,6 miljoonaa euroa (25,6), joka on 3,3 prosenttia korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä. Kuten olimme odottaneet, asiakkaamme päämarkkinoillamme jatkoivat varastojen ja uusien tilausten huolellista hallintaa. Oli ilo huomata, että Kuljetukset -toimialalla, joka on yksi tunnistamiamme kasvualueita, oli vahva neljännes.

Alhaisena jatkuneen liikevaihdon seurauksena oikaistu liiketuloksemme vuosineljännekseltä oli -1,3 miljoonaa euroa (0,9). Jatkoimme päättäväisiä toimia käyttöpääoman ja kustannusten hallitsemiseksi. Tämän seurauksena saavutimme 0,8 miljoonan euron liiketoiminnasta kertyneen rahavirran vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihtomme laski vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Tämä johtui yleisesti haastavasta markkinaympäristöstä, asiakkaiden Covid-19-pandemian ja toimitusketjun häiriöiden takia kartuttamien varastojen purkamisesta sekä tuulivoimamarkkinan laitteisiin liittyvästä tilapäisestä kysynnän laskusta ja kauppojen lykkääntymisestä. Exelin liikevaihto laski kaikilla maantieteellisillä pääalueilla ja muilla asiakastoimialoilla paitsi Puolustus -toimialalla.

Näistä syistä koko vuoden oikaistu liiketulos laski -2,4 miljoonaan euroon (8,0). Vuoden aikana teimme useita onnistuneita toimenpiteitä myynnin aktivoimiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi, mutta nämä toimet eivät olleet riittäviä kattamaan liikevaihdon laskua. Kustannukset vuonna 2023 olivat alhaisemmat kuin vuonna 2022. Tämä johtui pääasiassa 4,8 miljoonaa euroa alhaisemmista henkilöstökuluista ja 1,4 miljoonan euron säästöistä operatiivisissa kiinteissä kuluissa. Organisaatiomme onnistui hyvin liiketoiminnasta kertyneen rahavirran turvaamisessa. Rahavirta oli positiivinen 4,4 miljoonaa euroa (6,8) vuonna 2023. Tämä on suotuisa tulos muuten haastavana vuonna.

Strategian toimeenpano jatkui ja valmistaa meitä tulevaisuutta varten

Lokakuussa 2023 Exel julkaisi uuden muutosstrategiansa, jonka mukaan suunta asetettiin kohti orgaanista kasvua ja vakaata kannattavuutta. Julkaisimme uudet konsernin tavoitteet, jotka sisälsivät myös päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja aloitimme välittömästi uuden strategiamme toimeenpanon. Vuoden 2024 alussa ilmoitimme uuden toimintamallin käyttöönotosta. Yksinkertaistamme rakennettamme jakamalla yhtiö kahdeksi globaaliksi liiketoimintayksiköksi. Kohdistamme resurssimme täysin näihin liiketoimintoihin. Räätälöidyt Ratkaisut -liiketoimintayksikkö keskittyy asiakkaille tilauksesta tehtyihin ratkaisuihin usealla toimialalla ja Teolliset Ratkaisut -liiketoimintayksikkö keskittyy valikoituihin sovelluksiin, joilla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Juha Honkanen ja Kathy Wang ylennettiin Exelin sisältä johtamaan näitä uusia liiketoimintayksiköitä. Honkanen vastaa Räätälöidyt Ratkaisut ja Wang Teolliset Ratkaisut -liiketoimintayksiköstä.

Meillä on selkeä visio Exelin tulevaisuuden tehdasverkostosta ja työskentelemme sen saavuttamiseksi. Vuonna 2023 supistimme pultruusiotoimintojamme Runcornissa Isossa-Britanniassa ja laitoimme tämän tehdaskiinteistön myyntiin sekä saimme päätökseen suljetun tehdaskiinteistön myynnin Nanjingissa Kiinassa. Saimme myös päätökseen ensimmäisen kolmesta strategisesta tehtaan selvitystyöstä, jonka mukaan Yhdysvaltojen tehtaan toimintoja muutetaan. Tammikuussa 2024 ilmoitimme toisesta, Belgiaa koskevasta strategisesta tehtaan selvitystyöstä. Strateginen Tuuli-hankkeemme ja heinäkuussa 2023 ilmoitetun uuden tehtaan rakennustyöt Intiassa etenevät suunnitelmien mukaisesti.

Turvallisuus, vastuullisuus ja laatu ovat tärkeitä pilareita strategiassamme. Tehostimme turvallisuustoimenpiteitä ja olemme tyytyväisiä, että saavutimme onnettomuuksien määrässä alhaisimman tason, 6,0 (10,8), Exelin historiassa matkallamme kohti nollatasoa (Zero Harm). Saavutimme vuoden aikana APQP4Wind laatusertifikaatit Intiassa ja Kiinassa ja valmistaudumme saavuttamaan autoteollisuuden IATF 16949 -sertifikaatin. Jatkamme aurinkoenergian ja vastuullisten energialähteiden käyttöönottoa toiminnoissamme sekä kiertotalouden edistämistä jätteiden kierrättämisellä ja käsittelyllä.

Näkymät vuodelle 2024

Exel Composites arvioi, että vuonna 2024 liikevaihto nousee ja oikaistu liiketulos nousee merkittävästi verrattuna vuoteen 2023. Tilauskantamme vuoden 2024 alkaessa on korkeampi kuin mitä se oli vuosi sitten. Näkymä markkinan kehitykseen on kuitenkin yhä rajoittunut. Yleisen taloustunnelman huomioon ottaen arvioimme kysynnän olevan hieman pehmeää vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja samanaikaisesti Exelillä on edelleen vapaata tuotantokapasiteettia ja selkeä suunnitelma toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä. Katsomme luottavaisesti vuoteen 2024.

Osinkopolitiikkansa mukaisesti, Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli, kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat. Tähän osinkopolitiikkaan perustuen hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2023.

Haluaisin kiittää kaikkia Exelin työntekijöitä hyvin tehdystä työstä ja sitoutumisesta sekä asiakkaita ja muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.

Ystävällisin terveisin,

Paul Sohlberg

Toimitusjohtaja