Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vahva liikevaihto, kannattavuus heikkeni selvästi

Q1-Q3 2021 liiketoimintakatsaus, 4.11.2021

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme jatkoi vahvaa kasvuaan. Samaan aikaan konsernin kannattavuus heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna. Nettotilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvällä tasolla ja linjassa edellisvuoden kanssa,vaikka tilauksia, jotka olisi pitänyt toimittaa vuoden 2021 aikana, peruutettiin.

Heikentynyt kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä johtui yksittäisen, USA:ssa valmistettavan suurivolyymisen tuulivoima-alan hiilikuitutuotteen tuotannon ylösajosta. Haasteet ovat liittyneet erityisesti työvoiman rekrytointiin, kouluttamiseen ja vaihtuvuuteen tällä työmarkkinalla, joka on kärsinyt myös Covid-19-pandemian vaikutuksista. Korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä ja odotamme tilanteen alkavan parantua jo neljännellä vuosineljänneksellä.

Exel USA:n taloudellisesta kehityksestä johtuen suoritimme liikearvon arvonalentumistestauksen. Testauksen tuloksena tehtiin 1,8 miljoonan euron aineettomien oikeuksien arvonalennus, joka selittää eron konsernin liikevoiton ja oikaistun liikevoiton välillä.

Yhdysvaltain yksikön heikko kannattavuus peittää alleen kannattavasti kasvavan liiketoiminnan ja hyvän kehityksen muualla konsernissa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kolmannella vuosineljänneksellä käytännössä kaikilla asiakastoimialoilla. Rakennukset ja infrastruktuuri-asiakastoimialan kasvua siivittivät erityisesti hiilikuituiset sähkönjohdinten ytimet. Tämä asiakastoimiala on kasvanut yhtä suureksi kuin tuulivoima. Koneet ja sähkö-, telekommunikaatio-, välineet ja muu teollisuus-, sekä puolustusasiakastoimialat tukivat niin ikään hyvää kannattavaa liikevaihdon kasvua. Myös kuljetusasiakastoimiala, jossa liikevaihto hieman laski edellisvuodesta, on palautumassa Covid-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista.

Tuore virstanpylväs kasvustrategiamme toteuttamisessa on yhteisyrityksemme Intiassa Kineco Groupin kanssa, josta tiedotimme raportointikauden jälkeen lokakuun puolivälissä. Olemme hyvin innoissamme tästä strategisesta investoinnista, jonka avulla Exel saa jalansijan nopeasti kasvavalla Intian komposiittimarkkinalla. Kineco Groupin pitkä ja vakiintunut asema Intian komposiittiteollisuudessa tarjoaa meille ’lentävän lähdön’ laajentumiselle Intiassa. Investointi istuu erittäin hyvin Exelin strategiaan ja kasvuhankkeisiin sekä vahvistaa kilpailuasemaamme selvästi. Odotamme innolla yhteistyötä sitoutuneen paikallisen tiimin kanssa ja toimintamme vauhdittamista Intiassa.

Fokuksemme on nyt ennen kaikkea tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden paranemisessa, erityisesti Yhdysvaltain tuotantolaitoksessa. Korkea liikevaihto ja tilauskertymä yhdistettynä nyt myös Intian markkinan kattavan maailmanlaajuisen asemamme tuomiin mahdollisuuksiin antaa hyvän pohjan tulevaisuudelle.