Johdon liiketoimet

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Johdon osakeomistus 30.9.2021
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi
Asema
Osakeomistus
Reima Kerttula Hallituksen puheenjohtaja 23 618*
Pertri Helsky Hallituksen jäsen 8 868
Helena Nordman-Knutson Hallituksen jäsen 7 726
Jouko Peussa Hallituksen jäsen 8 868
Kirsi Sormunen Hallituksen jäsen 3 125
Riku Kytömäki Toimitusjohtaja 72 978
Mikko Kettunen Talousjohtaja 2 822
Yhteensä
128 005

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet

Muun johtoryhmän osakeomistus 30.9.2021
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi
Asema
Osakeomistus
Callum Gough Tuotantojohtaja 10 955
Tiina Bies Henkilöstöjohtaja 973
Kari Loukola Amerikan liiketoiminnan, DSC:n toimitusjohtaja 7 294
Mikko Rummukainen Liiketoiminnan kehitysjohtaja 2 430
Kim Sjödahl Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja 11 000
Olli Tevä Myynti- ja markkinointijohtaja 16 465
Yhteensä
49 117