Johdon liiketoimet

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Johdon osakeomistus 31.3.2022
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi

Asema

Osakeomistus

Reima Kerttula Hallituksen puheenjohtaja 23 618*
Jouni Heinonen Hallituksen jäsen 0
Pertri Helsky Hallituksen jäsen 8 868
Helena Nordman-Knutson Hallituksen jäsen 7 726
Jouko Peussa Hallituksen jäsen 8 868
Kirsi Sormunen Hallituksen jäsen 3 125
Riku Kytömäki Toimitusjohtaja 79 228
Mikko Kettunen Talousjohtaja (31.7.2022 asti) 4 947

Yhteensä

136 380

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet

Muun johtoryhmän osakeomistus 31.3.2022
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi

Asema

Osakeomistus

Callum Gough Tuotantojohtaja 12 455
Tiina Bies Henkilöstöjohtaja 2 223
Kari Loukola Belgian liiketoimintayksikon johtaja 8 669
Mikko Rummukainen Liiketoiminnan kehitysjohtaja (talousjohtaja 1.8.2022 alkaen) 3 680
Kim Sjödahl Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja 12 500
Olli Tevä Myynti- ja markkinointijohtaja 19 090

Yhteensä

58 617