Johdon liiketoimet

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Johdon osakeomistus 31.12.2022
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään neljännesvuosittain

Nimi

Asema

Osakeomistus

Reima Kerttula Hallituksen puheenjohtaja 26 439*
Jouni Heinonen Hallituksen jäsen ja väliaikainen toimitusjohtaja 1.10.2022 alkaen 1 316
Petri Helsky Hallituksen jäsen 10 184
Helena Nordman-Knutson Hallituksen jäsen 9 042
Jouko Peussa Hallituksen jäsen 10 184
Kirsi Sormunen Hallituksen jäsen 4 441
Mikko Rummukainen Talousjohtaja 3 680

Yhteensä

65 286

Riku Kytömäki toimitusjohtajana 30.9.2022 asti. Hänen Exel Composites osakeomistuksensa 30.9.2022 oli 79 228 osaketta

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet

Muun johtoryhmän osakeomistus 31.12.2022
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään neljännesvuosittain

Nimi

Asema

Osakeomistus

Callum Gough Tuotantojohtaja 12 455
Tiina Bies Henkilöstöjohtaja 2 223
Kari Loukola Belgian liiketoimintayksikon johtaja 8 669
Kim Sjödahl Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja 12 500
Olli Tevä Myynti- ja markkinointijohtaja 16 590

Yhteensä

52 437