Johdon liiketoimet

Exel Composites tiedottaa johtohenkilöidensä ilmoittamista liiketoimista pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti.

Johdon osakeomistus 30.9.2022
(MAR:in mukainen ilmoitusvelvollisuus liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi

Asema

Osakeomistus

Reima Kerttula Hallituksen puheenjohtaja 26 439*
Jouni Heinonen Hallituksen jäsen 1 316
Pertri Helsky Hallituksen jäsen 10 184
Helena Nordman-Knutson Hallituksen jäsen 9 042
Jouko Peussa Hallituksen jäsen 10 184
Kirsi Sormunen Hallituksen jäsen 4 441
Riku Kytömäki Toimitusjohtaja 79 228
Mikko Rummukainen Talousjohtaja 3 680

Yhteensä

144 514

* Pitää sisällään henkivakuutuskuoren alla omistetut osakkeet

Muun johtoryhmän osakeomistus 30.6.2022
(ei MAR:in mukaista ilmoitusvelvollisuutta liiketoimista)

Taulukon tiedot päivitetään vähintään neljännesvuosittain.

Nimi

Asema

Osakeomistus

Callum Gough Tuotantojohtaja 12 455
Tiina Bies Henkilöstöjohtaja 2 223
Kari Loukola Belgian liiketoimintayksikon johtaja 8 669
Mikko Rummukainen Liiketoiminnan kehitysjohtaja (talousjohtaja 1.8.2022 alkaen) 3 680
Kim Sjödahl Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja 12 500
Olli Tevä Myynti- ja markkinointijohtaja 16 590

Yhteensä

56 117