Exel Composites sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Exeliin

Optimaalinen asema kasvavassa markkinassa

Vastaamme kasvavaan komposiittimateriaalien kysyntään tehokkailla, jatkuvan tuotannon teknologioillamme. Globaalit megatrendit, kuten vastuullisuus, energiasiirtymä, kaupungistuminen ja elinkaarikustannusten hallinta lisäävät komposiittien kysyntää.

Teknologiajohtajuus luo kilpailuetua

Meillä on johtavaa asiantuntemusta monesta tuotantoteknologiasta ja laajaa raaka-aineosaamista, joiden avulla ratkaisemme asiakkaidemme haasteita. Kehitämme jatkuvasti tarjoomaamme yli 60 vuoden tuotekehityskokemuksella.

Maailmanlaajuinen toiminta mahdollistaa kansainväliset asiakkuudet

Olemme oman toimialamme ainoa yritys, jolla on tuotantoa, tuotekehitystä sekä myyntiverkosto kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme.

Fokusoidut liiketoiminnot kasvun mahdollistajina

Entistä integroidumpi pultruusio-menetelmällä valmistettujen komposiittiratkaisujen suunnittelija ja valmistaja sekä volyymiratkaisuihin että asiakkaille räätälöityihin sovelluksiin. Muutos mahdollistaa orgaanisen kannattavan kasvun tavoittelemisen suurista ja nopeasti kasvavista energiamuutokseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvistä sovelluksista.

Vastuullisuus liiketoimintamme ytimessä

Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Komposiittien erityisominaisuudet, kuten niiden keveys ja kestävyys, pidentävät lopputuotteen elinikää ja parantavat sen suorituskykyä, vähentäen näin lopputuotteen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Exel Compositesin pääomamarkkinapäivä 2023

Lue lisää

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg

Haastava markkinatilanne jatkoi kannattavuutemme painamista vastatoimista huolimatta

Vuoden 2023 neljäs vuosineljännes eteni odotustemme mukaisesti. Liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa (31,0), joka on 7,5 prosenttia kasvua edelliseen neljännekseen. Saamamme tilaukset olivat 23,6 miljoonaa euroa (25,6), joka on 3,3 prosenttia korkeampi kuin kolmannella neljänneksellä. Kuten olimme odottaneet, asiakkaamme päämarkkinoillamme jatkoivat varastojen ja uusien tilausten huolellista hallintaa. Oli ilo huomata, että Kuljetukset -toimialalla, joka on yksi tunnistamiamme kasvualueita, oli vahva neljännes.

Alhaisena jatkuneen liikevaihdon seurauksena oikaistu liiketuloksemme vuosineljännekseltä oli -1,3 miljoonaa euroa (0,9). Jatkoimme päättäväisiä toimia käyttöpääoman ja kustannusten hallitsemiseksi. Tämän seurauksena saavutimme 0,8 miljoonan euron liiketoiminnasta kertyneen rahavirran vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihtomme laski vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Tämä johtui yleisesti haastavasta markkinaympäristöstä, asiakkaiden Covid-19-pandemian ja toimitusketjun häiriöiden takia kartuttamien varastojen purkamisesta sekä tuulivoimamarkkinan laitteisiin liittyvästä tilapäisestä kysynnän laskusta ja kauppojen lykkääntymisestä. Exelin liikevaihto laski kaikilla maantieteellisillä pääalueilla ja muilla asiakastoimialoilla paitsi Puolustus -toimialalla.

Näistä syistä koko vuoden oikaistu liiketulos laski -2,4 miljoonaan euroon (8,0). Vuoden aikana teimme useita onnistuneita toimenpiteitä myynnin aktivoimiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi, mutta nämä toimet eivät olleet riittäviä kattamaan liikevaihdon laskua. Kustannukset vuonna 2023 olivat alhaisemmat kuin vuonna 2022. Tämä johtui pääasiassa 4,8 miljoonaa euroa alhaisemmista henkilöstökuluista ja 1,4 miljoonan euron säästöistä operatiivisissa kiinteissä kuluissa. Organisaatiomme onnistui hyvin liiketoiminnasta kertyneen rahavirran turvaamisessa. Rahavirta oli positiivinen 4,4 miljoonaa euroa (6,8) vuonna 2023. Tämä on suotuisa tulos muuten haastavana vuonna.

Lue lisää

Visio ja tarkoitus

Liiketoimintamme tarkoitus on ratkaista haasteita ja säästää resursseja komposiittien avulla. Visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti

Lue lisää
http://exel_protect_and_grow_our_strong_hold

Strategia

Exel julkaisi uuden muutosstrategian saavuttaakseen kannattavaa kasvua komposiittiratkaisuilla vastuullisuustarpeiden ohjaamana 2.10.2023

Lue lisää
http://exel_sustainability

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Exelin liiketoimintaa. Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen ja nostamaan ympäristöystävälliset standardit etualalle.

Lue lisää

Exel Composites arvoketjussa

Markkinaympäristö

Exel Composites on maailmanlaajuinen toimija komposiittimarkkinoilla ja palvelee asiakkaita useilla eri asiakastoimialoilla.

Teollisuusjärjestöjen mukaan komposiittimarkkinan noin 85 miljardin euron arvo vuositasolla on vain noin yksi prosentti valtavasta globaalista materiaalimarkkinasta, jota hallitsevat teräs, muovi ja alumiini. Pultruusiomenetelmällä valmistetut komposiitit edustavat kaiken kaikkiaan alle viittä prosenttia komposiittimarkkinasta. Exel näkee kasvumahdollisuuksia sekä komposiiteille osana materiaalimarkkinaa että pultruusiolle tuotantomenetelmänä komposiittimarkkinan sisällä.

Kasvuajurit

Globaalin komposiittimarkkinan arvioidaan kasvavan tulevina vuosina keskimäärin noin seitsemän prosenttia vuodessa. Kasvuvauhti vaihtelee riippuen markkina-alueesta, tuotantoteknologiasta ja lopputuotteesta.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Pohjois-Amerikka on suurin markkina-alue komposiittitoimialalla. Sitä seuraavat Aasia ja Eurooppa. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat kehittyneempiä markkinoita, joilla on vakaat kasvumahdollisuudet. Aasia kasvaa nopeammin, erityisesti Kiina ja Intia.

Pitkällä aikavälillä kiinnostus komposiittimateriaaleja kohtaan kasvaa ja globaalit megatrendit kuten vastuullisuus, energiasiirtymä, tuotteiden pidemmät elinkaaret ja kaupungistuminen lisäävät komposiittien kysyntää. Komposiittien pääasialliset hyödyt ovat keveys, energiatehokkuus, kestävyys ja huoltovapaus. Esimerkiksi energiatehokkuusvaatimusten kasvun kuljetusvälineteollisuudessa ja ruostumattomien materiaalien yleistymisen rakennusteollisuudessa arvioidaan lisäävän komposiittien käyttöä. Exel Compositesin tavoitteena on hyödyntää näitä trendejä ja hillitä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia tarjoamalla asiakkailleen kysyntään vastaavia vastuullisia komposiittituotteita.

Vastuullisempi kehitys

kiertotalous, ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Pidemmät elinkaaret

alhaisemmat elinkaarikustannukset ja pienempi ylläpitotarve

Nopea kaupungistuminen

älykkäät kaupungit ja infrastruktuuri

Markkinaosuus

Komposiittimarkkina on sirpaloitunut. Vaikka Exel Composites ei ole suuri yhtiö, se on kuitenkin johtava toimija omassa kategoriassaan ja pultruusioyhtiöistä ainoa, jolla on merkittävä asema kaikilla tärkeimmillä markkinoilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä globaali asema erottaa Exelin kilpailijoistaan ja mahdollistaa tasapäisen kilpailun perinteisten materiaalien toimittajien kanssa.

Exel Compositesin asiakaskunta on hajaantunut useille toimialoille ja markkinoille, joka tarkoittaa että yhtiön kilpailijat löytyvät yleensä yksittäisten toimialojen ja markkinoiden sisältä. Pääasiallisiin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi tanskalainen Fiberline, ranskalainen Epsilon sekä yhdysvaltalaiset Creative Pultrusion ja Strongwell.

Tilaa uutisia ja tiedotteitamme

Tilaa