Exel Composites sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Exeliin

Optimaalinen asema kasvavassa markkinassa

Vastaamme kasvavaan komposiittimateriaalien kysyntään tehokkailla, jatkuvan tuotannon teknologioillamme. Globaalit megatrendit, kuten vastuullisuus, kaupungistuminen ja elinkaarikustannusten hallinta lisäävät komposiittien kysyntää.

Teknologiajohtajuus luo kilpailuetua

Meillä on johtavaa asiantuntemusta monesta tuotantoteknologiasta ja laajaa raaka-aineosaamista, joiden avulla ratkaisemme asiakkaidemme haasteita. Kehitämme jatkuvasti tarjoomaamme yli 60 vuoden tuotekehityskokemuksella.

Maailmanlaajuinen toiminta mahdollistaa kansainväliset asiakkuudet

Olemme oman toimialamme ainoa yritys, jolla on tuotantoa, tuotekehitystä sekä myyntiverkosto kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme.

Hajautettu portfolio pienentää riskiä

Hajautetut asiakastoimialat sekä maantieteelliset toimialueet vähentävät myynnin vaihtelua. Räätälöityihin tuotteisiin perustuvan liiketoimintamallimme takia asiakassitoutuminen on korkeaa ja asiakassuhteemme ovat yleensä pitkiä.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Komposiittien erityisominaisuudet, kuten niiden keveys ja kestävyys, pidentävät lopputuotteen elinikää ja parantavat sen suorituskykyä, vähentäen näin lopputuotteen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg

Parannustoimenpiteet jatkuivat haastavassa markkinaympäristössä

Markkinaympäristö jatkui haastavana myös toisella vuosineljänneksellä. Makrotalouden murheet painoivat edelleen asiakkaidemme liiketoimintaa melkein kaikilla maantieteellisillä alueilla sekä asiakastoimialoilla. Exelin saadut tilaukset laskivat 33 prosenttia ja liikevaihto laski 31 prosenttia toisen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Suurimmat syyt laskulle olivat usean asiakasmarkkinan yleinen hidastuminen, asiakkaiden varastojen supistamisen sekä heikomman kysynnän jatkuminen tuulivoimateollisuuden laitteissa, erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Korjaavat toimenpiteet tuottavat tulosta, positiivinen oikaistu liikevoitto saavutettiin

Huolimatta merkittävästi alhaisemmasta toisen vuosineljänneksen 25,4 miljoonaan euron liikevaihdosta, onnistuimme saavuttamaan kannattavuusrajan vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tulosta painoi tuulivoimateollisuuden laitteiden tilausten siirtyminen Pohjois-Amerikassa sekä yleisesti alhaisempi kysyntä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuten kerroimme ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessamme, olemme aloittaneet useita toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi. Nämä toimenpiteet sisältävät muun muassa toimia myynnin aktivoimiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi.

Lue lisää

Visio ja tarkoitus

Liiketoimintamme tarkoitus on ratkaista haasteita ja säästää resursseja komposiittien avulla. Visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti

Lue lisää
http://exel_protect_and_grow_our_strong_hold

Strategia

Strategiamme perustuu skaalautuviin sovelluksiin, valikoituihin kasvuhankkeisiin, maailmanlaajuisen läsnäolon ja teknologiatarjonnan laajentamiseen sekä tuotannon tehokkuuden parantamiseen.

Lue lisää
http://exel_sustainability

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Exelin liiketoimintaa. Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen ja nostamaan ympäristöystävälliset standardit etualalle.

Lue lisää

Exel Composites arvoketjussa

Markkinympäristö

Exel Composites on maailmanlaajuinen toimija komposiittimarkkinoilla ja palvelee asiakkaita useilla eri asiakastoimialoilla.

Teollisuusjärjestöjen mukaan komposiittimarkkinan noin 80 miljardin dollarin arvo vuositasolla on vain noin yksi prosentti valtavasta globaalista materiaalimarkkinasta, jota hallitsevat teräs, muovi ja alumiini. Pultruusiomenetelmällä valmistetut komposiitit edustavat kaiken kaikkiaan alle viittä prosenttia komposiittimarkkinasta. Exel näkee kasvumahdollisuuksia sekä komposiiteille osana materiaalimarkkinaa että pultruusiolle tuotantomenetelmänä komposiittimarkkinan sisällä.

Kasvuajurit

Globaalin komposiittimarkkinan vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 2–5 prosentin välillä markkina-alueesta, tuotantoteknologiasta ja lopputuotteesta riippuen.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Aasia on suurin ja nopeimmin kasvava markkina-alue komposiittitoimialalla. Kiina säilyy fokusalueenamme ja Intia on toinen nopeasti kasvava markkina Aasiassa. Intiassa kyky toimittaa paikallisesti nähdään tärkeänä ja siksi Exel perusti sinne yhteisyrityksen vuonna 2021. Pohjois-Amerikka on sekä toiseksi suurin että toiseksi nopeimmin kasvava
komposiittimarkkina. Kasvun odotetaan olevan hitaampaa kehittyneellä Euroopan markkinalla, joka on kooltaan jo nyt pienempi kuin Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinat.

Pitkällä aikavälillä kiinnostus komposiittimateriaaleja kohtaan kasvaa ja globaalit megatrendit kuten vastuullisuus, tuotteiden pidemmät elinkaaret ja nopea kaupungistuminen lisäävät komposiittien kysyntää. Komposiittien pääasialliset hyödyt ovat keveys, energiatehokkuus, kestävyys ja huoltovapaus. Esimerkiksi energiatehokkuusvaatimusten kasvun kuljetusvälineteollisuudessa ja ruostumattomien materiaalien yleistymisen rakennusteollisuudessa arvioidaan lisäävän komposiittien käyttöä. Exelin tavoitteena on hyödyntää näitä trendejä ja hillitä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia tarjoamalla asiakkailleen kysyntään vastaavia vastuullisia komposiittituotteita.

Vastuullisempi kehitys

kiertotalous, ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Pidemmät elinkaaret

alhaisemmat elinkaarikustannukset ja pienempi ylläpitotarve

Nopea kaupungistuminen

älykkäät kaupungit ja infrastruktuuri

Markkinaosuus

Komposiittimarkkina on sirpaloitunut. Vaikka Exel Composites ei ole suuri yhtiö, se on kuitenkin johtava toimija omassa kategoriassaan ja pultruusioyhtiöistä ainoa, jolla on merkittävä asema kaikilla tärkeimmillä markkinoilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä globaali asema erottaa Exelin kilpailijoistaan ja mahdollistaa tasapäisen kilpailun perinteisten materiaalien toimittajien kanssa.

Exel Compositesin asiakaskunta on hajaantunut useille toimialoille ja markkinoille, joka tarkoittaa että yhtiön kilpailijat löytyvät yleensä yksittäisten toimialojen ja markkinoiden sisältä. Pääasiallisiin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi tanskalainen Fiberline, ranskalainen Epsilon sekä yhdysvaltalaiset Creative Pultrusion ja Strongwell.

Tilaa uutisia ja tiedotteitamme

Tilaa