Exel Composites sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Exeliin

Optimaalinen asema kasvavassa markkinassa

Vastaamme kasvavaan komposiittimateriaalien kysyntään tehokkailla, jatkuvan tuotannon teknologioillamme. Globaalit megatrendit, kuten vastuullisuus, kaupungistuminen ja elinkaarikustannusten hallinta lisäävät komposiittien kysyntää.

Teknologiajohtajuus luo kilpailuetua

Meillä on johtavaa asiantuntemusta monesta tuotantoteknologiasta ja laajaa raaka-aineosaamista, joiden avulla ratkaisemme asiakkaidemme haasteita. Kehitämme jatkuvasti tarjoomaamme yli 60 vuoden tuotekehityskokemuksella.

Maailmanlaajuinen toiminta mahdollistaa kansainväliset asiakkuudet

Olemme oman toimialamme ainoa yritys, jolla on tuotantoa, tuotekehitystä sekä myyntiverkosto kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme.

Hajautettu portfolio pienentää riskiä

Hajautetut asiakastoimialat sekä maantieteelliset toimialueet vähentävät myynnin vaihtelua. Räätälöityihin tuotteisiin perustuvan liiketoimintamallimme takia asiakassitoutuminen on korkeaa ja asiakassuhteemme ovat yleensä pitkiä.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Komposiittien erityisominaisuudet, kuten niiden keveys ja kestävyys, pidentävät lopputuotteen elinikää ja parantavat sen suorituskykyä, vähentäen näin lopputuotteen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme jatkoi vahvaa kasvuaan. Samaan aikaan konsernin kannattavuus heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna. Nettotilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvällä tasolla ja linjassa edellisvuoden kanssa,vaikka tilauksia, jotka olisi pitänyt toimittaa vuoden 2021 aikana, peruutettiin.

Lue lisää

Visiomme ja tarkoituksemme

.

Lue lisää
http://exel_publication

Vastuullisuus

.

Lue lisää

Exel Composites arvoketjussa

Markkinympäristö

Exel Composites on maailmanlaajuinen toimija komposiittimarkkinoilla ja palvelee asiakkaita useilla eri asiakastoimialoilla.

Teollisuusjärjestöjen, kuten JEC:in ja Lucintelin, mukaan komposiittien 82 miljardin dollarin vuosivolyymi on vain noin yksi prosentti valtavasta globaalista materiaalimarkkinasta, jota hallitsevat teräs, muovi ja alumiini. Lisäksi pultruusiomenetelmällä valmistetut komposiitit edustavat kaiken kaikkiaan alle viittä prosenttia komposiittimarkkinasta. Exel Composites näkee kasvumahdollisuuksia sekä komposiiteille osana materiaalimarkkinaa että pultruusiolle tuotantomenetelmänä komposiittimarkkinan sisällä.

Kasvuajurit

Globaalin komposiittimarkkinan vuosittaisen kasvun arvioidaan vaihtelevan toimialan, markkinamääritelmän ja lähteen mukaan 2–5 prosentin välillä tulevina vuosina.

Kuljetustoimiala on suuri komposiittien käyttökohde, vaikkakin vuonna 2020 se kärsi Covid-19-pandemian vaikutuksista laajasti erityisesti Euroopassa. Rakennukset ja infrastruktuuri -alalla löytyy
niin ikään useita sovelluskohteita pultruusiomenetelmällä tuotetuille komposiiteille. Toisaalta tuulivoima-ala on voimakkaimmin kasvava toimiala, johon pandemia on vaikuttanut vähemmän vuonna 2020 tuulivoimainvestointien pidempisyklisyyden johdosta. Maantieteellisesti tarkasteltuna Aasia ja tarkemmin sanottuna Kiina on suurin ja nopeimmin kasvava markkina maailmassa toimialallamme, joskin viime aikoina maahan liittynyt taloudellinen ja poliittinen epävarmuus ovat hieman laskeneet kasvuodotuksia. Pohjois-Amerikka on sekä toiseksi suurin että toiseksi nopeimmin kasvava komposiittimarkkina. Kasvun odotetaan olevan hitaampaa kehittyneellä Euroopan markkinalla, joka on kooltaan jo nyt Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoita jäljessä.

Pitkällä aikavälillä kiinnostus komposiittimateriaaleja kohtaan kasvaa ja globaalit megatrendit kuten nopea kaupungistuminen, vastuullisuus ja tuotteiden pidemmät elinkaaret lisäävät komposiittien kysyntää. Komposiittien pääasialliset hyödyt ovat keveys, energiatehokkuus, kestävyys ja huoltovapaus.  Exelin tavoitteena on hyödyntää näitä trendejä ja lieventää ilmastomuutoksen negatiivisia vaikutuksia tarjoamalla asiakkailleen kysyntään vastaavia vastuullisia komposiittituotteita.

Nopea kaupungistuminen

älykkäät kaupungit ja infrastruktuuri

Vastuullisempi kehitys

kiertotalous, ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Pidemmät elinkaaret

alhaisemmat elinkaarikustannukset ja pienempi ylläpitotarve

Markkinaosuus

Komposiittimarkkina on sirpaloitunut. Vaikka Exel Composites ei ole suuri yhtiö, se on kuitenkin johtava toimija omassa kategoriassaan ja pultruusioyhtiöistä ainoa, jolla on merkittävä asema kaikilla tärkeimmillä
markkinoilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä globaali asema erottaa Exelin kilpailijoistaan ja mahdollistaa tasapäisen kilpailun perinteisten materiaalien toimittajien kanssa.

Exel Composites arvioi yhtiön aseman pultruusiomarkkinalla parantuneen vuonna 2020. Exelin liikevaihto kasvoi erityisesti tuulivoima-asiakastoimialalla.

Exel Compositesin asiakaskunta on hajaantunut useille toimialoille ja markkinoille, joka tarkoittaa että yhtiön kilpailijat löytyvät yleensä yksittäisten toimialojen ja markkinoiden sisältä. Pääasiallisiin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi tanskalainen Fiberline, ranskalainen Epsilon sekä yhdysvaltalaiset Creative Pultrusion ja Strongwell.

Tilaa uutisia ja tiedotteitamme

Tilaa