Exel Composites sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Exeliin

Optimaalinen asema kasvavassa markkinassa

Vastaamme kasvavaan komposiittimateriaalien kysyntään tehokkailla, jatkuvan tuotannon teknologioillamme. Globaalit megatrendit, kuten vastuullisuus, kaupungistuminen ja elinkaarikustannusten hallinta lisäävät komposiittien kysyntää.

Teknologiajohtajuus luo kilpailuetua

Meillä on johtavaa asiantuntemusta monesta tuotantoteknologiasta ja laajaa raaka-aineosaamista, joiden avulla ratkaisemme asiakkaidemme haasteita. Kehitämme jatkuvasti tarjoomaamme yli 60 vuoden tuotekehityskokemuksella.

Maailmanlaajuinen toiminta mahdollistaa kansainväliset asiakkuudet

Olemme oman toimialamme ainoa yritys, jolla on tuotantoa, tuotekehitystä sekä myyntiverkosto kaikilla tärkeimmillä markkinoilla. Tämä erottaa meidät kilpailijoistamme.

Hajautettu portfolio pienentää riskiä

Hajautetut asiakastoimialat sekä maantieteelliset toimialueet vähentävät myynnin vaihtelua. Räätälöityihin tuotteisiin perustuvan liiketoimintamallimme takia asiakassitoutuminen on korkeaa ja asiakassuhteemme ovat yleensä pitkiä.

Vastuullisuus on liiketoimintamme ytimessä

Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Komposiittien erityisominaisuudet, kuten niiden keveys ja kestävyys, pidentävät lopputuotteen elinikää ja parantavat sen suorituskykyä, vähentäen näin lopputuotteen negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Toimitusjohtaja Jouni Heinonen

Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä Exelin liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Kasvun taustalla oli etenkin Kuljetus-toimiala, ja myös Koneet ja sähkö sekä Välineet ja muu teollisuus -toimialoilla liikevaihto kasvoi, joskin kasvu hidastui edellisestä vuosineljänneksestä. Näiden toimialojen kasvu kompensoi liikevaihdon laskun Tuulivoima-, Telekommunikaatio-, Puolustus- ja Rakennus ja infrastruktuuri -toimialoilla. Laaja asiakasportfoliomme tasaa toimialakohtaisia heilahteluja. Kasvua ajoi myynti Pohjois-Amerikan alueelle, jonka lisäksi myynti kasvoi myös Euroopassa.

Lue lisää

Visio ja tarkoitus

Liiketoimintamme tarkoitus on ratkaista haasteita ja säästää resursseja komposiittien avulla. Visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti

Lue lisää
http://exel_protect_and_grow_our_strong_hold

Strategia

Strategiamme perustuu skaalautuviin sovelluksiin, valikoituihin kasvuhankkeisiin, maailmanlaajuisen läsnäolon ja teknologiatarjonnan laajentamiseen sekä tuotannon tehokkuuden parantamiseen.

Lue lisää
http://exel_sustainability

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Exelin liiketoimintaa. Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen ja nostamaan ympäristöystävälliset standardit etualalle.

Lue lisää

Exel Composites arvoketjussa

Markkinympäristö

Exel Composites on maailmanlaajuinen toimija komposiittimarkkinoilla ja palvelee asiakkaita useilla eri asiakastoimialoilla.

Teollisuusjärjestöjen, kuten JEC:in, mukaan komposiittien noin 80 miljardin dollarin vuosivolyymi on vain noin yksi prosentti valtavasta globaalista materiaalimarkkinasta, jota hallitsevat teräs, muovi ja alumiini. Pultruusiomenetelmällä valmistetut komposiitit edustavat kaiken kaikkiaan alle viittä prosenttia komposiittimarkkinasta. Exel näkee kasvumahdollisuuksia sekä komposiiteille osana materiaalimarkkinaa että pultruusiolle tuotantomenetelmänä komposiittimarkkinan sisällä.

Kasvuajurit

Globaalin komposiittimarkkinan vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan 2–5 prosentin välillä markkina-alueesta riippuen.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Aasia ja tarkemmin sanottuna Kiina on suurin ja nopeimmin kasvava markkina maailmassa toimialallamme. Kiina säilyy fokusalueenamme, vaikkakin viime aikoina maahan liittynyt taloudellinen ja poliittinen epävarmuus on hieman laskenut kasvuodotuksia. Intia on toinen nopeasti kasvava markkina Aasiassa, jossa kyky toimittaa paikallisesti nähdään tärkeänä ja johon Exel perusti yhteisyrityksen vuonna 2021. Pohjois-Amerikka on sekä toiseksi suurin että toiseksi nopeimmin kasvava
komposiittimarkkina. Kasvun odotetaan olevan hitaampaa kehittyneellä Euroopan markkinalla, joka on kooltaan jo nyt Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoita jäljessä.

Pitkällä aikavälillä kiinnostus komposiittimateriaaleja kohtaan kasvaa ja globaalit megatrendit kuten nopea kaupungistuminen, vastuullisuus ja tuotteiden pidemmät elinkaaret lisäävät komposiittien kysyntää. Komposiittien pääasialliset hyödyt ovat keveys, energiatehokkuus, kestävyys ja huoltovapaus. Esimerkiksi energiatehokkuusvaatimusten kasvun kuljetusvälineteollisuudessa ja ruostumattomien materiaalien yleistymisen rakennusteollisuudessa arvioidaan lisäävän komposiittien käyttöä. Exelin tavoitteena on hyödyntää näitä trendejä ja hillitä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia tarjoamalla asiakkailleen kysyntään vastaavia vastuullisia komposiittituotteita.

Nopea kaupungistuminen

älykkäät kaupungit ja infrastruktuuri

Vastuullisempi kehitys

kiertotalous, ilmastonmuutos ja energiatehokkuus

Pidemmät elinkaaret

alhaisemmat elinkaarikustannukset ja pienempi ylläpitotarve

Markkinaosuus

Komposiittimarkkina on sirpaloitunut. Vaikka Exel Composites ei ole suuri yhtiö, se on kuitenkin johtava toimija omassa kategoriassaan ja pultruusioyhtiöistä ainoa, jolla on merkittävä asema kaikilla tärkeimmillä markkinoilla eli Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämä globaali asema erottaa Exelin kilpailijoistaan ja mahdollistaa tasapäisen kilpailun perinteisten materiaalien toimittajien kanssa.

Exel Compositesin asiakaskunta on hajaantunut useille toimialoille ja markkinoille, joka tarkoittaa että yhtiön kilpailijat löytyvät yleensä yksittäisten toimialojen ja markkinoiden sisältä. Pääasiallisiin kilpailijoihin lukeutuvat esimerkiksi tanskalainen Fiberline, ranskalainen Epsilon sekä yhdysvaltalaiset Creative Pultrusion ja Strongwell.

Tilaa uutisia ja tiedotteitamme

Tilaa