Exel Composites julkaisee muutosstrategian saavuttaakseen kannattavaa kasvua komposiittiratkaisuilla vastuullisuustarpeiden ohjaamana

EXEL COMPOSITES OYJSISÄPIIRITIETO2.10.2023 klo 9.00

Exel Composites julkaisee uuden strategiansa tulla integroidummaksi pultruusiomenetelmällä valmistettujen komposiittiratkaisujen suunnittelijaksi ja valmistajaksi sekä volyymiratkaisuihin että asiakkaille räätälöityihin sovelluksiin. Muutos mahdollistaa yhtiön kasvun ja pitkän aikavälin arvon luomisen sidosryhmille. Exel järjestelee myös toimintonsa uudelleen parantaakseen tulosta ja tukeakseen kasvua. Tehtävät panostukset mahdollistavat yli 200 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon sekä kaksinumeroisen liikevoittoprosentin saavuttamisen seuraavien viiden vuoden aikana.

 

Uuden strategiansa mukaisesti Exel lisää toimenpiteitä vastuullisuustarpeiden ajamissa suurissa ja nopeasti kasvavissa energiamuutokseen ja hiilestä irtautumiseen liittyvissä sovelluksissa. Exel keskittyy lisääntyvässä määrin vahvan kasvupotentiaalin toimialoille, joiden tuotetarpeet ovat vakioidumpia ja volyymit korkeampia. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi tuulivoima, rakentaminen, infrastruktuuri ja kuljetus.

 

Kasvavan volyymisovellusten liiketoiminnan lisäksi, Exel jatkaa menestyksekkään, räätälöityihin profiileihin keskittyvän liiketoimintansa kehittämistä. Tässä liiketoiminnassa Exel jatkaa pitkän tutkimus- ja kehityskokemuksensa sekä vahvan tuotanto-osaamisensa hyödyntämistä auttaakseen asiakkaita kehittymään ja käyttämään komposiitteja sekä olemassa olevissa että uusissa sovelluksissa. Räätälöityihin profiileihin keskittyvä liiketoiminta toimii myös tärkeänä myyntikanavana tuoden uusia mahdollisuuksia volyymiliiketoimintaan sovelluksen kasvaessa ja vaatiessa korkeampia tuotantovolyymeja.

 

Varmistaakseen kasvavan asiakasyhteistyön ja tehokkaat toiminnot, Exel järjestäytyy kahteen asiakaskeskeiseen liiketoimintayksikköön, joista toinen keskittyy volyymiratkaisuihin ja toinen räätälöityihin ratkaisuihin. Exel palvelee volyymituoteasiakkaita niille kohdistetuilla asiakaspalvelutiimeillä ja tehtailta, jotka ovat erittäin tehokkaita jatkuvan tuotannon ajamisessa. Räätälöityjen ja erikoistuotteiden asiakkaita Exel palvelee paikallisella myyntiverkostolla ja räätälöityyn tuotantoon erikoistuneella globaalilla tehdasverkostolla. Komposiittiratkaisujen suunnittelu- ja kehityskapasiteettia lisätään molemmissa liiketoimintayksiköissä, jotta varmistetaan asiakkaille mahdollisuus helposti valita ja käyttää komposiitteja sovelluksissaan.

 

Tehdasverkosto järjestetään uusien liiketoimintayksiköiden tarpeiden mukaisesti. Osana uutta strategiaa Exel arvioi tehdasverkostonsa uudelleen ja pyrkii suurempiin tuotantoyksikköihin, jotka ovat skaalautuvia, tehokkaampia ja paremmin resursoituja. Tehdasverkoston uudelleenjärjestäminen tarjoaa asiakkaille heille sopivimman tuotantoverkoston samalla kuin Exel voi keskittää ja tehostaa toimintojansa sekä mahdollistaa tarvittavat investoinnit suunnitteluun ja tekniikkaan. Osana tehdasverkoston uudelleenarviointiprosessia, Exel suunnittelee strategisen selvitystyön aloittamista kolmella tehtaallaan määritelläkseen niiden roolin ja tarpeellisuuden uudessa toimintamallissa. Yksityiskohtia ja päätöksiä tehdasverkoston strategisesta selvitystyöstä julkaistaan suunnittelun edetessä.

 

Kahden erillisen liiketoimintayksikön uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen.

 

“Olemme tunnistaneet uudessa strategiassamme useita houkuttelevia, korkean kasvupotentiaalin toimialoja ja keinoja Exelille hyötyä niistä. Uskomme, että komposiittiratkaisujen käyttö kasvaa tulevaisuudessa. Tämä vahvistaa luottamustamme tarkoitustamme kohtaan ratkaista haasteita ja säästää resursseja komposiittien avulla. Samanaikaisesti näemme, että teollisuus on muutoksessa. Asiakkaat etsivät erilaisia teknisiä ja kaupallisia ratkaisuja. Exelin tulee ajaa positiivista muutosta omien toimintojensa kautta valmistautuessaan tulevaisuuden kasvuun ja varmistaakseen, että se kykenee täyttämään asiakkaiden muuttuvat tarpeet myös jatkossa. Vastuullisuutta, tehokkuutta ja asiakkaiden kanssa läheisempää yhteistyötä korostavan päivitetyn strategian avulla, voimme olla tärkeä yhteistyökumppani asiakkaillemme matkalla yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa ja ylittämisessä”, sanoo toimitusjohtaja Paul Sohlberg.

 

Kutsu lehdistötilaisuuteen tänään kello 13.00

Exel kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median edustajat tänään 2.10.2023 kello 13.00 verkossa järjestettävään tilaisuuteen keskustelemaan päivän julkistuksesta. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Paul Sohlberg ja talousjohtaja Mikko Rummukainen.

 

Esitys on englanninkielinen ja tilaisuuteen voi osallistua tästä linkistä: Liity kokoukseen tästä

 

Linkki lähetykseen on saatavilla myös Exelin verkkosivuilta: investors-fi.exelcomposites.com

 

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Exelin verkkosivuilla: investors-fi.exelcomposites.com

 

Pääomamarkkinapäivä

Exel järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä ja webcast-lähetyksenä 13.11.2023. Tapahtumassa kerrotaan tarkemmin strategiasta ja siellä on mahdollista tavata yhtiön johtohenkilöitä.

 

Lisätietoja:

Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 864 3000, sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com

 

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Composites Oyj