Suurimmat osakkeenomistajat

31.10.2021 Exel Compositsilla oli 6 957 osakkeenomistajaa
(6 402 osakkeenomistajaa 31.10.2020).