Konsernihallinnointi

Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä. Tässä kirjatut periaatteet täydentävät sovellettavaa lainsäädäntöä.

Lisäksi Exel Composites noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Exel Composites Oyj:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisessa.

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksissa, jotka yhtiön hallitus kutsuu koolle. Nämä kokoukset koostuvat varsinaisista yhtiökokouksista sekä tarvittaessa ylimääräisistä yhtiökokouksista. Yhtiökokoukset pidetään joko Mäntyharjulla, Helsingissä tai Vantaalla.

Lisää

exel_annual_meeting