Konsernihallinnointi

Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä. Tässä kirjatut periaatteet täydentävät sovellettavaa lainsäädäntöä.

Lisäksi Exel Composites noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Exel Composites Oyj:n hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisessa.

Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksissa, jotka yhtiön hallitus kutsuu koolle. Nämä kokoukset koostuvat varsinaisista yhtiökokouksista sekä tarvittaessa ylimääräisistä yhtiökokouksista. Yhtiökokoukset pidetään joko Mäntyharjulla, Helsingissä tai Vantaalla.

Lisää

exel_annual_meeting

Luottamuksellinen ilmoituskanava

Exel Composites tarjoaa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille anonyymin ja luottamuksellisen ilmoituskanavan.

Puolueettomuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi ilmoitukset vastaanottaa ulkopuolinen taho, jonka vastuulla on käynnistää tarvittavat jatkotoimet ilmoitukseen liittyen ja huolehtia prosessin eri vaiheiden seurannasta.

Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti, tutkitaan ja selvitetään puolueettomasti ja asianmukaisesti.

Meillä on nollatoleranssi kaikenlaisiin kostotoimiin sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ilmaisevat huolensa, ilmoittavat väärinkäytöksistä tai avustavat mahdollisten rikkomusten tutkimuksissa.

Hyvässä hengessä ilmoituksen tehnyt henkilö ei kohtaa seuraamuksia Exel Compositesin osalta, vaikka ilmoitus todettaisiin myöhemmin paikkaansa pitämättömäksi.

  • Drop files here or
    Max. file size: 7 MB, Max. files: 5.
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.