Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava osuutensa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun se saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % tai 66,7 % kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä (liputusraja).

Osakkeenomistajia pyydetään toimittamaan liputusilmoitukset sähköpostilla osoitteeseen investor@exelcomposites.com.

Liputusilmoituksia koskevissa asioissa pyydämme lisäksi olemaan yhteydessä:

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 2.12.2022 760 119 6,39 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Swedbank Robur Fonder 4.8.2022 560 000 4,71 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto 22.9.2021 590 119 4,96 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Ei liputusilmoituksia

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
Danske Bank A/S 26.11.2019 546 650 4,6 Exel Composites Oyj: Korjaus: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Danske Bank A/S 22.11.2019 811 650 6,8 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
OP-Rahastoyhtiö Oy (OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto) 7.6.2019 598 259 5,0 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Lazard Freres Gestion SAS (FCP Lazard Investissement Microcaps) 6.5.2019 618 085 5,2 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Lannebo Fonder AB 5.4.2019 594 791 5,0 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
Danske Bank A/S 19.2.2018 580 145 4,9 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
Danske Bank A/S 7.6.2017 603 658 5,1 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Handelsbanken Fonder AB 19.5.2017 667 000 5,6 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
SEB Investment Management AB 12.5.2017 392 000 3,3 Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Nordea Funds Ltd 8.5.2017 573 138 4,8 Exel Composites Plc: Announcement regarding change in shareholdings
Investment Fund “ErikoissijoitusrahastoTaaleri Mikro Markka” 4.5.2017 600 000 5,0 Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Försäkrings Ab Alandia 10.2.2017 537 987 4,5 Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
SEB Investment Management AB 2.11.2016 1 020 300 8,6 Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Osakkeenomistaja Päivämäärä Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä Pörssitiedote
Evli Bank Plc 20.5.2015 504 786 4,2 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Evli Pankki Oyj:n välillinen omistus Exel Composites Oyj:ssä on alittanut 5 prosentin rajan
Swedbank Robur Fonder AB 13.3.2015 703 054 5,9 Liputusilmoitus: Swedbank Robur Fonder AB:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan
OP-Rahastoyhtiö Funds 10.6.2014 889 551 7,5 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan
Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag 10.6.2014 847 098 7,1 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan
Nordstjernan AB 10.6.2014 0 0,0 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB myynyt kaikki omistamansa Exel Composites Oyj:n osakkeet
Nordea Funds Ltd 8.5.2014 805 912 6,8 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordea Funds Oy:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 7.5.2014 0 0,0 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myynyt kaikki omistamansa Exel Composites Oyj:n osakkeet
Lannebo Fonder AB 14.2.2014 1 000 000 8,4 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Lannebo Fonder AB:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan
Nordstjernan AB 13.2.2014 1 656 506 13,9 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB on vähentänyt omistustaan Exel Composites Oyj:ssä
SEB Asset Management S.A. 25.11.2013 1 000 000 8,4 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: SEB Asset Management S.A:n omistus Exel Composites Oyj:ssä on ylittänyt 5 prosentin rajan
Nordstjernan AB 25.11.2013 2 656 506 22,3 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Nordstjernan AB on vähentänyt omistustaan Exel Composites Oyj:ssä
Veikko Laine Oy 20.5.2011 395 796 3,3 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS
Evli Group 8.12.2009 Evli Fund Management Company: 319 780 Evli Fund Management Company: 2.67 % Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus
Evli II Fund Management Company: 347494 Evli II Fund Management Company: 2.93%
 Veikko Laine Oy  9.1.2009 618 896 5,2 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus