Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

Tuloverot

2020

2019

Tulos ennen veroja 7,124 3,885
Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla (20%) 1,425 777
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 341 49
Verovapaat tuotot ja vähennyskelvottomat kulut 108 63
Kuluksi kirjatut lähdeverot 0 129
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta -133 142
Kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten vaikutus -162 420
Muut 177 -93
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot
1,755
1,488
Efektiivinen verokanta 24.6 38.3

 

Yllä oleva taulukko esittää tuloveron täsmäytyslaskelman ja tuloverojen kokonaismäärän niin kuin se on esitetty tuloslaskelmassa.

Valuuttakurssit

Exel Compositesin toimintavaluutta on euro. Muita konsernin päävaluuttoja ovat AUD (Australia), GBP (Iso-Britannia), RMB (Kiina), USD (USA) ja HKD (Hong Kong).

Vuonna 2020 valuuttakurssivaikutukset liikevaihtoon olivat -1,0 prosenttia.

Velkarakenne ja sopimukset

Konsernin korkoriski liittyy lähinnä konsernin lainoihin. Yhden prosenttiyksikön muutos korkokannassa vaikuttaa vuoden 2020 lopun tilanteen mukaan 397 (324) tuhatta euroa tulokseen.

Pitkäaikaiset korolliset velat

tuhatta euroa

2020

2019

Lainat rahoituslaitoksilta 9 800 10 564
Vuokrasopimusvelat 2 332 3 549
Eläkelainat 751 690
Yhteensä
12 883
14 803

 

Lyhytaikaiset korolliset velat

tuhatta euroa

2020

2019

Lainat rahoituslaitoksilta 28,886 20,833
Vuokrasopimusvelat 1,089 1,262
Käyttötililimiitti 284 264
Yhteensä
30,258
22,360

 

Lyhytaikaisesta korollisesta velasta 21,5 miljoonaa oli yritystodistuksia. Yritystodistusten takaisinmaksun varmistamiseksi yhtiöllä oli tilipäätöshetkellä 26,7 miljoonan euron edestä käyttämättömiä pitkäaikaisia (yli 12kk voimassa olevia) valmiusluottolimiittejä.