Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

Tuloverot

tuhatta euroa

2021

2020

Tulos ennen veroja 4 165 7 124
Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla (20%) 833 1 425
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 43 341
Verovapaat tuotot ja vähennyskelvottomat kulut 246 108
Kuluksi kirjatut lähdeverot 0 0
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta -177 -133
Kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten vaikutus 1 220 -162
Muut 343 177
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot 2 509 1 755
Efektiivinen verokanta 60,2 24,6

 

Yllä oleva taulukko esittää tuloveron täsmäytyslaskelman ja tuloverojen kokonaismäärän niin kuin se on esitetty tuloslaskelmassa.

Valuuttakurssit

Exel Compositesin toimintavaluutta on euro. Euron (EUR) lisäksi merkittävimmät valuutat ovat Australian dollari (AUD), Ison-Britannian punta (GBP), Yhdysvaltain dollari (USD), Kiinan renminbi (RMB), Hong Kongin dollari (HKD) sekä Intian rupia (INR).

Vuonna 2021 valuuttakurssivaikutukset liikevaihtoon olivat -0,2 prosenttia.

Velkarakenne ja sopimukset

Konsernin korkoriski liittyy lähinnä konsernin lainoihin. Yhden prosenttiyksikön muutos korkokannassa vaikuttaa vuoden 2021 lopun tilanteen mukaan 496 (397) tuhatta euroa tulokseen.

Pitkäaikaiset korolliset velat

tuhatta euroa

2021

2020

Lainat rahoituslaitoksilta 13 100 9 800
Vuokrasopimusvelat 2 140 2 332
Eläkelainat 330 751

Yhteensä

15 570

12 883

 

Lyhytaikaiset korolliset velat

tuhatta euroa

2021

2020

Lainat rahoituslaitoksilta 36 200 28 886
Vuokrasopimusvelat 1 218 1 089
Käyttötililimiitti 0 284

Yhteensä

37 418

30 258

 

Lyhytaikaisesta korollisesta velasta 35,5 miljoonaa oli yritystodistuksia. Yritystodistusten takaisinmaksun varmistamiseksi yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 40,0 miljoonan euron edestä käyttämättömiä pitkäaikaisia (yli 12kk voimassa olevia) valmiusluottolimiittejä.