Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

Tuloveron täsmäytyslaskelma

2023

2022

Tulos ennen veroja-8 2543 600
Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla (20%)-1 651720
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus-507-76
Verovapaat tuotot ja vähennyskelvottomat kulut9115
Kuluksi kirjatut lähdeverot216575
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta-130-547
Kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten vaikutus2 059356
Laskennallisten verosaamisten uudelleen arvostaminen900119
Muut158192
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot1 0551 455
Efektiivinen verokanta-12,840,4

 

Valuuttakurssit

Exel Compositesin toimintavaluutta on euro. Euron (EUR) lisäksi merkittävimmät valuutat ovat Australian dollari (AUD), Ison-Britannian punta (GBP), Yhdysvaltain dollari (USD), Kiinan renminbi (RMB), Hong Kongin dollari (HKD) sekä Intian rupia (INR).

Velkarakenne ja sopimukset

Konsernin korkoriski liittyy lähinnä konsernin lainoihin. Yhden prosenttiyksikön muutos korkokannassa vaikuttaa vuoden lopun tilanteen mukaan 423 (461) tuhatta euroa tulokseen.

Pitkäaikaiset korolliset velat

2023

2022

Lainat rahoituslaitoksilta4 20012 400
Vuokrasopimusvelat2211 136
Eläkelainat00

Yhteensä

4 421

13 536

Lyhytaikaiset korolliset velat

2023

2022

Lainat rahoituslaitoksilta37 20033 200
Vuokrasopimusvelat1 2641 271
Käyttötililimiitti731491
Lainat muilta1740

Yhteensä

39 369

34 962

Lyhytaikaisesta korollisesta velasta 25,0 miljoonaa oli yritystodistuksia. Yritystodistusten takaisinmaksun varmistamiseksi yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 36,0 miljoonan euron edestä käyttämättömiä pitkäaikaisia (yli 12kk voimassa olevia) valmiusluottolimiittejä.