Taloudelliseen tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

Tuloveron täsmäytyslaskelma

2022

2021

Tulos ennen veroja3 6004 165
Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla (20%)720833
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus-7643
Verovapaat tuotot ja vähennyskelvottomat kulut115246
Kuluksi kirjatut lähdeverot5750
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta-547-177
Kirjaamattomien laskennallisten verosaamisten vaikutus3561 220
Muut311343
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot1 4552 509
Efektiivinen verokanta40,460,2

 

Valuuttakurssit

Exel Compositesin toimintavaluutta on euro. Euron (EUR) lisäksi merkittävimmät valuutat ovat Australian dollari (AUD), Ison-Britannian punta (GBP), Yhdysvaltain dollari (USD), Kiinan renminbi (RMB), Hong Kongin dollari (HKD) sekä Intian rupia (INR).

Velkarakenne ja sopimukset

Konsernin korkoriski liittyy lähinnä konsernin lainoihin. Yhden prosenttiyksikön muutos korkokannassa vaikuttaa vuoden 2021 lopun tilanteen mukaan 461 (496) tuhatta euroa tulokseen.

Pitkäaikaiset korolliset velat

2022

2021

Lainat rahoituslaitoksilta12 40013 100
Vuokrasopimusvelat1 1362 140
Eläkelainat0330

Yhteensä

13 536

15 570

Lyhytaikaiset korolliset velat

2022

2021

Lainat rahoituslaitoksilta33 20036 200
Vuokrasopimusvelat1 2711 218
Käyttötililimiitti4910

Yhteensä

34 962

37 418

Lyhytaikaisesta korollisesta velasta 28,5 miljoonaa oli yritystodistuksia. Yritystodistusten takaisinmaksun varmistamiseksi yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 36,0 miljoonan euron edestä käyttämättömiä pitkäaikaisia (yli 12kk voimassa olevia) valmiusluottolimiittejä.