Liikevaihdon jakauma

Exel Composites jakaa pääasialliset asiakastoimialansa seitsemään ryhmään ja neljään maantieteelliseen alueeseen, jonka mukaisesti konsernin liikevaihtojakauma esitetään neljännesvuosittain vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Rakennukset ja infrastruktuuri

Ikkuna- ja oviprofiilit, julkisivut, rakenteelliset komposiitit, kaapelien hallinta, sähkönsiirto, raideratkaisut, sillat

Välineet ja muu teollisuus

Puhdistus- ja ylläpitotyökalut, työkaluvarret, kolmijalkatelineet, urheiluvälineet, öljy- ja kaasuteollisuus, maatalous

Tuulivoima

Tuulivoimaturbiinien siipien vahvikkeet ja jäykisteet, tukirakenteet, eristeet

Koneet ja sähkö

Robotiikka, sähköneristys, ratkaisut tekstiili- ja paperikoneille, käsikäyttöiset työkalut

Kuljetus

Profiilit ja sovellukset busseille, kuorma-autoille ja peräkärryille, junille ja raitovaunuille, auto-, ilmailu- ja merenkulkualoille

http://Exel%20composites%20for%20defense%20applications

Puolustus

Naamioverkkojuten tukivarret, ei-magneettiset työkaluvarret, kotelot

Telekommunikaatio

Antennien suojakuvut, mastot

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Tuhatta euroa

Q4
2021

Q4
2020

Muutos,
%

Q1-Q4
2021

Q1-Q4
2020

Muutos,
%

Rakennukset ja infrastruktuuri 8 409 7 047 19,3 32 946 23 451 40,5
Välineet ja muu teollisuus 7 126 5 079 40,3 23 350 19 493 19,8
Tuulivoima 8 309 6 582 26,2 32 066 28 079 14,2
Koneet ja sähkö 4 944 3 700 33,6 17 612 15 522 13,5
Kuljetus 2 888 1 857 55,5 10 224 10 224 0,0
Puolustus 2 469 1 406 75,7 8 688 5 338 62,7
Telekommunikaatio 2 348 1 837 27,9 9 480 6 488 46,1

Yhteensä

36 493

27 508

32,7

134 365

108 595

23,7

Liikevaihto alueittain*

Tuhatta euroa

Q4
2021

Q4
2020

Muutos,
%

Q1-Q4
2021

Q1-Q4
2020

Muutos,
%

Eurooppa 19 182 17 031 12,6 73 413 62 757 17,0
Pohjois-Amerikka 10 242 3 328 207,7 32 440 18 022 80,0
Aasia-Tyynimeri 6 238 6 438 -3,1 25 413 24 022 5,8
Muu maailma 831 711 16,9 3 099 3 795 -18,3

Yhteensä

36 493

27 508

32,7

134 365

108 595

23,7

* Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.