Liikevaihdon jakauma

Exel Composites jakaa pääasialliset asiakastoimialansa seitsemään ryhmään ja neljään maantieteelliseen alueeseen, jonka mukaisesti konsernin liikevaihtojakauma esitetään neljännesvuosittain vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Tuhatta euroa

Q3
2021

Q3
2020

Muutos
%

Q1-Q3
2021

Q1-Q3
2020

Muutos
%

2020

Rakennukset ja infrastruktuuri 8 054 4 907 64,2 24 537 16 404 49,6 23 451
Välineet ja muu teollisuus 5 366 4 272 25,6 16 224 14 414 12,6 19 493
Tuulivoima 8 592 7 804 10,1 23 757 21 497 10,5 28 079
Koneet ja sähkö 4 752 3 252 46,1 12 668 11 821 7,2 15 522
Kuljetus 2 127 2 195 -3,1 7 336 8 367 -12,3 10 226
Puolustus 2 189 1 914 14,4 6 218 3 933 58,1 5 338
Telekommunikaatio 2 314 1 700 36,1 7 132 4 651 53,3 6 485

Yhteensä

33 394

26 043

28,2

97 872

81 087

20,7

108 595

Liikevaihto alueittain*

Tuhatta euroa

Q3
2021

Q3
2020

Muutos
%

Q1-Q3
2021

Q1-Q3
2020

Muutos
%

2020

Eurooppa 17 214 13 322 29,2 54 231 45 726 18,6 62 757
Pohjois-Amerikka 9 353 4 483 108,6 22 198 14 694 51,1 18 022
Aasia-Tyynimeri 6 121 6 766 -9,5 19 175 17 584 9,0 24 022
Muu maailma 706 1 472 -52,0 2 267 3 084 -26,5 3 795

Yhteensä

33 394

26 043

28,2

97 872

81 087

20,7

108 595

* Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.