Liikevaihdon jakauma

Exel Composites jakaa pääasialliset asiakastoimialansa seitsemään ryhmään ja neljään maantieteelliseen alueeseen, jonka mukaisesti konsernin liikevaihtojakauma esitetään neljännesvuosittain vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Rakennukset ja infrastruktuuri

Ikkuna- ja oviprofiilit, julkisivut, rakenteelliset komposiitit, kaapelien hallinta, sähkönsiirto, raideratkaisut, sillat

Välineet ja muu teollisuus

Puhdistus- ja ylläpitotyökalut, työkaluvarret, kolmijalkatelineet, urheiluvälineet, öljy- ja kaasuteollisuus, maatalous

Tuulivoima

Tuulivoimaturbiinien siipien vahvikkeet ja jäykisteet, tukirakenteet, eristeet

Koneet ja sähkö

Robotiikka, sähköneristys, ratkaisut tekstiili- ja paperikoneille, käsikäyttöiset työkalut

Kuljetus

Profiilit ja sovellukset busseille, kuorma-autoille ja peräkärryille, junille ja raitovaunuille, auto-, ilmailu- ja merenkulkualoille

http://Exel%20composites%20for%20defense%20applications

Puolustus

Naamioverkkojuten tukivarret, ei-magneettiset työkaluvarret, kotelot

Telekommunikaatio

Antennien suojakuvut, mastot

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Tuhatta euroa

Q2
2022

Q2
2021

Muutos,
%

Q1-Q2
2022

Q1-Q2
2021

Muutos,
%

Q1-Q4
2021

Rakennukset ja infrastruktuuri 8 866 9 456 -6,2 16 589 16 483 0,6 32 946
Välineet ja muu teollisuus 5 858 5 212 12,4 13 214 10 858 21,7 23 350
Tuulivoima 6 476 7 785 -16,8 13 242 15 165 -12,7 32 066
Koneet ja sähkö 5 301 4 277 23,9 9 570 7 916 20,9 17 612
Kuljetus 7 171 2 728 162,9 10 303 5 209 97,8 10 224
Puolustus 1 582 1 785 -11,4 3 644 4 029 -9,6 8 688
Telekommunikaatio 2 810 2 280 23,2 5 652 4 818 17,3 9 480

Yhteensä

38 064

33 524

13,5

72 214

64 478

12,0

134 365

Liikevaihto alueittain*

Tuhatta euroa

Q2
2022

Q2
2021

Muutos,
%

Q1-Q2
2022

Q1-Q2
2021

Muutos,
%

Q1-Q4
2021

Eurooppa 20 603 19 574 5,3 40 334 37 018 9,0 73 413
Pohjois-Amerikka 11 669 7 234 61,3 19 867 12 845 54,7 32 440
Aasia-Tyynimeri 4 976 6 401 -22,3 10 153 13 054 -22,2 25 413
Muu maailma 816 316 158,5 1 861 1 561 19,2 3 099

Yhteensä

38 064

33 524

13,5

72 214

64 478

12,0

134 365