Liikevaihdon jakauma

Exel Composites jakaa pääasialliset asiakastoimialansa seitsemään ryhmään ja neljään maantieteelliseen alueeseen, jonka mukaisesti konsernin liikevaihtojakauma esitetään neljännesvuosittain vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Rakennukset ja infrastruktuuri

Ikkuna- ja oviprofiilit, julkisivut, rakenteelliset komposiitit, kaapelien hallinta, sähkönsiirto, raideratkaisut, sillat

Välineet ja muu teollisuus

Puhdistus- ja ylläpitotyökalut, työkaluvarret, kolmijalkatelineet, urheiluvälineet, öljy- ja kaasuteollisuus, maatalous

Tuulivoima

Tuulivoimaturbiinien siipien vahvikkeet ja jäykisteet, tukirakenteet, eristeet

Koneet ja sähkö

Robotiikka, sähköneristys, ratkaisut tekstiili- ja paperikoneille, käsikäyttöiset työkalut

Kuljetus

Profiilit ja sovellukset busseille, kuorma-autoille ja peräkärryille, junille ja raitovaunuille, auto-, ilmailu- ja merenkulkualoille

http://Exel%20composites%20for%20defense%20applications

Puolustus

Naamioverkkojuten tukivarret, ei-magneettiset työkaluvarret, kotelot

Telekommunikaatio

Antennien suojakuvut, mastot

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Tuhatta euroa

Q3

2022

Q3

2021

Muutos

%

Q1-Q3

2022

Q1-Q3

2021

Muutos

%

Q1-Q4

2021

Rakennukset ja infrastruktuuri 7 808 8 054 -3,1 24 397 24 537 -0,6 32 946
Välineet ja muu teollisuus 5 567 5 366 3,7 18 781 16 224 15,8 23 350
Tuulivoima 8 031 8 592 -6,5 21 273 23 757 -10,5 32 066
Koneet ja sähkö 4 952 4 752 4,2 14 522 12 668 14,6 17 612
Kuljetus 3 743 2 127 76,0 14 046 7 336 91,5 10 224
Puolustus 1 954 2 189 -10,7 5 598 6 218 -10,0 8 688
Telekommunikaatio 1 734 2 314 -25,0 7 387 7 132 3,6 9 480
Yhteensä 33 789 33 394 1,2 106 004 97 872 8,3 134 365

Liikevaihto alueittain*

Tuhatta euroa

Q3

2022

Q3

2021

Muutos

%

Q1-Q3

2022

Q1-Q3

2021

Muutos

%

Q1-Q4

2021

Eurooppa 18 056 17 214 4,9 58 390 54 232 7,7 73 413
Pohjois-Amerikka 9 763 9 353 4,4 29 630 22 198 33,5 32 440
Aasia-Tyynimeri 5 734 6 121 -6,3 15 887 19 175 -17,1 25 413
Muu maailma 236 706 -66,5 2 097 2 267 -7,5 3 099
Yhteensä 33 789 33 394 1,2 106 004 97 872 8,3 134 365