Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinta

Exel Composites Oyj:ssä riskienhallinta on integroitu yhtiön päivittäiseen päätöksentekoon ja toimintojen jatkuvaan seuraamiseen sekä puolivuosi- ja liiketoimintakatsausten sekä tilinpäätösten valmisteluun.

Hallitus ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla. Lisäksi hallitus tekee riskiarvioinnin osana puolivuosi- ja liiketoimintakatsauksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan.

Lisätietoa Exel Compositesin riskienhallinnasta löytyy Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

exel_railway_solution
exel_how_we_work

Sisäinen valvonta

Exel Composites Oyj on konsernin emoyhtiö. Se hallinnoi ja johtaa koko konsernin toimintoja. Päävastuu sisäisestä valvonnasta ja taloudelliseen raportointiin liittyvistä riskienhallintajärjestelmistä on yhtiön hallituksella. Exel Composites Oyj:n sisäisen valvonnan puitteet sekä sisäistä valvontaa koskevat tehtävät ja vastuut on määritelty hallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan politiikassa. Sisäinen valvonta on järjestetty säännönmukaisen johtamisen, raportoinnin ja läpikäyntien avulla.

Lisätietoa Exel Compositesin sisäisestä valvonnasta löytyy Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Sisäinen tarkastus

Konsernin tehokkaasti toimivan taloudellisen valvonnan ja controller-toiminnon vuoksi ei yhtiöllä ole erillistä sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus tai toimitusjohtaja voi määrätä Exel Compositesin controller-toiminnon tai ulkopuolisen toimittajan suorittamaan sisäisen tarkastuksen tehtäviä tarvittaessa.

exel_audit