Nimitystoimikunta

Päivitetty 20.1.2022

Exel Compositesin osakkeenomistajat ovat pitäneet tärkeänä sitä, että varsinainen yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemään esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valinnasta sekä heidän palkkioistaan.

22.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

  • Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
  • Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö

+   Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä