Nimitystoimikunta

Päivitetty 17.2.2023

Exel Compositesin osakkeenomistajat ovat pitäneet tärkeänä sitä, että varsinainen yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemään esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valinnasta sekä heidän palkkioistaan.

22.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Kalle Saariaho, OP Fund Management Company
  • Markus Lindqvist, Aktia Mikro Markka
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder

+   Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä