Nimitystoimikunta

Päivitetty 3.10.2023

Exel Compositesin osakkeenomistajat ovat pitäneet tärkeänä sitä, että varsinainen yhtiökokous perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemään esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valinnasta sekä heidän palkkioistaan.

22.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

  • Markus Lindqvist, Aktia Mikro Markka
  • Kalle Saariaho,OP-Rahastoyhtiö
  • Esko Torsti, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
  • Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö

+   Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä