Vastuullisuus ja yritysvastuu

Vastuullisuus on tärkeä osa Exel Compositesin toimintaa, niin yhtiön omassa toiminnassa kuin valmistamiensa tuotteiden ja ratkaisujen kautta.

Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen ja nostamaan ympäristöystävälliset standardit etualalle.

 

Exel Composites kuuluu muun muassa OMX Sustainability Finland-vastuullisuusindeksiin.

Arvonmuodostus ja taloudellinen vaikutus Exel Compositesin sidosryhmille 2020 (miljoonaa euroa ellei toisin mainita)

Ympäristövastuu

  • Vastuulliset tuotteet
  • Vastuullinen toiminta

Lue lisää

Sosiaalinen vastuu

  • Vastuullinen työnantaja
  • Monimuotoisuus ja syrjimättömyys
  • Työterveys ja turvallisuus
  • Ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja hankintaketjussa

Lue lisää

Exel_social_sustainability
exel_governance

Hyvä hallinnointitapa

  • Yritysvastuun hallinnointi ja lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattaminen
  • Anti-corruption and bribery

Lue lisää