Vastuullisuus ja yritysvastuu

Roolimme vastuullisuudessa on mahdollistava, sillä tuotamme vastuullisia komposiittiratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Ominaisuuksiensa kuten keveytensä ja kestävyytensä takia komposiitit ovat pitkäikäisempiä ja suorituskyvyltään tehokkaampia, ja vähentävät näin negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Vuositilinpäätös 2021

Näin lähestymme vastuullisuutta

Exel Compositesin hallitus on yhtiön ylin hallintaelin yritysvastuuasioissa. Hallitus vahvistaa olennaiset vastuullisuusaiheet ja tarkistaa sekä allekirjoittaa vastuullisuusraportin yhtiön vuositilinpäätöksen julkaisun yhteydessä. Johtoryhmälle raportoiva vastuullisuustiimi koordinoi konsernitason vastuullisuusasioita. Operatiivinen vastuu vastuullisuusasioissa on kussakin liiketoimintayksikössä ja organisaation eri toiminnoissa.

Sidosryhmiemme odotukset vastuullisuuteen liittyen ovat selvästi kasvaneet.

Olennaiset vastuullisuusaiheemme

Mahdollistavat ratkaisut

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Lue lisää

Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen ja nostamaan ympäristöystävälliset standardit etualalle.

Mahdollistavat ratkaisut

Tavoitteemme on kehittää vastuullisia, turvallisia ja luotettavia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

  • Vastuulliset tuotteet
  • Komposiitit elinkaarensa lopussa

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Tavoitteemme on tarjota turvallinen, reilu ja innostava ympäristön henkilöstöllemme, pitää yllä korkeita eettisiä standardeja liiketoiminnassa.

  • Terveys ja turvallisuus
  • Vastuullinen työnantaja
  • Vastuullinen liiketoiminta

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Tavoitteemme on vähentää oman toimintamme negatiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

  • Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen
  • Kiertotalous ja jätteenkäsittely
  • Veden kulutus
  • Vastuullinen hankintaketju

Lue lisää

Exel Compositesin ympäristön kannalta kestävien toimintojen osuus vuonna 2021

32,6 %

luokitusjärjestelmäkelpoista
liikevaihtoa

11,6 %

luokitusjärjestelmäkelpoisia
investointeja

3,1 %

luokitusjärjestelmäkelpoisia
operatiivisia kuluja