Vastuullisuus ja yritysvastuu

Tuotteemme tarjoavat vastuullisia komposiittiratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

Ominaisuuksiensa kuten keveytensä ja kestävyytensä takia komposiitit ovat pitkäikäisempiä ja suorituskyvyltään tehokkaampia, ja vähentävät näin negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Vuosikertomus 2023

Näin lähestymme vastuullisuutta

Exel Compositesin hallitus on yhtiön ylin hallintaelin yritysvastuuasioissa. Hallitus vahvistaa olennaiset vastuullisuusaiheet ja tarkistaa sekä allekirjoittaa vastuullisuusraportin yhtiön vuositilinpäätöksen julkaisun yhteydessä. Johtoryhmälle raportoiva vastuullisuustiimi koordinoi konsernitason vastuullisuusasioita. Operatiivinen vastuu vastuullisuusasioissa on kussakin liiketoimintayksikössä ja organisaation eri toiminnoissa.

Sidosryhmiimme lukeutuvat asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit ja toimittajat, osakkeenomistajat, rahoitusmarkkinat, viranomaiset, teolliset yhdistykset ja yhteiskunta yleensä.

Olennaiset vastuullisuusaiheemme

Mahdollistavat ratkaisut

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Lue lisää

Olemme sitoutuneita läpinäkyvyyteen ja nostamaan ympäristöystävälliset standardit etualalle.

Mahdollistavat ratkaisut

Tavoitteemme on kehittää vastuullisia, turvallisia ja luotettavia tuotteita, jotka auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja hillitsemään ilmastonmuutosta.

  • Vastuulliset tuotteet
  • Komposiitit elinkaarensa lopussa

Lue lisää

Sosiaalinen kädenjälki

Tavoitteemme on tarjota turvallinen, reilu ja innostava ympäristön henkilöstöllemme, pitää yllä korkeita eettisiä standardeja liiketoiminnassa.

  • Terveys ja turvallisuus
  • Vastuullinen työnantaja
  • Vastuullinen liiketoiminta

Lue lisää

Ympäristöjalanjälki

Tavoitteemme on vähentää oman toimintamme negatiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

  • Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen
  • Kiertotalous ja jätteenkäsittely
  • Veden kulutus
  • Vastuullinen hankintaketju

Lue lisää

Exel Compositesin ympäristön kannalta kestävien toimintojen osuus vuonna 2023

28,1 %

luokitusjärjestelmäkelpoista
liikevaihtoa

13,0 %

luokitusjärjestelmäkelpoisia
toimintojen pääomamenoja

3,4 %

luokitusjärjestelmäkelpoisia
toimintojen toimintamenoja