Taloudellista tietoa

Saadut tilaukset

Q2 2023

Liikevaihto

Q2 2023

Oikaistu liikevoitto

Q2 2023

Osakekohtainen tulos

Q2 2023

Henkilöstö keskimäärin

Q2 2023

Ohjeistus vuodelle 2023 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto laskee ja oikaistu liikevoitto laskee merkittävästi verrattuna vuoteen 2022.

 

Q1-Q2 2023 puolivuosikatsaus

Avainluvut

Tuhatta euroa

Q1 -Q2
2023

Q1-Q2
2022

2022

2021

2020

2019

2018

Liikevaihto54 20272 214136 988134 365108 595103 78496 608
Liikevoitto-5323 0343 0023 7449 4175 0872 217
% liikevaihdosta-1,04,22,22,88,74,92,3
Oikaistu liikevoitto 1)715 2968 0296 0299 7087 1605 018
% liikevaihdosta0,17,35,94,58,96,95,2
Tilikauden tulos-3 0733 9192 1451 6565 3682 397386
% liikevaihdosta-5,75,41,61,24,92,319,1
Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta-2 9833 9882 2931 6935 3682 397386
% liikevaihdosta-5,55,51,71,34,92,30,4
Oman pääoman tuotto, %-22,524,57,05,519,59,21,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %-1,37,23,74,814,18,64,4
Omavaraisuusaste, %23,527,926,926,830,230,934,7
Velkaantumisaste, %128,3119,4102,4119,9107,9114,996,3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2)2 520-1846 7676 27514 0069 030868
Investointien nettorahavirta-1 597-2 0922 018-11 877-12 849-6 087-12 779
Saadut tilaukset51 72574 615124 735140 557115 372110 693100 757
Konsernin tilauskanta 3)26 36643 64829 11041 57836 54430 39123 685
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa-0,250,340,190,140,450,200,03
Oma pääoma/osake, euroa2,012,722,532,582,442,232,18
Osinko/osake, euroa0,200,200,200,180,18
Hinta/voitto (P/E)29,9557,8716,2632,00122,40
P/B-luku2,113,073,022,911,83
Henkilöstö keskimäärin698744732715665659647

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.
2) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
3) Tilanne katsauskauden lopussa.

Lataa excelissä 2013- Q1-Q2 2023

Taloudelliset tavoitteet

KASVUKANNATTAVUUS PÄÄOMATEHOKKUUS RAHOITUSASEMA
Liikevaihdon kasvu: kaksi kertaa markkinan kasvu 1)Oikaistu liikevoitto: >10 %Sijoitetun pääoman tuotto >20 %Nettovelkaantuminen ≤ 80 %

1) Globaalin komposiittimarkkinan keskimääräisen
vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan toimialan,
markkinamääritelmän ja lähteen mukaan 2–5
prosentin välillä tulevina vuosina.

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Osinkopolitiikkansa mukaisesti, Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli, kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Osinkopolitiikka