Taloudellista tietoa

Saadut tilaukset

Q4 2023

Liikevaihto

Q4 2023

Oikaistu liiketulos

Q4 2023

Osakekohtainen tulos

Q4 2023

Henkilöstö keskimäärin

Q4 2023

Avainluvut

Tuhatta euroa

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Liikevaihto96 815136 988134 365108 595103 78496 608
Liikevoitto-4 8633 0023 7449 4175 0872 217
% liikevaihdosta-5,02,22,88,74,92,3
Oikaistu liikevoitto 1)-2 4468 0296 0299 7087 1605 018
% liikevaihdosta-2,55,94,58,96,95,2
Käyttökate3 83210 123
Oikaistu käyttökate 1)4 05915 149
Tilikauden tulos-9 3092 1451 6565 3682 397386
Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta-9 1302 2931 6935 3682 397386
% liikevaihdosta-9,41,71,34,92,30,4
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2)8,12,1
Oman pääoman tuotto, %-38,77,05,519,59,21,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %-6,83,74,814,18,64,4
Omavaraisuusaste, %20,926,926,830,230,934,7
Velkaantumisaste, %185,7102,4119,9107,9114,996,3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 3)4 4456 7676 27514 0069 030868
Investointien nettorahavirta-3 0762 018-11 877-12 849-6 087-12 779
Saadut tilaukset98 142124 735140 557115 372110 693100 757
Konsernin tilauskanta 4)29 76529 11041 57836 54430 39123 685
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa-0,770,190,140,450,200,03
Oma pääoma/osake, euroa1,472,532,582,442,232,18
Osinko/osake, euroa0.000,200,200,200,180,18
Hinta/voitto (P/E)29,9557,8716,2632,00122,40
P/B-luku2,113,073,022,911,83
Henkilöstö keskimäärin667732715665659647

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut
2) Edellisen 12 kuukauden käyttökate
3) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
4) Tilanne katsauskauden lopussa.

Lataa excelissä 2013-2023

Taloudelliset tavoitteet

ORGAANINEN KASVUKANNATTAVUUS RAHOITUSASEMA
Yli 200 milj. euron vuosittainen liikevaihto vuoteen 2028 mennessäOikaistu liikevoitto: >10 % vuoteen 2028 mennessäNettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen* <3x vuoteen 2028 mennessä

*) Edellisen 12 kuukauden oikeaistu käyttökate

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Osinkopolitiikkansa mukaisesti, Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli, kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Osinkopolitiikka