Taloudellista tietoa

Saadut tilaukset

Q1-Q3 2021

Liikevaihto

Q1-Q3 2021

Oikaistu liikevoitto

Q1-Q3 2021

Osinkokohtainen tulos

Q1-Q3 2021

Henkilöstö keskimäärin

Q1-Q3 2021

Ohjeistus vuodelle 2021

 

Liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2021, 4.11.2021

Exel Composites toistaa ohjeistuksensa ja arvioi, että vuonna 2021 liikevaihto kasvaa merkittävästi vuodesta 2020 ja että oikaistu liikevoitto laskee vuodesta 2020. Yhdysvaltain liiketoimintayksikön heikosta kehityksestä johtuen Exel Composites antaa tarkempia tietoja ohjeistukseensa liittyen ja arvioi liikevaihdon vuonna 2021 olevan 125–135 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 5,8–7,0 miljoonaa euroa.

 

Aiemmin julkaistua

Avainluvut

 

Tuhatta euroa

Q1-Q2 2021

Q1-Q2 2020

2020

2019

2018

2017

2016

Liikevaihto 64 478 55 044 108 595 103 784 96 608 86 255 73 079
Liikevoitto 4 786 4 662 9 417 5 087 2 217 6 081 649
% liikevaihdosta 7,4 8,5 8,7 4,9 2,3 7,1 0,9
Oikaistu liikevoitto 1) 4 917 4 955 9 708 7 160 5 018 6 319 2 621
% liikevaihdosta 7,6 9,0 8,9 6,9 5,2 7,3 3,6
Tilikauden tulos 3 447 3 198 5 368 2 397 386 4 212 198
% liikevaihdosta 5,3 5,8 4,9 2,3 0,4 4,9 0,3
Oman pääoman tuotto, % 22,9 24,1 19,5 9,2 1,4 15,1 0,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,7 14,2 14,1 8,6 4,4 14,8 1,7
Omavaraisuus, % 29,9 28,3 30,2 30,9 34,7 44,8 51,3
Velkaantumisaste, % 127,6 110,0 107,9 114,9 96,3 30,3 12,2
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2) 627 8 188 14 006 9 030 868 4 856 3 129
Investointien nettorahavirta -7 271 -4 827 -12 849 -6 087 -12 779 -8 509 -3 129
Saadut tilaukset 85 514 57 428 115 373 110 693 100 757 86 531 74 778
Konsernin tilauskanta 3) 56 859 32 595 36 544 30 391 23 685 17 126 16 702
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,29 0,27 0,45 0,20 0,03 0,36 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 2,64 2,26 2,44 2,23 2,18 2,43 2,27
Osinko/osake, euroa 0,20 0,18 0,18 0,30 0,10
Hinta/voitto (P/E) 16,26 32,00 122,40 18,40 301,35
P/B-luku 3,02 2,91 1,83 2,69 2,21
Henkilöstö keskimäärin 695 662 665 659 647 532 479

 

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa  kohdassa ”Muutos Exel Co+mpositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
2) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
3) Tilanne katsauskauden lopussa.
4) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

 

Lataa excelissä 2012- H1 2021

Taloudelliset tavoitteet

KASVU KANNATTAVUUS  PÄÄOMATEHOKKUUS  RAHOITUSASEMA
Liikevaihdon kasvu: kaksi kertaa markkinan kasvu 1) Oikaistu liikevoitto: >10 % Sijoitetun pääoman tuotto >20 % Nettovelkaantuminen ≤ 80 %

1) Globaalin komposiittimarkkinan keskimääräisen
vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan toimialan,
markkinamääritelmän ja lähteen mukaan 2–5
prosentin välillä tulevina vuosina.

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Osinkopolitiikkansa mukaisesti, Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli, kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Osinkopolitiikka