Taloudellista tietoa

Saadut tilaukset

Q1-Q3 2022

Liikevaihto

Q1-Q3 2022

Oikaistu liikevoitto

Q1-Q3 2022

Osakekohtainen tulos

Q1-Q3 2022

Henkilöstö keskimäärin

Q1-Q3 2022

Ohjeistus vuodelle 2022

 

Q1-Q3 2022 liiketoimintakatsaus, 3.11.2022 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021.

 

Aiemmin julkaistua

Avainluvut

 

Tuhatta euroa

Q1-Q3
2022

Q1-Q3
2021

2021

2020

2019

2018

2017

Liikevaihto 106 004 97 872 134 365 108 595 103 784 96 608 86 255
Liikevoitto 4 717 3 095 3 744 9 417 5 087 2 217 6 081
% liikevaihdosta 4,4 3,2 2,8 8,7 4,9 2,3 7,1
Oikaistu liikevoitto 1) 7 111 5 025 6 029 9 708 7 160 5 018 6 319
% liikevaihdosta 6,7 5,1 4,5 8,9 6,9 5,2 7,3
Tilikauden tulos 5 971 1 238 1 656 5 368 2 397 386 4 212
% liikevaihdosta 5,6 1,3 1,2 4,9 2,3 19,1 208,8
Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta 6 074 1 238 1 693 5 368 2 397 386 4 212
% liikevaihdosta 5,7 1,3 1,3 4,9 2,3 0,4 4,9
Oman pääoman tuotto, % 24,1 5,7 5,5 19,5 9,2 1,4 15,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,6 5,5 4,8 14,1 8,6 4,4 14,8
Omavaraisuusaste, % 31,0 27,4 26,8 30,2 30,9 34,7 44,8
Velkaantumisaste, % 107,7 144,1 119,9 107,9 114,9 96,3 30,3
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 2) 2 406 1 358 6 275 14 006 9 030 868 4 856
Investointien nettorahavirta -1 949 -8 845 -11 877 -12 849 -6 087 -12 779 -8 509
Saadut tilaukset 99 090 110 065 140 557 115 373 110 693 100 757 86 531
Konsernin tilauskanta 3) 34 607 47 880 41 578 36 544 30 391 23 685 17 126
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,51 0,10 0,14 0,45 0,20 0,03 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 2,90 2,43 2,58 2,44 2,23 2,18 2,43
Osinko/osake, euroa 5) 0,20 0,20 0,18 0,18 0,30
Hinta/voitto (P/E) 57,87 16,26 32,00 122,40 18,40
P/B-luku 3,07 3,02 2,91 1,83 2,69
Henkilöstö keskimäärin 736 703 715 665 659 647 532

 

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.
2) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
3) Tilanne katsauskauden lopussa.
4) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
5) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle.

 

Lataa excelissä 2012- 2022

Taloudelliset tavoitteet

KASVU KANNATTAVUUS  PÄÄOMATEHOKKUUS  RAHOITUSASEMA
Liikevaihdon kasvu: kaksi kertaa markkinan kasvu 1) Oikaistu liikevoitto: >10 % Sijoitetun pääoman tuotto >20 % Nettovelkaantuminen ≤ 80 %

1) Globaalin komposiittimarkkinan keskimääräisen
vuosittaisen kasvun arvioidaan olevan toimialan,
markkinamääritelmän ja lähteen mukaan 2–5
prosentin välillä tulevina vuosina.

Taloudelliset tavoitteet arvioidaan suhdannekierron yli. Mahdolliset yritysostot saattavat vaikuttaa pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin. Osinkopolitiikkansa mukaisesti, Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli, kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Osinkopolitiikka