Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Paul Sohlberg

Toimitusjohtaja

http://Mikko%20Rummukainen

Mikko Rummukainen

Talousjohtaja

http://Callum%20Gough

Callum Gough

Tuotantojohtaja

http://Kari%20Loukola

Kari Loukola

Belgian liiketoimintayksikon johtaja & johtaa tuulivoimahanketta

http://Kim%20Sjödahl

Kim Sjödahl

Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

http://Olli%20Tevä

Olli Tevä

Myynti- ja markkinointijohtaja

http://Johanna%20Tuomisto

Johanna Tuomisto

Henkilöstöjohtaja

Syntynyt 1977, OTK
Toimitusjohtaja

Yhtiön palveluksessa maaliskuusta 2023
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
Suomen kansalainen

Työkokemus

Separation liiketoimintalinjan johtaja, Metso Outotec
Minerals-liiketoimintayksikön johtaja, Outotec
Pohjois- ja Keski-Amerikan yksikön johtaja, Outotec
Useita positioita Elektrobit Oyj:ssä

Vastuualueet

 • Lisäarvon luominen konsernille ja omistajille
 • Konsernin liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen tavoitteena liiketoiminnan kannattava kasvu
 • Konsernin strategian luonti
 • Hallituksen päättämien toimenpiteiden toteutus
 • Toimivan organisaation kehitys ja ylläpito
 • Pääasiakas- ja sijoittajasuhteet
 • Muut toimitusjohtajan vastuut

Syntynyt 1978, tekniikan tohtori
Talousjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Suomen kansalainen

Työkokemus

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Exel Composites
Vice President, Business Development, Exel Composites
Tulosyksikön johtaja, Exel Composites
Projektipäällikkö, August Associates
Tutkija, Helsingin Teknillinen Korkeakoulu

Vastuualueet

 • Rahoitus ja kirjanpito
 • Business Controlling
 • Sijoittajasuhteet
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Lakiasiat
 • Riskienhallinta
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Yhtiön hallituksen sihteeri

Syntynyt 1960, M.Sc. (GM)
Tuotantojohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
Ison-Britannian kansalainen

Työkokemus

Exel Composites UK:n toimitusjohtaja
Motherwell Bridge Aerospacen operatiivinen johtaja
Motherwell Bridge Plasticsin General Manager/operatiivinen johtaja

Vastuualueet

 • Jatkuva tuottavuuden parantaminen
 • Laatu, ympäristö ja turvallisuus
 • Strateginen hankintatoimi
 • Investoinnit
 • Strateginen tehdassuunnittelu

Syntynyt 1962, DI, KTM
Belgian liiketoimintayksikön johtaja
Johtaa Tuuli-hanketta

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
Suomen kansalainen

Työkokemus

Amerikan liiketoiminnan ja Diversified Structural Composites Inc., DSC:n toimitusjohtaja
Myynti- ja markkinointijohtaja, Exel Composites Oyj
Head of Business Development, Nokia Siemens Networks Japan
Head of OSS Product Management, Nokia Siemens Networks
Head of Middleware Business Line, Nokia Siemens Networks
Head of Service Management Business Line, Nokia

Vastuualueet

 • Exel Belgiumin kasvu ja kannattavuus
 • Exel Belgiumin organisaatio ja toiminnot
 • Paikalliset viranomaissuhteet

Syntynyt 1974, DI (konetekniikka)
Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Suomen kansalainen

Työkokemus

Exel Composites Oyj:n Suomen ja Saksan yksiköiden tuotekehitysjohtaja

Vastuualueet

 • Tuotteiden, tuotealustojen, tuoteteknologian ja työkalujen kehittäminen
 • Tuotekehitystoimintojen johtaminen, koordinointi ja kehitys koko konsernissa
 • Tutkimus- ja kehitys- sekä IPR-toimintojen johtaminen

Syntynyt 1970, DI (sähkötekniikka)
Myynti- ja markkinointijohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Suomen kansalainen

Työkokemus

Global Sales Director, Ensto Oy
Vice President, Solutions and After-market services, Danfoss A/S (Vacon Oyj)
Vice President for Sales in Middle East, India, South East Asia and Pacific, Vacon Oyj
Marketing Director Renewable energy, Vacon Oyj
Myynti- ja tuotevastaavan tehtäviä, Vaisala Oyj
Area Manager, Drives Sales in Europe, ABB Drives

Vastuualueet

 • Myynti ja markkinointi
 • Myynnin johtaminen
 • Myyntiorganisaation johtaminen
 • Myyntikanavien optimointi
 • Myynti- ja markkinointistrategiat
 • Tuotehallinta – Tuotemyynti – Tuotestrategiat

Syntynyt 1966, Oikeustieteen kandidaatti
Henkilöstöjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2023
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
Suomen kansalainen

Työkokemus

Henkilöstöjohtaja, Nanoform Finland Oyj
Henkilöstöjohtaja, Thermo Fisher Scientific Oy
Hallintojohtaja, Finnvera Oyj
Henkilöstö- ja lakiasianjohtaja, Partner, Evli

Vastuualueet

 • Henkilöstönäkökulma strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Johtamisen kehittäminen
 • Kulttuuri

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa lakien ja määräysten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Koska hallituksen tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan toiminnan valvonta, ei Exel Compositesin toimitusjohtajaa voida valita hallituksen jäseneksi.

Toimitusjohtajan vastuulla on yllä mainittujen lakien ja määräysten ja hallituksen antamien päätösten lisäksi mm. varmistaa liiketoiminnan kasvu, akvisitiot ja muut strategiset projektit, omistaja-arvon kasvu, kannattavuus ja toiminnan tehokkuus sekä investoinnit hallituksen määrittelemissä rajoissa.

Yhtiöllä on käytössä toimitusjohtajaa koskeva toimintaohje, jonka mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa tulee hoitaa.
Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä ja hän on myös johtoryhmän jäsen. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talous- ja hallintojohtaja, tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, tuotantojohtaja, Belgian liiketoimintayksikön johtaja ja henkilöstöjohtaja.

Toimitusjohtaja tekee esityksen johtoryhmän jäsenistä hallitukselle, ja hallitus vahvistaa johtoryhmän lopullisen kokoonpanon. Toimitusjohtaja myös johtaa johtoryhmän toimintaa. Johtoryhmä kokoontuu kymmenestä kahteentoista kertaan vuodessa kuukausittaisissa johtoryhmän kokouksissa ja sen tehtäviin kuuluvat liiketoiminnan juoksevan hallinnon hoitamisen ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kehittämisen lisäksi mm. liiketoiminta- ja strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden toimeenpano.

Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta hallitukselle, joka päättää palkitsemisesta.

Exel Compositesin hallitus on hyväksynyt yhtiön ylimmälle johdolle suunnatun pitkän aikajänteen kannustusohjelman periaatteet.