Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

http://Riku%20Kytömäki

Riku Kytömäki

Toimitusjohtaja

http://Tiina%20Bies

Tiina Bies

Henkilöstöjohtaja

http://Callum%20Gough

Callum Gough

Tuotantojohtaja

http://Mikko%20Kettunen

Mikko Kettunen

Talousjohtaja

http://Kari%20Loukola

Kari Loukola

Belgian liiketoimintayksikon johtaja

http://Kim%20Sjödahl

Kim Sjödahl

Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

http://Mikko%20Rummukainen

Mikko Rummukainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

http://Olli%20Tevä

Olli Tevä

Myynti- ja markkinointijohtaja

Syntynyt 1971, DI
Toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2014
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014
Suomen kansalainen

Omistaa 72 978 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Senior Vice President, ABB:n suurten sähkömoottoreiden globaalin liiketoiminnan johtaja
ABB Electrical Machines Ltd:n toimitusjohtaja, Kiina
Senior Vice President, Moottori- ja generaattoriyksikön globaali operatiivinen johtaja
Senior Vice President, ABB:n tuulivoimageneraattoreiden globaalin liiketoiminnan johtaja

Vastuualueet

 • Lisäarvon luominen konsernille ja omistajille
 • Konsernin liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen tavoitteena liiketoiminnan kannattava kasvu
 • Konsernin strategian luonti
 • Hallituksen päättämien toimenpiteiden toteutus
 • Toimivan organisaation kehitys ja ylläpito
 • Pääasiakas- ja sijoittajasuhteet
 • Muut toimitusjohtajan vastuut

CV Riku Kytömäki

Syntynyt 1966, KTM
Henkilöstöjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014
Suomen kansalainen

Omistaa 973 yhtiön osakkeita (30.9.2021)

Työkokemus

Yara Suomi Oy:n Suomen ja Itä-Euroopan Regional HR Service Manager
Foster Wheeler Global Power Groupin henkilöstöjohtaja

Vastuualueet

 • HR-toimintojen johtaminen
 • HR-strategian, -prosessien ja -politiikkojen laatiminen ja täytäntöönpano konserninlaajuisesti
 • HR-asioiden sisäinen viestintä globaalisti

Syntynyt 1960, M.Sc. (GM)
Tuotantojohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2006
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
Ison-Britannian kansalainen

Omistaa 10 955 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Exel Composites UK:n toimitusjohtaja
Motherwell Bridge Aerospacen operatiivinen johtaja
Motherwell Bridge Plasticsin General Manager/operatiivinen johtaja

Vastuualueet

 • Jatkuva tuottavuuden parantaminen
 • Laatu, ympäristö ja turvallisuus
 • Strateginen hankintatoimi
 • Investoinnit
 • Strateginen tehdassuunnittelu

Syntynyt 1976, KTM
Talousjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
Suomen kansalainen

Omistaa 2 822 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Maillefer-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja
Foster Wheeler Energia Oy:n talous- ja rahoitusjohtaja

Vastuualueet

 • Rahoitus ja kirjanpito
 • Business Controlling
 • Sijoittajasuhteet
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Lakiasiat
 • Riskienhallinta
 • Yhtiön hallituksen sihteeri

Syntynyt 1962, DI, KTM
Belgian liiketoimintayksikön johtaja (SVP, Business Unit Belgium Manager)

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
Suomen kansalainen

Omistaa 7 294 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Amerikan liiketoiminnan ja Diversified Structural Composites Inc., DSC:n toimitusjohtaja
Myynti- ja markkinointijohtaja, Exel Composites Oyj
Head of Business Development, Nokia Siemens Networks Japan
Head of OSS Product Management, Nokia Siemens Networks
Head of Middleware Business Line, Nokia Siemens Networks
Head of Service Management Business Line, Nokia

Vastuualueet

 • Exel Belgiumin kasvu ja kannattavuus
 • Exel Belgiumin organisaatio ja toiminnot
 • Paikalliset viranomaissuhteet

Syntynyt 1978, tekniikan tohtori
Liiketoiminnan kehitysjohtaja (SVP, Business Development)

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Suomen kansalainen

Omistaa 2 430 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Vice President, Business Development, Exel Composites
Tulosyksikön johtaja, Exel Composites
Projektipäällikkö, August Associates
Tutkija, Helsingin Teknillinen Korkeakoulu

Vastuualueet

 • Konsernin strategian kehittäminen
 • Strategisten hankkeiden johtaminen
 • Yrityskaupat ja strategiset kumppanuudet

Syntynyt 1974, DI (konetekniikka)
Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Suomen kansalainen

Omistaa 11 000 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Exel Composites Oyj:n Suomen ja Saksan yksiköiden tuotekehitysjohtaja

Vastuualueet

 • Tuotteiden, tuotealustojen, tuoteteknologian ja työkalujen kehittäminen
 • Tuotekehitystoimintojen johtaminen, koordinointi ja kehitys koko konsernissa
 • Tutkimus- ja kehitys- sekä IPR-toimintojen johtaminen

Syntynyt 1970, DI (sähkötekniikka)
Myynti- ja markkinointijohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
Suomen kansalainen

Omistaa 16 465 yhtiön osaketta (30.9.2021)

Työkokemus

Global Sales Director, Ensto Oy
Vice President, Solutions and After-market services, Danfoss A/S (Vacon Oyj)
Vice President for Sales in Middle East, India, South East Asia and Pacific, Vacon Oyj
Marketing Director Renewable energy, Vacon Oyj
Myynti- ja tuotevastaavan tehtäviä, Vaisala Oyj
Area Manager, Drives Sales in Europe, ABB Drives

Vastuualueet

 • Myynti ja markkinointi
 • Myynnin johtaminen
 • Myyntiorganisaation johtaminen
 • Myyntikanavien optimointi
 • Myynti- ja markkinointistrategiat
 • Tuotehallinta – Tuotemyynti – Tuotestrategiat

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa lakien ja määräysten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Koska hallituksen tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan toiminnan valvonta, ei Exel Compositesin toimitusjohtajaa voida valita hallituksen jäseneksi.

Toimitusjohtajan vastuulla on yllä mainittujen lakien ja määräysten ja hallituksen antamien päätösten lisäksi mm. varmistaa liiketoiminnan kasvu, akvisitiot ja muut strategiset projektit, omistaja-arvon kasvu, kannattavuus ja toiminnan tehokkuus sekä investoinnit hallituksen määrittelemissä rajoissa.

Yhtiöllä on käytössä toimitusjohtajaa koskeva toimintaohje, jonka mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa tulee hoitaa.
Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä ja hän on myös johtoryhmän jäsen. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talous- ja hallintojohtaja, tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, henkilöstöjohtaja, SVP Operations ja SVP strategiset projektit.

Toimitusjohtaja tekee esityksen johtoryhmän jäsenistä hallitukselle, ja hallitus vahvistaa johtoryhmän lopullisen kokoonpanon. Toimitusjohtaja myös johtaa johtoryhmän toimintaa. Johtoryhmä kokoontuu kuudesta kymmeneen kertaan vuodessa ja sen tehtäviin kuuluvat liiketoiminnan juoksevan hallinnon hoitamisen ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kehittämisen lisäksi mm. liiketoiminta- ja strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden toimeenpano.

Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta hallitukselle, joka päättää palkitsemisesta.

Exel Compositesin hallitus on hyväksynyt yhtiön ylimmälle johdolle suunnatun pitkän aikajänteen kannustusohjelman periaatteet.