Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Paul Sohlberg

Toimitusjohtaja

Mikko Rummukainen

Talousjohtaja

Juha Honkanen

Räätälöidyt Ratkaisut -liiketoimintayksikön johtaja

Kathy Wang

Teolliset Ratkaisut -liiketoimintayksikön johtaja

Kim Sjödahl

Teknologia- ja vastuullisuusjohtaja

Johanna Tuomisto

Henkilöstöjohtaja

Syntynyt 1977, OTK
Toimitusjohtaja

Yhtiön palveluksessa maaliskuusta 2023
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
Suomen kansalainen

Työkokemus

Separation liiketoimintalinjan johtaja, Metso Outotec
Minerals-liiketoimintayksikön johtaja, Outotec
Pohjois- ja Keski-Amerikan yksikön johtaja, Outotec
Useita positioita Elektrobit Oyj:ssä

Vastuualueet

 • Lisäarvon luominen konsernille ja omistajille
 • Konsernin liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen tavoitteena liiketoiminnan kannattava kasvu
 • Konsernin strategian luonti
 • Hallituksen päättämien toimenpiteiden toteutus
 • Toimivan organisaation kehitys ja ylläpito
 • Pääasiakas- ja sijoittajasuhteet
 • Muut toimitusjohtajan vastuut

Syntynyt 1978, tekniikan tohtori
Talousjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2011
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Suomen kansalainen

Työkokemus

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Exel Composites
Vice President, Business Development, Exel Composites
Tulosyksikön johtaja, Exel Composites
Projektipäällikkö, August Associates
Tutkija, Helsingin Teknillinen Korkeakoulu

Vastuualueet

 • Rahoitus ja kirjanpito
 • Business Controlling
 • Sijoittajasuhteet
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Lakiasiat
 • Riskienhallinta
 • Liiketoiminnan kehitys
 • Yhtiön hallituksen sihteeri

Syntynyt 1979, DI
Räätälöidyt Ratkaisut -liiketoimintayksikön johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2024
Suomen kansalainen

Työkokemus

Suomen liiketoimintayksikön johtaja, Exel Composites
Tehtaanjohtaja, Exel Composites
Tuotantojohtaja, Exel Composites
Tuotekehitysjohtaja, Pohjois-Eurooppa, Exel Composites

Vastuualueet

 • Räätälöidyt Ratkaisut -liiketoimintayksikön toimintojen johtaminen

Syntynyt 1982, Tekniikan kandidaatti & Kansainvälisen kaupan kandidaatti
Teolliset Ratkaisut -liiketoimintayksikön johtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2014
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2024
Kiinan kansalainen

Työkokemus

Kiinan liiketoimintayksikön johtaja, Exel Composites
Hankintajohtaja, Aasia-Tyynenmeren alue, Exel Composites
Osto- ja logistiikkajohtaja, ABB Electrical Machines, China

Vastuualueet

 • Teolliset Ratkaisut -liiketoimintayksikön toimintojen johtaminen

Syntynyt 1974, DI (konetekniikka)
Teknologia- ja vastuullisuusjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Suomen kansalainen

Työkokemus

Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, Exel Composites
Suomen ja Saksan yksiköiden tuotekehitysjohtaja, Exel Composites

Vastuualueet

 • Tuotteiden, tuotealustojen, tuoteteknologian ja työkalujen kehittäminen
 • Tuotekehitystoimintojen johtaminen, koordinointi ja kehitys koko konsernissa
 • Tutkimus- ja kehitys- sekä IPR-toimintojen johtaminen
 • Konsernin vastuullisuustoimintojen johtaminen

Syntynyt 1966, Oikeustieteen kandidaatti
Henkilöstöjohtaja

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2023
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
Suomen kansalainen

Työkokemus

Henkilöstöjohtaja, Nanoform Finland Oyj
Henkilöstöjohtaja, Thermo Fisher Scientific Oy
Hallintojohtaja, Finnvera Oyj
Henkilöstö- ja lakiasianjohtaja, Partner, Evli

Vastuualueet

 • Henkilöstönäkökulma strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa
 • Henkilöstön kehittäminen
 • Johtamisen kehittäminen
 • Kulttuuri

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän tehtävät

Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa lakien ja määräysten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Koska hallituksen tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan toiminnan valvonta, ei Exel Compositesin toimitusjohtajaa voida valita hallituksen jäseneksi.

Toimitusjohtajan vastuulla on yllä mainittujen lakien ja määräysten ja hallituksen antamien päätösten lisäksi mm. varmistaa liiketoiminnan kasvu, akvisitiot ja muut strategiset projektit, omistaja-arvon kasvu, kannattavuus ja toiminnan tehokkuus sekä investoinnit hallituksen määrittelemissä rajoissa.

Yhtiöllä on käytössä toimitusjohtajaa koskeva toimintaohje, jonka mukaan yhtiön juoksevaa hallintoa tulee hoitaa.
Toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä ja hän on myös johtoryhmän jäsen. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi talousjohtaja, Räätälöidyt Ratkaisut -liiketoimintayksikön johtaja, Teolliset Ratkaisut -liiketoimintayksikön johtaja, teknologia- ja vastuullisuusjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Toimitusjohtaja tekee esityksen johtoryhmän jäsenistä hallitukselle, ja hallitus vahvistaa johtoryhmän lopullisen kokoonpanon. Toimitusjohtaja myös johtaa johtoryhmän toimintaa. Johtoryhmä kokoontuu kymmenestä kahteentoista kertaan vuodessa kuukausittaisissa johtoryhmän kokouksissa ja sen tehtäviin kuuluvat liiketoiminnan juoksevan hallinnon hoitamisen ja kaikkien liiketoiminta-alueiden kehittämisen lisäksi mm. liiketoiminta- ja strategisten suunnitelmien laadinta ja niiden toimeenpano.

Toimitusjohtaja tekee ehdotuksen muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta hallitukselle, joka päättää palkitsemisesta.

Exel Compositesin hallitus on hyväksynyt yhtiön ylimmälle johdolle suunnatun pitkän aikajänteen kannustusohjelman periaatteet.