Osinkopolitiikka

Exel Composites pyrkii jakamaan vuosittain osinkona vähintään 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Osingot

Tilivuosi

Osinko euroa/ osake

2020 0,20
2019 0,18
2018 0,18
2017 0,30
2016 0,10
2015 0,22
2014 0,20
2013 0,00 1)
2012 0,30
2011 0,50
2010 0,50
2009 0,25
2008 0,00
2007 0,20
2006 0,20
2005 0,40
2004 0,35
2003 1,30
2002 0,20
2001 0,35
2000 0,38
1999 0,30
1998 0,17

 

1) Joulukuussa 2013 osakkeenomistajille jaettiin varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta. 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.