Yhtiöjärjestys

Päivitetty 22.3.2018

Y-tunnus: 1067292-7

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Exel Composites Oyj, englanniksi Exel Composites Plc ja kotipaikka Mäntyharju.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on komposiitti- ja muihin kehittyneisiin materiaaleihin sekä urheiluvälineteollisuuteen liittyvien tuotteiden, puolivalmisteiden ja oheistuotteiden markkinointi, myynti, kehitys ja valmistaminen, sekä kyseiseen toimintaan liittyvän teknologian ja valmistusmenetelmien kehittäminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan tai tytäryhtiöiden välityksellä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiön edustamisoikeus

Toimitusjohtajalla, hallituksen jäsenillä ja hallituksen nimeämillä edustamisoikeuden saaneilla henkilöillä on oikeus edustaa yhtiötä aina kaksi yhdessä.

7 § Prokura

Prokuran antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön kotisivulla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjatussa kirjeessä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Mäntyharjulla, Helsingissä tai Vantaalla.

Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta:
5. tilintarkastajien palkkiosta;

valittava:

1. hallituksen jäsenet; sekä
2. tilintarkastaja.