Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiölle tilintarkastajan vuosittain hallituksen ehdotuksen perusteella.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsi Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot vuonna 2022 olivat 206 (248) tuhatta euroa. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia veropalveluja ostettiin 2 (5) tuhannella eurolla ja muita palveluja ostettiin 16 (99) tuhannella eurolla.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lakisääteisen tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastuksen tehtävänä läpi vuoden on todistaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Ulkomaiset tytäryhtiöt kuuluvat vuosittaisen tilintarkastusohjelman piiriin.

Hallitus tapaa tilintarkastajaa vähintään kerran vuodessa.

Lisäksi tilintarkastaja suorittaa tilikauden aikana valvontatilintarkastusta harkintansa ja yhtiön kanssa sovitun käytännön mukaisesti.