Exel Compositesin puolivuosikatsaus Q1-Q2 2022: Vahva liikevaihto ja liikevoitto Q2 2022:lla

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PUOLIVUOSIKATSAUS – – – 20.7.2022 – klo 10:00

Q2 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 14,9 prosenttia 37,0 miljoonaan euroon (Q2 2021: 43,5).
  • Liikevaihto kasvoi 13,5 prosenttia 38,1 miljoonaan euroon (33,5).
  • Liikevoitto kasvoi 3,0 miljoonaan euroon (2,4) ja oli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (7,0).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 3,1 miljoonaan euroon (2,5) ja oli 8,2 prosenttia liikevaihdosta (7,3).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,13).

Q1-Q2 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 12,7 prosenttia 74,6 miljoonaan euroon (Q1-Q2 2021: 85,5).
  • Liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia 72,2 miljoonaan euroon (64,5).
  • Liikevoitto laski 3,0 miljoonaan euroon (4,8) ja oli 4,2 prosenttia liikevaihdosta (7,4).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,3 miljoonaan euroon (4,9) ja oli 7,3 prosenttia liikevaihdosta (7,6).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,29).

Ohjeistus koko vuodelle 2022 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2022 toinen vuosineljännes jatkui vahvana sekä liikevaihdon että oikaistun liikevoiton kasvaessa selvästi edellisvuodesta. Myös tilauskertymä jatkui vahvana ollen vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla ja ylittäen vuoden 2021 kvartaalittaisen keskiarvon. Vuoden 2021 vastaavaa kautta kasvattivat tuulivoimatilaukset Yhdysvalloissa, jotka peruttiin myöhemmin samana vuonna.

Liikevaihtoa kasvatti etenkin kuljetustoimialaan lukeutuva uusi ilmailualan sovellus Pohjois-Amerikassa. Niin ikään koneet & sähkö- sekä telekommunikaatiotoimialat vaikuttivat positiivisesti vuosineljänneksen liikevaihdon kasvuun. Jo useamman vuosineljänneksen vahvassa kasvussa olleiden rakennukset & infrastruktuuri- sekä puolustusasiakastoimialojen liikevaihto laski hieman edellisvuodesta. Tuulivoimatoimialan liikevaihto laski vähentyneiden tilausten takia pääasiassa Kiinassa.

Liikevoitto saavutti toisella vuosineljänneksellä kolmen miljoonan virstanpylvään. Kasvaneiden volyymien lisäksi kannattavuutta tuki vahvasti Yhdysvaltain yksikön edellisvuotta parempi suoriutuminen. Yksikön kannattavuuskäänne jatkui vuosineljänneksen aikana suunnitelmien mukaan tuotannon tehokkuusparannuksien myötä. Konsernin näkökulmasta katsottuna emme ole olleet immuuneja edelleen nouseville materiaali-, logistiikka- ja energiakustannuksille. Tähän mennessä olemme kuitenkin onnistuneet pitämään niiden negatiiviset nettovaikutukset vähäisinä, sopeuttamalla myyntihintojamme vastaavasti.

Raportointikauden aikana olemme jatkaneet työtämme vastuullisuuden saralla. Aloitimme muun muassa toimet oman toimintamme kasvihuonepäästöjen laskemiseksi ja vähennystavoitteiden asettamiseksi. Siinä missä omasta toiminnastamme syntyy negatiivinen päästövaikutus – jonka vähentämiseksi teemme kovasti töitä - sitä kompensoi valmistamiemme komposiittiratkaisujen positiivinen ilmastovaikutus. Komposiitit ovat energiatehokkaita, ruostumattomia, huoltovapaita ja niiden käyttöikä on kilpailevia materiaaliratkaisuja pidempi.

Olen erittäin tyytyväinen nopeaan tulosparannukseemme vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon pettymyksen jälkeen. Vuoden 2022 toiseen vuosipuoliskoon liittyy kuitenkin myös epävarmuutta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, kustannusinflaatio, haasteet raaka-ainesaatavuudessa ja Covid-19-pandemian pitkittyminen varjostavat globaalia liiketoimintaympäristöä edelleen. Siitäkin huolimatta, minulla on täysi luottamus Exelin kykyyn hallita näitä haasteita myös jatkossa ja jatkaa kannattavan kasvun tiellä pitkällä aikavälillä.

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

 

Q2

Q2

Muutos

Q1-Q2

Q1-Q2

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

38 064

33 524

13,5

72 214

64 478

12,0

134 365

Liikevoitto

3 007

2 363

27,3

3 034

4 786

-36,6

3 744

% liikevaihdosta

7,9

7,0

 

4,2

7,4

 

2,8

Oikaistu liikevoitto 1)

3 124

2 457

27,1

5 296

4 917

7,7

6 029

% liikevaihdosta

8,2

7,3

 

7,3

7,6

 

4,5

Tulos ennen veroja

4 934

1 897

160,0

5 451

4 830

12,9

4 165

% liikevaihdosta

13,0

5,7

 

7,5

7,5

 

3,1

Tilikauden tulos

3 989

1 485

168,6

3 919

3 447

13,7

1 656

% liikevaihdosta

10,5

4,4

 

5,4

5,3

 

1,2

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

4 028

1 485

171,2

3 988

3 447

15,7

1 693

% liikevaihdosta

10,6

4,4

 

5,5

5,3

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

32 754

31 266

4,8

32 754

31 266

4,8

31 182

Korolliset velat

52 387

47 483

10,3

52 387

47 483

10,3

52 988

Rahavarat

13 286

7 591

75,0

13 286

7 591

75,0

15 593

Korolliset nettovelat

39 101

39 892

-2,0

39 101

39 892

-2,0

37 395

Sijoitettu pääoma

85 140

78 749

8,1

85 140

78 749

8,1

84 170

Oman pääoman tuotto, %

51,5

19,5

163,8

24,5

22,9

7,0

5,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

14,5

12,5

15,9

7,2

12,7

-43,3

4,8

Omavaraisuusaste, %

27,9

29,9

-6,9

27,9

29,9

-6,9

26,8

Velkaantumisaste, %

119,4

127,6

-6,4

119,4

127,6

-6,4

119,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat

-477

-784

-39,2

-184

627

-129,3

6 275

Investointien nettorahavirta

-517

-5 063

-89,8

-2 092

-7 271

-71,2

-11 877

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

632

2 582

-75,5

1 914

4 797

-60,1

9 931

% liikevaihdosta

1,7

7,7

 

2,7

7,4

 

7,4

Tutkimus- ja kehitysmenot

950

847

12,2

1 711

1 777

-3,7

3 310

% liikevaihdosta

2,5

2,5

 

2,4

2,8

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadut tilaukset 2)

37 009

43 487

-14,9

74 615

85 514

-12,7

140 557

Konsernin tilauskanta

43 648

56 859

-23,2

43 648

56 859

-23,2

41 578

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

0,34

0,13

170,7

0,34

0,29

15,5

0,14

Oma pääoma/osake, euroa

2,72

2,64

2,80

2,72

2,64

2,80

2,58

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekurssi keskimäärin, euroa

6,22

10,14

-38,7

6,77

9,11

-25,7

8,58

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 854

11 834

0,2

11 846

11 832

0,1

11 833

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö keskimäärin

736

700

5,1

744

695

7,0

715

Henkilöstö kauden lopussa

739

722

2,4

739

722

2,4

753

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.
2) Voi sisältää vuosineljänneksen aikana tulleita tilausten peruutuksia.

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q2

Q2

Muutos

Q1-Q2

Q1-Q2

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

2021

Rakennukset ja infrastruktuuri

8 866

9 456

-6,2

16 589

16 483

0,6

32 946

Välineet ja muu teollisuus

5 858

5 212

12,4

13 214

10 858

21,7

23 350

Tuulivoima

6 476

7 785

-16,8

13 242

15 165

-12,7

32 066

Koneet ja sähkö

5 301

4 277

23,9

9 570

7 916

20,9

17 612

Kuljetus

7 171

2 728

162,9

10 303

5 209

97,8

10 224

Puolustus

1 582

1 785

-11,4

3 644

4 029

-9,6

8 688

Telekommunikaatio

2 810

2 280

23,2

5 652

4 818

17,3

9 480

Yhteensä

38 064

33 524

13,5

72 214

64 478

12,0

134 365

Liikevaihto alueittain1)

 

Q2

Q2

Muutos

Q1-Q2

Q1-Q2

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

2021

Eurooppa

20 603

19 574

5,3

40 334

37 018

9,0

73 413

Pohjois-Amerikka

11 669

7 234

61,3

19 867

12 845

54,7

32 440

Aasia-Tyynimeri

4 976

6 401

-22,3

10 153

13 054

-22,2

25 413

Muu maailma

816

316

158,5

1 861

1 561

19,2

3 099

Yhteensä

38 064

33 524

13,5

72 214

64 478

12,0

134 365

 1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä. Kiinassa viimeaikaiset rajoitukset hankaloittivat edelleen logistiikkaa ja työmatkaliikkumista. 

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa.

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatettiin tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. 

Taloudellinen tilanne

Saadut tilaukset ja asiakaskysyntä pysyivät hyvällä tasolla vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä. 

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen. 

Vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana Exel Composites ei saanut merkittävää taloudellista avustusta paikallisten Covid-19:ään liittyvien avustusohjelmien myötä.

Ukrainan sodan vaikutukset

Exel Compositesille sodan suorat vaikutukset ovat tällä hetkellä vähäisiä. Meillä ei ole toimintaa sotatoimialueilla eikä asiakkaita Venäjällä, Valkovenäjällä tai Ukrainassa. Joillakin sota-alueiden ulkopuolella olevilla asiakkaillamme puolestaan on asiakkuuksia sotatoimialueilla ja sitä kautta sota voi välillisesti vaikuttaa myös tuotteidemme kysyntään.

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja siitä seuraavien pakotteiden odotetaan vaikuttavan hankintaketjuihin maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä meillä ei ole hankintoja sodan vaikutusalueilta. Toistaiseksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vaikuttanut raaka-aineiden saatavuuteen, mutta entisestään nousevat raaka-aineiden ja energian hinnat vaikuttavat luonnollisesti myös Exeliin.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q2 2022 puolivuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 20.7.2022 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 20.7.2022

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Downloads

Exel Compositesin puolivuosikatsaus Q1-Q2 2022