Exel Compositesin tilinpäätöstiedote Q1–Q4 2022: Liikevaihto samalla tasolla ja oikaistu liikevoitto korkeampi vuonna 2022 kuin vuonna 2021

EXEL COMPOSITES OYJ – – – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE – – – 17.2.2023 9:00

Q4 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 15,9 prosenttia 25,6 miljoonaan euroon (Q4 2021: 30,5)
  • Liikevaihto laski 15,1 prosenttia 31,0 miljoonaan euroon (36,5)
  • Oikaistu liikevoitto samalla tasolla kuin vuosi sitten 0,9 miljoonaa euroa (1,0) ja oli 3,0 prosenttia liikevaihdosta (2,8)
  • Liikevoitto laski -1,7 miljoonaan euroon (0,6) ja oli -5,5 prosenttia liikevaihdosta (1,8)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,32 euroa (0,04)

Q1-Q4 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 11,3 prosenttia 124,7 miljoonaan euroon (Q1-Q4 2021: 140,6)
  • Liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia 137,0 miljoonaan euroon (134,4)
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 8,0 miljoonaan euroon (6,0) ja oli 5,9 prosenttia liikevaihdosta (4,5)
  • Liikevoitto laski 3,0 miljoonaan euroon (3,7) ja oli 2,2 prosenttia liikevaihdosta (2,8)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (0,14)

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 (0,20) euroa osaketta kohti vuoden 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Ohjeistus koko vuodelle 2023

Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2022.

Toimitusjohtaja Jouni Heinonen

Tuulivoimamarkkina tasaista mutta kasvun odotetaan elpyvän vuonna 2024

 

Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen oikaistu liikevoitto oli samalla tasolla kuin vuosi sitten. Kannattavuutta tuki hyvä kustannusten hallinta, joka kompensoi liikevaihdon laskua. Alhaisempi liikevaihto vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen johtui usean asiakastoimialan heikommasta kysynnästä, erityisesti tuulivoiman. Liikevaihto oli alhaisempi kaikilla maantieteellisillä alueilla neljännellä neljänneksellä kuin vertailuajanjaksona.

 

Tuulivoimamarkkinan kysyntä on ollut väliaikaisesti heikompaa, mutta sen odotetaan loppuvuotta 2023 kohden mentäessä elpyvän ja kääntyvän nousuun. Tuulivoimamarkkinan odotetaan olevan suurin ja nopeimmin kasvava pultruusioteollisuuden markkina seuraavien vuosien ajan. Tuulivoimateollisuus on meille tärkeä kasvualue. Yksi todiste tästä on joulukuussa allekirjoittamamme monivuotinen sopimus pultruusiotuotteiden toimittamisesta tuulivoima-alan asiakkaallemme.

Koko vuoden 2022 liikevaihto nousi kaksi prosenttia vuodesta 2021. Erityisesti kuljetusasiakastoimialalla oli myönteinen kehitys, joka johtui yleisesti Covid-19-pandemiasta toipumisesta. Myynti kasvoi myös koneet ja sähkö- sekä telekommunikaatioasiakastoimialoilla kompensoiden muiden asiakastoimialojen myynnin laskua. Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa mutta laski Aasian-Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinassa Covid-19-pandemian takia.

 

Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto oli korkeampi kuin vuonna 2021. Olen tyytyväinen, että yksikkömme Yhdysvalloissa paransi kannattavuustasoaan ja sen koko vuoden 2022 oikaistu liikevoitto oli positiivinen vuoden 2021 haasteiden jälkeen. Materiaalikustannusten taso nousi vuonna 2022, mutta onnistuimme aika hyvin siirtämään kustannusnousuja myyntihintoihimme. Materiaalien käyttötehokkuutemme parani erityisesti Yhdysvalloissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä näimme materiaali- ja logistiikkakustannusten tasaantumista, mutta näkymä tulevien kvartaalien kustannuskehitykseen on edelleen rajoittunut.

 

Vastuullisuudella on tärkeä rooli Exelin toiminnassa. Liiketoimintamme tarkoitus on ratkaista haasteita ja säästää resursseja komposiittien avulla. Visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti. Näillä molemmilla on vahva yhteys vastuullisuuteen. Maailma tarvitsee lisää uusiutuvaa energiaa, energiatehokkaampia rakennuksia ja keveämpiä ajoneuvoja, jotka kaikki edellyttävät komposiittimateriaalien käyttöä. Me voimme tukea asiakkaitamme tässä tärkeässä muutoksessa.

 

Olemme jatkaneet toimintojemme keskittämistä ja kehittämistä. Vuonna 2022 uudelleenjärjestelimme ja yhdistimme toimintomme Kiinassa yhdelle tuotantolaitokselle. Elokuussa Exel allekirjoitti sopimuksen suljetun tehdasalueen myynnistä Nanjingissa Kiinassa. Myyntiprosessi on melkein valmis ja kaupan hallinnollinen prosessi on loppuvaiheessa.

 

4.1.2023 julkistimme suunnitelmat arvioida toimintojemme supistamista Isossa-Britanniassa. Siihen liittyvät työntekijäneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Päätöksiä suunnitelmista tehdään vasta paikallisten neuvottelujen päätyttyä. Meillä on tuotantokapasiteettia usealla tehtaalla Euroopassa. Olemme luottavaisia, että voimme palvella asiakkaitamme jatkossakin hyvin riippumatta neuvotteluiden lopputuloksesta.

 

Lyhyen aikavälin kysynnän kehitykseen liittyy yleiseen makrotalouden tilanteeseen liittyviä epävarmuustekijöitä. Tämä heijastuu meidän tilauskantaamme, joka on heikompi kuin vuosi sitten. Odotamme kysynnän olevan hieman vaimeaa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Pitkän aikavälin kysyntänäkymämme on kuitenkin positiivinen. Olen luottavainen meidän kykyymme olla proaktiivinen ja odotan meidän jatkavan pitkällä aikavälillä kannattavan kasvun polulla.

 

Haluaisin kiittää kaikkia Exelin työntekijöitä hyvin tehdystä työstä sekä muita sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

Q4

Q4

Muutos

Q1-Q4

Q1-Q4

Muutos

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

30 984

36 493

-15,1

136 988

134 365

2,0

Liikevoitto

-1 715

649

-364,1

3 002

3 744

-19,8

% liikevaihdosta

-5,5

1,8

 

2,2

2,8

 

Oikaistu liikevoitto 1)

918

1 004

-8,6

8 029

6 029

33,2

% liikevaihdosta

3,0

2,8

 

5,9

4,5

 

Tulos ennen veroja

-5 076

713

-811,6

3 600

4 165

-13,6

% liikevaihdosta

-16,4

2,0

 

2,6

3,1

 

Tilikauden tulos

-3 826

418

-1015,1

2 145

1 656

29,5

% liikevaihdosta

-12,3

1,1

 

1,6

1,2

 

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

-3 781

455

-931,2

2 293

1 693

35,5

% liikevaihdosta

-12,2

1,2

 

1,7

1,3

 

Oma pääoma

30 385

31 182

-2,6

30 385

31 182

-2,6

Korolliset velat

48 498

52 988

-8,5

48 498

52 988

-8,5

Rahavarat

17 397

15 593

11,6

17 397

15 593

11,6

Korolliset nettovelat

31 101

37 395

-16,8

31 101

37 395

-16,8

Sijoitettu pääoma

78 883

84 170

-6,3

78 883

84 170

-6,3

Oman pääoman tuotto, %

-46,9

5,6

-940,6

7,0

5,5

26,3

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-8,4

3,2

-361,3

3,7

4,8

-22,6

Omavaraisuusaste, %

26,9

26,8

0,5

26,9

26,8

0,5

Velkaantumisaste, %

102,4

119,9

-14,6

102,4

119,9

-14,6

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat

4 361

4 916

-11,3

6 767

6 275

7,8

Investointien nettorahavirta 2)

3 968

-3 032

-230,8

2 018

-11 877

-117,0

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

1 150

3 378

-65,9

4 592

9 931

-53,8

% liikevaihdosta

3,7

9,3

 

3,4

7,4

 

Tutkimus- ja kehitysmenot

850

793

7,2

3 426

3 310

3,5

% liikevaihdosta

2,7

2,2

 

2,5

2,5

 

Saadut tilaukset 3)

25 645

30 492

-15,9

124 735

140 557

-11,3

Konsernin tilauskanta

29 110

41 578

-30,0

29 110

41 578

-30,0

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

-0,32

0,04

-929,8

0,19

0,14

35,2

Oma pääoma/osake, euroa

2,53

2,58

-2,23

2,53

2,58

-2,24

Osakekurssi keskimäärin, euroa

5,37

7,33

-26,7

6,30

8,58

-26,6

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 854

11 834

0,2

11 850

11 833

0,1

Henkilöstö keskimäärin

721

750

-3,9

732

715

2,4

Henkilöstö kauden lopussa

721

753

-4,2

721

753

-4,2

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut
2) Nanjingin tehdaskiinteistön myynnistä saatu suoritus vaikuttaa investointien nettorahavirtaan positiivisesti

3) Voi sisältää vuosineljänneksen aikana tulleita tilausten peruutuksia

 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q4

Q4

Muutos

Q1-Q4

Q1-Q4

Muutos

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

Rakennukset ja infrastruktuuri

8 059

8 409

-4,2

32 456

32 946

-1,5

Välineet ja muu teollisuus

4 347

7 126

-39,0

23 127

23 350

-1,0

Tuulivoima

5 492

8 309

-33,9

26 765

32 066

-16,5

Koneet ja sähkö

5 183

4 944

4,8

19 705

17 612

11,9

Kuljetus

3 334

2 888

15,4

17 380

10 224

70,0

Puolustus

1 926

2 469

-22,0

7 524

8 688

-13,4

Telekommunikaatio

2 645

2 348

12,6

10 031

9 480

5,8

Yhteensä

30 984

36 493

-15,1

136 988

134 365

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto alueittain 1)

 

 

Q4

Q4

Muutos

Q1-Q4

Q1-Q4

Muutos

Tuhatta euroa

 

2022

2021

%

2022

2021

%

Eurooppa

 

18 261

19 181

-4,8

76 651

73 413

4,4

Pohjois-Amerikka

 

7 642

10 242

-25,4

37 272

32 440

14,9

Aasia-Tyynimeri

 

5 043

6 238

-19,2

20 930

25 413

-17,6

Muu maailma

 

38

831

-95,4

2 135

3 099

-31,1

Yhteensä

 

30 984

36 493

-15,1

136 988

134 365

2,0

 

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q4 2022 tulokseen liittyvän tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30. Osallistuaksesi verkossa järjestettävään tilaisuuteen ilmoittaudu etukäteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen investor@exelcomposites.com.

 

Tämä tiedote on yhteenveto Exel Compositesin tilinpäätöstiedotteesta Q1-Q4 2022. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf:nä ja se on saatavilla myös Exel Compositesin internetsivuilta osoitteesta www.exelcomposites.com.

 

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 040 566 2623

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

 

Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö

Puh. 040 864 3000

Sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com

 

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 700 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Composites Oyj

 

Downloads

Q1-Q4 2022_FI_lkHa33!h