Exel Composites Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL COMPOSITES OYJ     PÖRSSITIEDOTE                  10.12.2013 klo 12.45
 

Exel Composites Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Exel Composites Oyj:n tänään 10.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,50 euroa osakkeelta jo maksetun, 27.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,30 euron osakekohtaisen osingon lisäksi.

Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 13.12.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 20.12.2013.

Yhtiön hallitus arvioi, ettei se tule ehdottamaan osingon jakamista varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014 ylimääräisen pääoman palauttamisen johdosta. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com viimeistään 23.12.2013.

 

Vantaalla 10.12.2013

 

 

EXEL COMPOSITES OYJ

Vesa Korpimies
toimitusjohtaja

   

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

   

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.