Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2022: Hyvä liikevaihto ja liikevoiton parannus Q3 2022:lla

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 3.11.2022 klo 09.00

Q3 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 0,3 prosenttia 24,5 miljoonaan euroon (Q3 2021: 24,6).
  • Liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia 33,8 miljoonaan euroon (33,4).
  • Liikevoitto kasvoi 1,7 miljoonaan euroon (-1,7) ja oli 5,0 prosenttia liikevaihdosta (-5,1).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,8 miljoonaan euroon (0,1) ja oli 5,4 prosenttia liikevaihdosta (0,3).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (-0,19).

Q1-Q3 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 10,0 prosenttia 99,1 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2021: 110,1).
  • Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 106,0 miljoonaan euroon (97,9).
  • Liikevoitto kasvoi 4,7 miljoonaan euroon (3,1) ja oli 4,4 prosenttia liikevaihdosta (3,2).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 7,1 miljoonaan euroon (5,0) ja oli 6,7 prosenttia liikevaihdosta (5,1).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,10).

Ohjeistus koko vuodelle 2022 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021.

 

Toimitusjohtaja Jouni Heinonen

Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä Exelin liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Kasvun taustalla oli etenkin Kuljetus-toimiala, ja myös Koneet ja sähkö sekä Välineet ja muu teollisuus -toimialoilla liikevaihto kasvoi, joskin kasvu hidastui edellisestä vuosineljänneksestä. Näiden toimialojen kasvu kompensoi liikevaihdon laskun Tuulivoima-, Telekommunikaatio-, Puolustus- ja Rakennus ja infrastruktuuri -toimialoilla. Laaja asiakasportfoliomme tasaa toimialakohtaisia heilahteluja. Kasvua ajoi myynti Pohjois-Amerikan alueelle, jonka lisäksi myynti kasvoi myös Euroopassa.

Kannattavuuden osalta vertailukautta painanut Yhdysvaltojen yksikön tuloksentekokyky on nyt saatu uudelle paremmalle tasolle. Kokonaisuudessaan konsernin liikevoitto kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Olemme onnistuneet vuoden aikana varsin hyvin viemään poikkeuksellisesti kasvaneet materiaalikustannukset hintoihimme, ja tällä erää vaikuttaa siltä, että materiaalikustannusten osalta merkittävin nousu on nyt takana päin. Näkyvyys ensi vuoden energia- ja materiaalikustannuskehitykseen on kuitenkin vielä rajallinen.

Komposiittimateriaalien selvät kilpailuedut sekä Exelin vahva globaali asema pultruusiomarkkinalla antavat meille hyvät lähtökohdat etsiä kasvua laajan tuotantoverkostomme ja tuotevalikoimamme avulla. Vihreä siirtymä on meille merkittävä mahdollisuus. Maailma tarvitsee lisää uusiutuvaa energiaa, energiatehokkaampia rakennuksia ja keveämpiä ajoneuvoja, jotka kaikki edellyttävät komposiittimateriaalien käyttöä. Me pystymme tukemaan asiakkaitamme tässä tärkeässä murroksessa. Tämän lisäksi olemme tunnistaneet muitakin uusia mahdollisuuksia. Yksi tällainen on Rakennus ja infrastruktuuri -toimialan sähköjohdinmarkkina, joka on avautumassa keskeisen patentin raukeamisen seurauksena ja Exelin tavoitteena on jatkossa saada tilauksia uusilta asiakkailta.

Jatkoimme myös oman toimintamme kehittämistä. Kiinan yksiköiden uudelleenjärjestely ja yhdistäminen saatiin päätökseen, kun Exel allekirjoitti 23.8.2022 sopimuksen Kiinan Nanjingissa suljetun toisen tehdaskiinteistön myynnistä. Myynnin seurauksena saamme noin 6,8 miljoonan euron bruttomääräisen korvauksen, jonka ensimmäinen erä maksettiin sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Loput maksetaan omistusoikeuden siirtyessä, joka tapahtunee vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Exelin tilauskanta on vuonna 2022 pysynyt absoluuttisesti kohtuullisella tasolla epävakaasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 8% vertailukaudesta ja liikevoitto on jo nyt ylittänyt koko viime vuoden tason. Pitkän aikavälin kysyntänäkymämme on positiivinen, vaikka lyhyellä tähtäimellä asiakaskysynnässä on yleistä epävarmuutta Ukrainan sodan ja inflaation takia.

Lopuksi haluaisin vielä kiittää Riku Kytömäkeä, joka toimi yhtiömme toimitusjohtajana syyskuun loppuun asti. Hänen aikanaan Exel on vuosina 2014-2022 kasvanut johtavaksi toimijaksi globaalilla pultruusiokomposiittimarkkinalla.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

Q3

Q3

Muutos

Q1-Q3

Q1-Q3

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

33 789

33 394

1,2

106 004

97 872

8,3

134 365

Liikevoitto

1 683

-1 691

199,5

4 717

3 095

52,4

3 744

% liikevaihdosta

5,0

-5,1

 

4,4

3,2

 

2,8

Oikaistu liikevoitto 1)

1 815

108

1580,3

7 111

5 025

41,5

6 029

% liikevaihdosta

5,4

0,3

 

6,7

5,1

 

4,5

Tulos ennen veroja

3 225

-1 378

334,0

8 676

3 452

151,3

4 165

% liikevaihdosta

9,5

-4,1

 

8,2

3,5

 

3,1

Tilikauden tulos

2 052

-2 209

192,9

5 971

1 238

382,3

1 656

% liikevaihdosta

6,1

-6,6

 

5,6

1,3

 

1,2

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

2 086

-2 209

194,5

6 074

1 238

390,6

1 693

% liikevaihdosta

6,2

-6,6

 

5,7

1,3

 

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma

34 894

28 779

21,2

34 894

28 779

21,2

31 182

Korolliset velat

47 607

51 007

-6,7

47 607

51 007

-6,7

52 988

Rahavarat

10 012

9 532

5,0

10 012

9 532

5,0

15 593

Korolliset nettovelat

37 595

41 475

-9,4

37 595

41 475

-9,4

37 395

Sijoitettu pääoma

82 501

79 786

3,4

82 501

79 786

3,4

84 170

Oman pääoman tuotto, %

24,3

-29,4

182,5

24,1

5,7

320,8

5,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

8,1

-8,5

194,9

7,6

5,5

39,2

4,8

Omavaraisuusaste, %

31,0

27,4

13,3

31,0

27,4

13,3

26,8

Velkaantumisaste, %

107,7

144,1

-25,2

107,7

144,1

-25,2

119,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat

2 590

731

254,4

2 406

1 358

77,2

6 275

Investointien nettorahavirta 2)

143

-1 574

-109,1

-1 949

-8 845

-78,0

-11 877

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

1 527

1 695

-9,9

3 441

6 548

-47,4

9 931

% liikevaihdosta

4,5

5,1

 

3,2

6,7

 

7,4

Tutkimus- ja kehitysmenot

865

741

16,7

2 576

2 518

2,3

3 310

% liikevaihdosta

2,6

2,2

 

2,4

2,6

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadut tilaukset 3)

24 475

24 551

-0,3

99 090

110 065

-10,0

140 557

Konsernin tilauskanta

34 607

47 880

-27,7

34 607

47 880

-27,7

41 578

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

0,18

-0,19

194,3

0,51

0,10

389,7

0,14

Oma pääoma/osake, euroa

2,90

2,43

19,17

2,90

2,43

19,16

2,58

 

 

 

 

 

 

 

 

Osakekurssi keskimäärin, euroa

6,19

9,25

-33,0

6,63

9,16

-27,6

8,58

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 854

11 834

0,2

11 849

11 832

0,1

11 833

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö keskimäärin

720

719

0,1

736

703

4,6

715

Henkilöstö kauden lopussa

724

722

0,3

724

722

0,3

753

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.
2) Nanjingin tehdaskiinteistön myynnistä saatu suoritus vaikuttaa Investointien nettorahavirtaan positiivisesti.

3) Vertailukauden luvut sisältävät vuosineljänneksen aikana tulleita tilausten peruutuksia.

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q3

Q3

Muutos

Q1-Q3

Q1-Q3

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

2021

Rakennukset ja infrastruktuuri

7 808

8 054

-3,1

24 397

24 537

-0,6

32 946

Välineet ja muu teollisuus

5 567

5 366

3,7

18 781

16 224

15,8

23 350

Tuulivoima

8 031

8 592

-6,5

21 273

23 757

-10,5

32 066

Koneet ja sähkö

4 952

4 752

4,2

14 522

12 668

14,6

17 612

Kuljetus

3 743

2 127

76,0

14 046

7 336

91,5

10 224

Puolustus

1 954

2 189

-10,7

5 598

6 218

-10,0

8 688

Telekommunikaatio

1 734

2 314

-25,0

7 387

7 132

3,6

9 480

Yhteensä

33 789

33 394

1,2

106 004

97 872

8,3

134 365

Liikevaihto alueittain1)

 

Q3

Q3

Muutos

Q1-Q3

Q1-Q3

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2022

2021

%

2021

Eurooppa

18 056

17 214

4,9

58 390

54 232

7,7

73 413

Pohjois-Amerikka

9 763

9 353

4,4

29 630

22 198

33,5

32 440

Aasia-Tyynimeri

5 734

6 121

-6,3

15 887

19 175

-17,1

25 413

Muu maailma

236

706

-66,5

2 097

2 267

-7,5

3 099

Yhteensä

33 789

33 394

1,2

106 004

97 872

8,3

134 365

 

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä. Kiinassa toistuvat rajoitukset hankaloittivat edelleen logistiikkaa ja työmatkaliikkumista. 

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa.

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatettiin tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. 

Taloudellinen tilanne

Exelin tilauskanta on vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä pysynyt kohtuullisella tasolla epävakaasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta. 

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen. 

Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen aikana Exel Composites ei saanut merkittävää taloudellista avustusta paikallisten Covid-19:ään liittyvien avustusohjelmien myötä.

Ukrainan sodan vaikutukset

Exel Compositesille sodan suorat vaikutukset ovat tällä hetkellä vähäisiä. Meillä ei ole toimintaa sotatoimialueilla eikä asiakkaita Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Joillakin sota-alueiden ulkopuolella olevilla asiakkaillamme puolestaan on asiakkuuksia sotatoimialueilla ja sitä kautta sota voi välillisesti vaikuttaa myös tuotteidemme kysyntään.

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja siitä seuraavien pakotteiden odotetaan vaikuttavan hankintaketjuihin maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä meillä ei ole hankintoja sodan vaikutusalueilta. Toistaiseksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vaikuttanut raaka-aineiden saatavuuteen, mutta entisestään nousevat raaka-aineiden ja energian hinnat vaikuttavat luonnollisesti myös Exeliin.

 

Muutoksia konsernin johtoryhmässä

Mikko Rummukainen nimitettiin yhtiön uudeksi talousjohtajaksi 1.8.2022 alkaen. Mikko Rummukainen toimi aiemmin liiketoiminnan kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Exel Composites Oyj:n hallitus nimitti hallituksen jäsenen Jouni Heinosen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.10.2022 alkaen.

Raportointikauden muut tapahtumat

Kiinan yksiköiden uudelleenjärjestely

23.8.2022 Exel Composites tiedotti yhtiön myyneen Kiinan Nanjingissa suljetun tehtaansa tehdaskiinteistön. Tuotanto siirrettiin yhtiön toiselle Nanjingin alueella sijaitsevalle tehtaalle vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Myynnin seurauksena Exel Compositesille maksetaan yhteensä noin 6,8 miljoonan euron bruttomääräinen korvaus. Ensimmäinen erä on maksettu sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Loput maksetaan omistusoikeuden siirtyessä, joka tapahtunee viimeistään vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön kahden Kiinassa sijaitsevan tehtaan yhdistämiseen liittynyt kertaluonteinen 2,3 miljoonan euron kulu huomioitiin jo vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa ja oikaistussa liikevoitossa. Tehtaiden yhdistämisen arvioidaan johtavan yhteensä noin 0,7 miljoonan euron vuosittaisiin synergiaetuihin ja kustannussäästöihin.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Muutoksia konsernin johtoryhmässä

25.10.2022 Exel Composites tiedotti, että Exel Composites Oyj:n hallitus on nimittänyt Paul Sohlbergin yhtiön toimitusjohtajaksi. Paul Sohlberg aloittaa toimitusjohtajana viimeistään 1.5.2023. Sujuvan tehtäväsiirron varmistamiseksi Exel Compositesin hallituksen jäsen Jouni Heinonen jatkaa Exel Composites Oyj:n väliaikaisena toimitusjohtajana kunnes Paul Sohlberg aloittaa.

26.10.2022 Exel Composites tiedotti, että Exel Composites Oyj:n henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Tiina Bies on päättänyt siirtyä uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Tiina Biesin työsuhde päättyy viimeistään 27.1.2023. Yhtiö käynnistää uuden henkilöstöjohtajan haun välittömästi.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q3 2022 Liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 3.11.2022 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 3.11.2022

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Hyvä liikevaihto ja liikevoiton parannus Q3 2022:lla