Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 19.1.2021 klo 14:30

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 23.3.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

  • Puheenjohtaja: 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
  • Jäsenet: 20 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
  • Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 24.3. - 14.4.2021 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
  • Olli Viitikko, Taaleri
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
  • Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 19.1.2021

Downloads

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle