Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 1.10.2021 – klo 10.00

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi on nimetty seuraavat henkilöt:

  • Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
  • Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö

sekä asiantuntijajäsenenä Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites Oyj.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajasta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluetteloon 30.9.2021 rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Suurimpien osakkeenomistajien määräytymisessä huomioitiin sellaiset osakkeet, jotka lasketaan mukaan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettua osakkeenomistajan omistusosuutta laskettaessa, sekä hallintarekisteröidyt osakkeet.

Yhtiökokouksen hyväksymän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti toimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunta antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2022.

Lisätietoja Exel Compositesin nimitystoimikunnasta ja sen työjärjestyksestä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Vantaalla, 1.10.2021

Exel Composites Oyj
Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja

Downloads

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano