Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010

EXEL COMPOSITES OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE    18.2.2011 klo 9.00    1 (16)

 

EXEL COMPOSITES OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

 

TAMMI-JOULUKUU 2010 LYHYESTI

 

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 72,9 (70,0) miljoonaan euroon ja oli 4,1 prosenttia suurempi kuin vuonna 2009

- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli +9,4 miljoonaa euroa (+8,0 miljoonaa euroa) eli 12,9 (11,4) prosenttia liikevaihdosta

- Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +12,0 (+14,2) miljoonaa euroa

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,56) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,57 (0,50) euroa

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,50 (0,25) euroa osakkeelta

 

LOKA-JOULUKUU 2010 LYHYESTI

 

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 19,3 (16,2) miljoonaa euroa vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä, joka oli 19,0 prosenttia parempi kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä

- Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä +3,1 miljoonaa euroa (+2,4 miljoonaa euroa) eli 16,1 (14,5) prosenttia liikevaihdosta

- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,18) euroa, josta jatkuvien toimintojen osuus oli 0,19 (0,15) euroa

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

 

Kysyntä pultruusioteollisuuden asiakaskunnassa on parantunut asteittain vuonna 2010. Ensimmäiset merkit elpymisestä olivat nähtävillä vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja markkinaolosuhteet paranivat edelleen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin tuloksen paranemiseen pitkällä aikajänteellä. Exel Compositesin loppuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

 

 

Toimitusjohtaja Vesa Korpimiehen kommentit:

 

”Ensimmäiset merkit elpymisestä olivat nähtävillä vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja markkinaolosuhteet paranivat edelleen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2008 loppupuolella alkanut maailmanlaajuinen laskusuhdanne vaikutti pultruusiomarkkinoihin edelleen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Keskityimme edelleen kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Pystyimme pienentämään korollisia nettovelkoja 6,1 miljoonasta eurosta vuoden 2009 lopussa -1,4 miljoonaan euroon vuoden 2010 lopussa ja velkaantumisasteemme parani 23,7 prosentista -4,3 prosenttiin saman ajanjakson aikana.

 

Jatkoimme myös toimenpiteitä myynnin ja teknisen myynnin organisaation vahvistamiseksi. Strategiamme panostaa myyntitiimeihin ja yhä läheisempään yhteistyöhön asiakkaiden kanssa tuotti tulosta markkinoiden elpyessä. Liikevaihtomme parani 4,1 prosenttia vuonna 2010 edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista vuonna 2010 oli 9,4 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa) ja oli 12,9 (11,4) prosenttia liikevaihdosta. Vaikka olemme melko tyytyväisiä yleiseen tuloskehitykseen, on vielä varaa parantaa. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin Kiinan ja Ison-Britannian yksiköiden tehokkuuden parantamiseksi ja niiden odotetaan johtavan positiiviseen tulokseen vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

Vuonna 2011 jatkamme kannattavan kasvun strategiaamme. Olemme hyvissä asemissa hyödyntääksemme kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla. Etsimme jatkuvasti sopivia yritysostomahdollisuuksia vahvistaaksemme liiketoimintaportfoliotamme ja markkina-asemaamme. Olemme vakuuttuneita, että tyytyväiset asiakkaat ovat paras tapa varmistaa jatkuva kannattava kasvu ja osakkeenomistajien intressit.”

 

 

 

 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

 

 

  1.10. –
31.12.
2010
1.10. – 31.12.
2009
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2010
1.1. – 31.12.
2009
Muutos, %
             
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot  
 
19,3
 
 
16,2
 
 
19,0
 
 
72,9
 
 
70,0
 
 
4,1
Liikevoitto, jatkuvat toiminnot  
 
3,1
 
 
2,4
 
 
32,0
 
 
9,4
 
 
8,0
 
 
18,0
% liikevaihdosta  
16,1
 
14,5
   
12,9
 
11,4
 
Tilikauden tulos, jatkuvat toiminnot  
 
 
2,3
 
 
 
1,8
 
 
 
24,5
 
 
 
6,8
 
 
 
5,9
 
 
 
13,9
             
Oma pääoma 32,5 25,6 27,1 32,5 25,6 27,1
Korollinen nettovelka  
-1,4
 
6,1
 
-122,8
 
-1,4
 
6,1
 
-122,8
Sijoitettu pääoma  
42,7
 
44,3
 
-3,4
 
42,7
 
44,3
 
-3,4
Oman pääoman tuotto, %  
29,6
 
36,3
   
23,3
 
31,3
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
27,5
 
 
29,8
   
 
21,8
 
 
20,9
 
Omavaraisuus-aste, %  
57,4
 
44,6
   
57,4
 
44,6
 
Velkaantumis-aste, %  
-4,3
 
23,7
   
-4,3
 
23,7
 
             
Tulos/osake, euroa  
0,19
 
0,18
   
0,57
 
0,56
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,19
 
 
0,18
   
 
0,57
 
 
0,56
 
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,73
 
 
2,15
   
 
2,73
 
 
2,15
 

 

IFRS-RAPORTOINTI

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 mennessä voimaantulleet pakolliset IFRS-standardit, mutta niillä ei ole ollut vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 

 

 

1.10. – 31.12.2010

 

TULOSKEHITYS

 

Loka-joulukuun 2010 jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 19,0 prosenttia ja oli 19,3 (16,2) miljoonaa euroa. Kysyntä jatkui kahden edellisen vuosineljänneksen tasolla.

 

Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli vuoden 2010 neljännellä vuosineljänneksellä 3,1 miljoonaa euroa sisältäen +0,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (2,4 miljoonaa euroa sisältäen +0,7 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten purkamista) eli 16,1 (14,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,7 (10,5) prosenttia liikevaihdosta.

 

Joulukuussa 2010 Exel Composites solmi salibandytuotteita koskevan tuotemerkkilisenssisopimuksen E-Sports Group Oy:n kanssa irtisanottuaan lisenssisopimuksen aiemman lisenssinhaltijan EF Team Sports Oy:n kanssa. Lisenssisopimus koskee Exel-tuotemerkin ja muiden salibandyyn liittyvien tuotemerkkien käyttöä.

 

 

VUOSI 2010

 

TULOSKEHITYS

 

Vuonna 2010 konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja oli tilikauden lopussa 72,9 (70,0) miljoonaa euroa. Suurin osa eli 1,9 miljoonaa euroa lisäyksestä johtui valuuttakurssimuutoksista. Komposiittiprofiilimarkkinoilla vallitsi edelleen kova kilpailu ja markkinoilla oli ylikapasiteettia. Myynti alkoi kuitenkin kasvaa vuoden kolmannella neljänneksellä ja se kasvoi edelleen neljännellä vuosineljänneksellä telekommunikaatio- ja paperiteollisuussegmenteissä, sähkö- ja koneteollisuudessa sekä puhdistus- ja kunnossapitomarkkinoilla. Rakennusteollisuus kärsi edelleen alhaisesta kysynnästä, mutta kiinnostus komposiittisia lasikuidusta valmistettuja ikkuna- ja oviprofiileja kohtaan kasvaa uusien energiamääräysten myötä.

 

Euroopan komissio asetti syyskuussa 2010 43,6 prosentin polkumyyntitullin Kiinasta tuodulle lasikuidulle. Exel Composites on ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen tullien vaikutusta mm. korottamalla tuotehintoja, etsimällä vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä sekä lisäämällä tuotantoa ja tehostamalla toimintaa Exel Compositesin Kiinan yksikössä Nanjingissa.

 

Exel Compositesin liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani vuonna 2010 9,4 miljoonaan euroon sisältäen +1,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (8,0 miljoonaa euroa sisältäen +1,2 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyvarausten purkamista sekä muita kertaluonteisia eriä) ja oli 12,9 (11,4) prosenttia jatkuvien toimintojen liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,0 (9,7) prosenttia liikevaihdosta. Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyy aikaisemman salibandyliiketoiminnan lisenssinhaltijan yrityssaneerauksen vuoksi aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia 1,1 miljoonaa euroa ja muihin tuottoihin sisältyy kertaluonteisia Sportsin lisenssisopimustuottoja 2,5 miljoonaa euroa. Näiden erien positiivinen nettovaikutus liikevoittoon on kustannuksista aiheutuvien vähennysten jälkeen 1,4 miljoonaa euroa. 

 

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 0,5 (0,0) miljoonaa euroa vuonna 2010. Vuoden 2010 nettorahoituskuluihin sisältyi kurssieroja -0,0 (+0,8) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja jatkuvista toiminnoista oli 9,0 (8,0) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 6,8 (5,9) miljoonaa euroa.

 

Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos parani 0,57 (0,50) euroon. Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,06) euroa. Laimennettu osakekohtainen tulos yhteensä parani 0,56 eurosta vuonna 2009 0,57 euroon vuonna 2010.

 

Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2010 parani 21,8 (20,9) prosenttiin parantuneen liikevoiton ja käyttöpääoman nopeamman kierron ansiosta.

 

TASE JA RAHOITUSASEMA

 

Exel Composites keskittyi edelleen voimallisesti kassavirran ja taloudellisen aseman parantamiseen vuonna 2010. Käyttöpääoman pienentämistä jatkettiin lisätoimilla. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli 12,0 (14,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli 10,4 (14,4) miljoonaa euroa.

 

Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 11,6 (12,6) miljoonaa euroa.

 

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 56,9 (57,3) miljoonaa euroa.

 

Korolliset nettovelat laskivat 7,5 miljoonalla eurolla -1,4 (6,1) miljoonaan euroon ja nettovelkaantumisaste parani -4,3 (23,7) prosenttiin.

 

Konsernin oma pääoma oli 32,5 (25,6) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 57,4 (44,6) prosenttia katsauskauden lopussa. Korollista vierasta pääomaa oli 10,2 (18,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 0,0 (2,3) miljoonaa euroa.

 

Konserni maksoi tilikauden aikana osinkoja 3,0 (0,0) miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,25 (0,00) euroa.

 

INVESTOINNIT JA POISTOT

 

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,6 (1,4) miljoonaa euroa.

 

Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,9 (3,0) miljoonaa euroa.

 

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa 31.12.2010 oli yhteensä 408 (419) henkilöä, joista 189 (183) kotimaassa ja 219 (236) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä katsauskauden aikana oli 404 (436). Henkilökunnan määrän pieneneminen johtuu rationalisointitoimenpiteistä Ison-Britannian ja Kiinan yksiköissä. 

 

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

 

Yhtiön osakepääoma ei ole muuttunut tilikauden aikana ja osakemäärä on 11.896.843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita.

 

Exel Compositesilla ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.

 

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA VAIHTO

 

Exel Compositesin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Perusteollisuus-toimialassa Small Cap –ryhmässä.

 

Vuonna 2010 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 7,25 (6,20) euroa, alin kurssi 5,00 (2,37) euroa ja päätöskurssi 7,06 (5,39) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 5,86 (4,08) euroa.

 

Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2010 oli 36 (98) prosenttia.

 

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2.298.611 (3.522.974) kappaletta mikä vastaa 19,3 (29,6) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 84,0 (64,1) milj. euroa.

 

OSAKKEENOMISTAJAT JA ILMOITUKSET

 

31.12.2010 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 0,7 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

 

Exel Compositesin suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan AB, jonka omistusosuus vuoden 2010 lopussa oli 29,4 prosenttia. Muita merkittäviä omistajia olivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (5,8 prosenttia), Veikko Laine Oy (5,2 prosenttia) ja Ulkomarkkinat Oy (4,0 prosenttia). Yhtiöllä oli vuoden 2010 lopussa 2.363 osakkeenomistajaa (1.785 vuoden 2009 lopussa).

 

Exel Compositesille ei tehty liputusilmoituksia tilikauden aikana.

 

CORPORATE GOVERNANCE

Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2010. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kohtaa 54 sekä Suomen osakeyhtiölain § 2 kohtaa 6. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exel Compositesin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.exelcomposites.com.

 

VUODEN 2010 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Exel Composites Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 3,0 (0,0) miljoonaa euroa.

 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjattuna kirjeenä tai muutoin todistettavalla tavalla kirjallisesti.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia. Valtuutus on voimassa 31.3.2013 asti.

 

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous valitsi 31.3.2010 Peter Hofvenstamin, Göran Jönssonin, Vesa Kainun, Reima Kerttulan ja Heikki Mairinojan jatkamaan hallituksessa. Peter Hofvenstam valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Vuonna 2010 hallitus kokoontui 13 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia. Hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 154 (140) tuhatta euroa vuodelta 2010.

Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa Yhtiöön. Vesa Kainu, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Hofvenstam on riippumaton Yhtiöstä, mutta Nordstjernan AB:n varatoimitusjohtajana hän ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Göran Jönsson on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta hän ei ole riippumaton Yhtiöstä, sillä hän on yhtiön entinen toimitusjohtaja. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.11.2010 omistajaluettelon mukaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat vuonna 2010 Tomas Billing (Nordstjernan AB) puheenjohtajana, Matti Rusanen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Pertti Laine (Veikko Laine Oy), Erkki Myllärniemi (Ulkomarkkinat Oy) ja hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam asiantuntijajäsenenä. Toimikunta kokoontui yhden kerran vuonna 2010.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola yhtiön tilintarkastajaksi.

 

Tilintarkastajille maksettiin palkkiota 206 (186) tuhatta euroa vuonna 2010.

 

STRATEGISIA VAIHTOEHTOJA ARVIOITU

Exel Compositesin hallitus arvioi strategisia vaihtoehtoja vuonna 2010 parantaakseen yhtiön omistaja-arvoa. Exel Compositesin taloudellinen asema on vahva, ja se on johtava yritys fragmentoituneilla pultruusioalan markkinoilla.

Hallitus päätti jatkaa kannattavaa kasvua painottavaa strategiaa, jota toteutetaan orgaanisella kasvulla ja liiketoimintaa täydentävillä yritysostoilla.

 

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKITEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Merkittävimmät lähiajan liiketoimintariskit koskevat yleistä taloudellista kehitystä, valtiovallan sääntelyä ja mahdollista uutta talouskriisiä euroalueella sekä markkinakysyntää eräissä markkinasegmenteissä. Raaka-aine- ja energiakustannusten nousu ja muut hinnannousut saattavat vaikuttaa kannattavuuteen negatiivisesti. Euroopan komission kiinalaiseen lasikuituun kohdistuvat polkumyyntitullit tulevat vaikuttamaan tulokseen negatiivisesti mikäli lasikuidun hinnannousu voidaan siirtää vain osittain tuotehintoihin. Mikäli tehostamistoimenpiteet Kiinan ja Ison-Britannian yksiköissä eivät tuota tulosta, saattaa sillä olla vaikutusta yhtiön tulokseen. Valuuttakurssivaihteluilla, hintakilpailulla ja vaihtoehtoisilla kilpailevilla materiaaleilla saattaa myös olla negatiivinen tulosvaikutus. Pankkirahoituksen saatavuus ja hinta saattavat vaikuttaa kysyntään edelleen ja näin kasvattaa luottotappioriskiä.

 

IFRS-RAPORTOINNIN KÄYTTÖÖNOTTO

Kaikkia 31.12.2010 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC- ja IFRIC –tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on sovellettu laadittaessa vuoden 2010 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta 2009. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen liittyvissä säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden tulkintoja, jotka on otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien mukaisesti.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Lasse Orre, SVP Sales, nimitettiin konsernin Kiinassa sijaitsevan Nanjingin yksikön myyntijohtajaksi 1.2.2011 alkaen. Uuden vastuualueensa vuoksi hän ei toimi enää konsernin johtoryhmän jäsenenä. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Vesa Korpimies, Ilkka Silvanto ja Callum Gough.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2011

 

Kysyntä pultruusioteollisuuden asiakaskunnassa on parantunut asteittain vuonna 2010. Ensimmäiset merkit elpymisestä olivat nähtävillä vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja markkinaolosuhteet paranivat edelleen kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. Uskomme, että Exel Composites on hyvissä asemissa hyödyntääkseen kasvumahdollisuuksia asteittain elpyvillä markkinoilla. Parantuneen kannattavuuden, hyvän kassavirran ja pienentyneen velkaantumisasteen vuoksi uskomme Exel Compositesin tuloksen paranemiseen pitkällä aikajänteellä. Exel Compositesin loppuvuosi oli vahva, mutta suhtaudumme vuoteen 2011 edelleen varauksella, sillä taloudellista tilannetta leimaa edelleen epävarmuus.

 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA

 

Exel Compositesin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluu jakaa osinkoa vähintään 40 prosenttia tilikauden tuloksesta mikäli yrityksen kasvu ja taloudellinen tilanne eivät muuta edellytä. 

 

Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 21.852 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 6.784 tuhatta euroa.

 

Exel Compositesin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksettaisiin osinkoa 0,50 (0,25) euroa osakkeelta sisältäen Exel Composites Oyj:n vuonna 2010 olleen 50-vuotisjuhlavuoden ylimääräistä osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.

 

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä konsernin tulevaisuuden näkymiin ja investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta tasapainoisena ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja konsernin olemassa olevat riskit.

 

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 12.4.2011. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, maksetaan osinko osakkaille 21.4.2011.

 

 

 

 

 

LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

 

 

 

  1.10. – 31.12.
2010
1.10.- 31.12.
2009
Muutos, % 1.1. – 31.12.
2010
1.1. – 31.12.
2009
Muutos, %
Jatkuvat toiminnot:            
Liikevaihto 19 338 16 248 19,0 72 872 70 005 4,1
             
Materiaalit ja palvelut  
-7 700
 
-6 393
 
-20,4
 
-28 403
 
-28 430
 
0,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-4 982
 
 
 
-4 071
 
 
 
-22,4
 
 
 
-18 833
 
 
 
-17 994
 
 
 
-4,7
Poistot ja arvon-alentumiset  
 
-719
 
 
-712
 
 
-1,0
 
 
-2 880
 
 
-3 028
 
 
4,9
Liike-toiminnan muut kulut  
 
-3 901
 
 
-3 080
 
 
-26,7
 
 
-16 808
 
 
-13 859
 
 
-21,3
Liike-toiminnan muut tuotot  
 
1 078
 
 
367
 
 
193,7
 
 
3 481
 
 
1 296
 
 
168,6
             
Liikevoitto 3 115 2 360 32,0 9 430 7 990 18,0
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
 
-246
 
 
30
 
 
-920,0
 
 
-493
 
 
-20
 
 
-2.365,0
             
Tulos ennen veroja  
2 869
 
2 390
 
20,0
 
8 936
 
7 970
 
12,1
             
Tuloverot -578 -550 -5,1 -2 165 -2 025 -6,9
             
Tilikauden tulos jatkuvista toimin-noista  
 
 
 
2 291
 
 
 
 
1 840
 
 
 
 
24,5
 
 
 
 
6 772
 
 
 
 
5 945
 
 
 
 
13,9
             
Lopetetut toiminnot:  
 
 
         
Tilikauden tulos lopetetuis-ta toimin-noista  
 
 
 
0
 
 
 
 
351
 
 
 
 
-100,0
 
 
 
 
0
 
 
 
 
662
 
 
 
 
-100,0
             
Tilikauden tulos  
2 291
 
2 191
 
4,6
 
6 772
 
6 607
 
2,5
             
Muut laajan tuloslaskelman erät:            
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
1 151
 
 
 
672
 
 
 
71,3
 
 
 
3 411
 
 
 
2 293
 
 
 
48,8
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
 
 
1 151
 
 
 
 
 
672
 
 
 
 
 
71,3
 
 
 
 
 
3 411
 
 
 
 
 
2 293
 
 
 
 
 
48,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
 
3,442
 
 
2 864
 
 
20,2
 
 
10 183
 
 
8 900
 
 
14,4
             
Tilikauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeen-omistajille  
 
2 291
 
 
2 191
 
 
4,6
 
 
6 772
 
 
6 607
 
 
2,5
             
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeen-omistajille  
 
3 442
 
 
2,864
 
 
20,2
 
 
10 183
 
 
8 900
 
 
14,4
             
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa            
Jatkuvista toiminnoista  
 
0,19
 
 
0,15
   
 
0,57
 
 
0,50
 
Lopete-tuista toimin-noista  
 
 
0,00
 
 
 
0,03
   
 
 
0,00
 
 
 
0,06
 
Yhteensä 0,19 0,18   0,57 0,56  

 

 

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

 

 

  31.12.2010 31.12.2009 Muutos
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 11 637 9 968 1 669
Muut aineettomat hyödykkeet  
2 426
 
2 460
 
-34
Aineelliset hyödykkeet 10 427 10 835 -408
Laskennalliset verosaamiset  
1 585
 
2 315
 
-730
Sijoitukset 64 64 0
Pitkäaikaiset varat yhteensä  
26 139
 
25 642
 
497
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 9 600 8 782 818
Myyntisaamiset ja muut saamiset  
9 540
 
10 281
 
-741
Rahat ja pankkisaamiset 11 606 12 597 -991
Lyhytaikaiset varat yhteensä  
30 746
 
31 661
 
-915
Varat yhteensä 56 885 57 303 -410
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 2 141 2 141 0
Muut rahastot 37 37 0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
8 488
 
8 488
 
0
Muuntoerot 3 311 -100 3 411
Kertyneet voittovarat 11 757 8 407 3 350
Tilikauden tulos 6 772 6 607 165
       
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
32 507
 
25 580
 
6 927
Oma pääoma yhteensä 32 507 25 580 6 927
       
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat  
10 204
 
16 346
 
-6 142
Pitkäaikaiset korottomat velat  
362
 
330
 
32
Laskennallinen verovelka 549 248 301
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat  
15
 
2 324
 
-2 309
Ostovelat ja muut korottomat velat  
13 250
 
12 476
 
774
       
Velat yhteensä 24 378 31 723 -7 345
       
Oma pääoma ja velat yhteensä  
56 885
 
57 303
 
-418

 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

 

 

  Osakepää
oma
Muut rahastot SVOP-rahas
to
Muunto-erot Voittovarat Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2009  
2 141
 
5
 
8 488
 
-2 393
 
8 440
 
16 680
             
Laaja tulos 0 0 0 2 293 6 607 8 900
Muut erät 0 33 0 0 -33 0
Osingonjako       0 -2 974 0
             
Oma pääoma 31.12.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
-100
 
15 013
 
25 580
             
Oma pääoma 1.1.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
-100
 
15 013
 
25 580
             
Laaja tulos 0   0 3 411 6 772 10 183
Muut erät 0 0 0 0 -282 -282
Osingonjako       0 -2 974 -2 974
             
Oma pääoma 31.12.2010  
2 141
 
37
 
8 488
 
3 311
 
18 529
 
32 507

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

 

 

  1.1. – 31.12.
2010
1.1. – 31.12.
2009
Muutos
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 6 772 6 607 165
Oikaisut tilikauden voittoon 6 276 4 829 1 447
Käyttöpääoman muutos 1 729 2 309 -580
       
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat  
14 777
 
13 745
 
1 032
Maksetut korot -515 -1 015 500
Saadut korot 114 292 -178
Muut rahoituserät -88 770 -858
Maksetut verot -2 296 427 -2 723
       
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat  
11 992
 
14 219
 
-2 227
       
     
Hankitut liiketoiminnot 0 0 0
Myydyt liiketoiminnot 0 1 225 -1 225
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-1 570
 
-1 440
 
-130
Hyödykkeiden luovutustulot 0 410 -410
       
Investointien nettorahavirrat -1 570 195 -1 765
       
Rahoituksen rahavirrat      
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  
-6 857
 
-7 623
 
766
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  
-106
 
-1 823
 
1 717
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos  
-1 477
 
-406
 
-1 071
Maksetut osingot -2 974 0 -2 974
Rahoituksen nettorahavirrat -11 414 -9 852 -1 562
       
Rahavarojen muutos -992 4 562 -5 554
       
Rahavarat tilikauden alussa 12 597 8 035 4 562
Rahavarojen muutos -992 4 562 -5 553
Rahavarat tilikauden lopussa 11 606 12 597 -991

 

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

 

 

  IV/
2010
III/
2010
II/
2010
1/
2010
IV/
2009
III/
2009
II/
2009
I/
2009
                 
Jatkuvat toiminnot:                
Liikevaihto 19 338 18 692 19 173 15 671 16 248 15 942 19 285 18 530
Materiaalit ja palvelut  
-7 700
 
-7 451
 
-7 189
 
-6 062
 
-6 393
 
-6 702
 
-7 988
 
-7 347
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-4 982
 
 
 
-4 577
 
 
 
-4 892
 
 
 
-4 381
 
 
 
-4 071
 
 
 
-4 332
 
 
 
-4 763 
 
 
 
-4 827
Poistot ja arvonalen-tumiset  
 
-719
 
 
-724
 
 
-763
 
 
-675
 
 
-712
 
 
-748
 
 
-748
 
 
-820
Liiketoiminnan muut kulut  
-3 901
 
-3 856
 
-4,229
 
-4 824
 
-3 080
 
-3 101
 
-3 843
 
-3 836
Liiketoiminnan muut tuotot  
1 078
 
595
 
553
 
1 255
 
367
 
180
 
448
 
300
                 
Liikevoitto 3 115 2 679 2,653 983 2 360 1 239 2 390 2 001
                 
Rahoitustuotot ja -kulut  
-246
 
-152
 
-10
 
-86
 
30
 
-288
 
185
 
53
                 
Tulos ennen veroja  
2 869
 
2 527
 
2,643
 
897
 
2 390
 
951
 
2 575
 
2 054
                 
Tuloverot -578 -662 -706 -219 -550 -252 -693 -530
                 
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista  
 
 
2 291
 
 
 
1 865
 
 
 
1,937
 
 
 
678
 
 
 
1 840
 
 
 
699
 
 
 
1 882
 
 
 
1 524
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista  
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
351
 
 
 
97
 
 
 
80
 
 
 
133
                 
Tilikauden tulos  
2 291
 
1 865
 
1,937
 
678
 
2 191
 
796
 
1 962
 
1 658
                 
Tulos/osake, euroa  
0,19
 
0,16
 
0,16
 
0,06
 
0,18
 
0,07
 
0,16
 
0,14
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,19
 
 
0,16
 
 
0,16
 
 
0,06
 
 
0,18
 
 
0,07
 
 
0,16
 
 
0,14
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton                
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu,                
1.000 kpl 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897 11 897
Henkilöstö keskimäärin  
408
 
402
 
397
 
408
 
414
 
425
 
 
452
 
461

 

 

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

 

 

  31.12.2010 31.12.2009
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
 --  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
886
 
994
 --  1-5 vuoden sisällä erääntyvät  
2 770
 
2 592
     
Muut vastuut 10 39

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

 

 

  31.12.2010 31.12.2009
     
Valuuttajohdannaiset    
Termiinisopimukset 0 341
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 10 000 10 000
Ostetut korko-optiot 0 0

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

 

 

  1.1. - 31.12.
2010
1.1. – 31.12.
2009
Muutos, %
       
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 72 872 70 005 4,1
Liikevoitto 9 430 7 990 18,0
% liikevaihdosta 12,9 11,4  
Tulos ennen veroja 8 936 7 970 12,1
% liikevaihdosta 12,3 11,4  
Tilikauden tulos 6 772 5 945 13,9
% liikevaihdosta 9,3 8,5  
       
Oma pääoma 32 507 25 580 27,1
Korolliset velat 10 219 18 669 -45,3
Rahavarat 11 606 12 597 -7,9
Korolliset nettovelat -1 387 6 072 -122,8
Sijoitettu pääoma 42 725 44 094 -3,4
Oman pääoman tuotto, % 22,3 31,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 21,8 20,9  
Omavaraisuus, % 57,4 44,6  
Velkaantumisaste, % -4,3 23,7  
       
Bruttoinvestoinnit 1 570 1 440 9,0
% liikevaihdosta 2,2 2,1  
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 312 1 407 -6,8
% liikevaihdosta 1,8 2,0  
       
Konsernin tilauskanta 13 316 8 827 50,9
       
Tulos/osake, laimentamaton, euroa  
0,57
 
0,56
 
2,5
tulos/osake, laimennettu, euroa 0,57 0,56 2,5
Oma pääoma/osake, euroa 2,73 2,15 27,1
       
Osakkeiden määrä 1.000 kpl      
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897 0,0
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897 0,0
       
Henkilöstö keskimäärin 404 436 -7,3

 

 

Tilinpäätös on tarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.4.2011 klo 10.30 alkaen Kansallissalissa osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki.

 

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2011

 

Vuoden 2010 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla viikolla 10 osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Vuoden 2011 osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 5.5.2011, tammi-kesäkuulta 22.7.2011 ja tammi-syyskuulta 26.10.2011.

 

TIEDOTUSTILAISUUS

 

Exel Composites järjestää tänään perjantaina 18.2.2011 tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Pavilion-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

 

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

 

 

 

Vantaalla 18.2.2011

 

 

Exel Composites Oyj              Vesa Korpimies

Hallitus                                    toimitusjohtaja

 

 

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,

puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com

Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,

puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.exelcomposites.com

 

EXEL COMPOSITES LYHYESTI

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.

Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.

 

 

Downloads

PDF