Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 15.2.2019 klo 08:45

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin ylimmälle johdolle. Vuoden 2019 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, johdon sitouttaminen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä yhtiön avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

Vuoden 2019 alusta alkavaan ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat oikaistu liikevoitto (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (TSR). Ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2022 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan ja voimassaolevan työsuhteen ehto täyttyy. Mahdollinen palkkio maksetaan Exel Composites Oyj:n listattuina osakkeina.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 20 yhtiön ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä oikeutetuiksi osallistumaan vuoden 2019 ohjelmaan. Hallitus voi valita tähän ohjelmaan lisää osallistujia ohjelman jäljempänä mainitun enimmäismäärän puitteissa.

Jos vuoden 2019 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen yksittäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 196 000 osaketta. Yllä mainitun perusteella määräytyvä vuoden 2019 ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Vantaalla, 15.2.2019

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja