*EXEL OYJ: MUUTOS PÖRSSIERÄÄN

HEX HELSINKI  ARVOPARERIPÖRSSI  TIEDOTE 108/2004
        OSAKKEET      30.3.2004

EXEL OYJ: MUUTOS PÖRSSIERÄÄN

Exel Oyj:n osakkeen pörssierä muuttuu Helsingin Pörssin
HETI-järjestelmässä 1.4.2004 alkaen. Uusi pörssierä on
100 osaketta.

Torstaina 1.4.2004 Jälkipörssi II:ssa ei käydä kauppaa
Exel Oyj:n osakkeilla.

Perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:        EXL1V
ISIN-koodi:            FI0009007306
Pörssierä:             100
Voimaan kaupankäynnissä:      1.4.2004


HELSINGIN PÖRSSI
Olli Kukkonen

* * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI SECURITIES EXCHANGE  RELEASE 108/2004
       SHARES        30 March 2004

EXEL PLC: CHANGE OF ROUND LOT SIZE

The round lot size of Exel Plc's share will change and
will be valid in the Helsinki Exchanges HETI system as of
1 April 2004. The new round lot is 100 shares.

There will be no After market trading II with the shares
of Exel Plc's on Thursday morning 1 April 2004.

Identifiers:

Trading code:           EXL1V
ISIN code:             FI0009007306
Round lot:             100
Valid in trading:         1 April 2004


HELSINKI EXCHANGES
Olli Kukkonen