ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄ

EXEL OYJ     PÖRSSI-ILMOITUS  10.6.2004     klo 12.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Saamamme ilmoituksen mukaan Metso Capital Oy:n (kaupparek.nro 0110636-
3) omistusosuus Exel Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 9.6.2004
tehtyjen osakekauppojen seurauksena alittanut yhden kymmenesosan.
Kaupan kohteena oli 550.000 Exel Oyj:n osaketta. Osakemyynnin jälkeen
Metso Capital Oy ei omista yhtään Exel Oyj:n osaketta.

Mäntyharjulla 10.6.2004

Exel Oyj


Ari Jokelainen
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750


Exel Oyj on vuonna 1960 perustettu komposiittiteknologiayritys.
Konsernin toiminta-alueet ovat urheilu ja vapaa-aika sekä teolliset
sovellukset. Exelin tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-, alppi-
ja kävelysauvat, purjelaudan mastot, salibandymailat ja teolliset
profiilit. Yrityksen kuusi tehdasta sijaitsevat Suomessa, Saksassa
Belgiassa ja Espanjassa. Kansainväliset toiminnot muodostavat noin 80
% konsernin liikevaihdosta, joka oli 57,3 miljoonaa euroa vuonna 2003.
Konsernin palveluksessa on noin 450 henkilöä. Yhtiön osakkeet
noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Lisätietoja: www.exel.net.