Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää johdolle

EXEL COMPOSITES OYJPÖRSSITIEDOTE 25.4.2024 klo 8.59

 

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin johdolle. Vuoden 2024 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, johdon sitouttaminen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä yhtiön avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

 

Vuoden 2024 alusta alkavaan ohjelmaan sovellettava suoritustavoite on Exel Composites Oyj:n suhteellinen osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR), missä Exelin osakkeen kokonaistuoton kehitystä verrataan Nasdaq Helsingin tuottoindeksiin (OMXHGI). Ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2027 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan ja voimassaolevan työsuhteen ehto täyttyy. Mahdollinen palkkio maksetaan Exel Composites Oyj:n listattuina osakkeina sekä verojen määrää vastaavalta osin rahana.

 

Yhtiön hallitus kutsuu korkeintaan 20 yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä osallistumaan vuoden 2024 ohjelmaan. Hallitus voi valita tähän ohjelmaan lisää osallistujia ohjelman jäljempänä mainitun enimmäismäärän puitteissa.

 

Jos vuoden 2024 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 360 000 osaketta arvioituna 23.4.2024 keskikurssin perusteella.

 

 

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 020 754 1335

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

 

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.