Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 15.2.2022 klo 8.45

Exel Composites Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää Exel Compositesin ylimmälle johdolle. Vuoden 2022 suoriteperusteinen ohjelma on osa 4.5.2017 julkaistua pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää, jonka tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, johdon sitouttaminen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä yhtiön avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

Vuoden 2022 alusta alkavaan ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet ovat oikaistu liikevoitto (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR). Ohjelman perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2025 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan ja voimassaolevan työsuhteen ehto täyttyy. Mahdollinen palkkio maksetaan Exel Composites Oyj:n listattuina osakkeina.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt noin 20 yhtiön ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä oikeutetuiksi osallistumaan vuoden 2022 ohjelmaan. Hallitus voi valita tähän ohjelmaan lisää osallistujia ohjelman jäljempänä mainitun enimmäismäärän puitteissa.

Jos vuoden 2022 alusta alkavalle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen yksittäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 100 000 osaketta. Yllä mainitun perusteella määräytyvä vuoden 2022 ohjelman kokonaisarvo, arvioituna 11.2.2022 keskikurssin perusteella, on noin 0,7 miljoonaa euroa.

Vantaalla, 15.2.2022

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Downloads

Exel Composites jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ylimmälle johdolle