Exel Composites ottaa käyttöönsä uudet tavoitteet ja kertoo lisätietoja muutosstrategiastaan pääomamarkkinapäivässä

EXEL COMPOSITES OYJPÖRSSITIEDOTE13.11.2023 klo 8.00

Exel järjestää tänään pääomamarkkinapäivän Helsingissä. Yritys esittelee tapahtumassa pitkän aikavälin tavoitteensa. Ne sisältävät päivitetyt taloudelliset tavoitteet sekä uudet vastuullisuustavoitteet.

 

2.10.2023 Exel Composites julkaisi muutosstrategiansa. Strategian toimeenpanon myötä Exelistä tulee entistä integroidumpi pultruusiomenetelmällä valmistettujen komposiittiratkaisujen suunnittelija ja valmistaja sekä volyymiratkaisuihin että asiakkaille räätälöityihin sovelluksiin. Uusi strategia nojaa neljään keskeiseen pilariin: (i) orgaanisen kannattavan kasvun hakeminen suurissa ja nopeasti kasvavissa energiamuutokseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvissä sovelluksissa, (ii) keskittyminen asiakasarvon kasvattamiseen auttamalla asiakkaita valitsemaan komposiitteja osaksi sovelluksiaan sekä tarjoamalla asiakkaille teknistä tukea, tuotteistamisosaamista ja jälkiprosessointia, (iii) organisaation uudistaminen kannattavuuden parantamiseksi ja (iv) kunnianhimoiset tavoitteet ja niiden määrätietoinen toimeenpano.

 

Exel jakaa strategiajakson kahteen vaiheeseen. Vakautus- ja kannattavuusvaihe alkaa vuonna 2024 minkä jälkeen Exel siirtyy kasvuvaiheeseen. Uuden yksinkertaistetun kahden liiketoimintayksikön toimintamallin käyttöönotto, tehdasverkoston arviointi, toimintojen tehokkuuden kasvattaminen sekä vakioidumman tarjonnan kehittäminen valikoituihin sovelluksiin ovat esimerkkejä toimenpiteistä vakautus- ja kannattavuusvaiheessa. Kasvuvaiheessa Exel kasvattaa kannattavuuttaan edelleen hyödyntäen täysin tuotantolaitoksiaan ja uutta myyntimalliaan sekä osaamistaan räätälöidyissä ja volyymisovelluksissa.

 

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet

2.10.2023 Exel julkisti liikevaihto- ja kannattavuustavoitteensa. Kolmas taloudellinen tavoite liittyy taseeseen. Exel on nyt myös asettanut vastuullisuustavoitteet. Ne liittyvät nollahaittaan, ympäristövastuullisuuteen ja henkilöstön sitoutuneisuuteen. Yhtiön uudet tavoitteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

 

Orgaaninen kasvu

Yli 200 miljoonan euron vuosittainen liikevaihto vuoteen 2028 mennessä

Kannattavuus

Kaksinumeroinen oikaistu liikevoittoprosentti vuoteen 2028 mennessä

Tase

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen <3x vuoteen 2028 mennessä

Nollahaitta (zero harm)

Nolla onnettomuutta (LTI)

Ympäristövastuullisuus

Kasvihuonepäästövähennys (scope 1 ja scope 2) YK:n asettamien tavoitteiden mukaisesti

 

Kaatopaikkajätteen nollaaminen vuoteen 2028 mennessä

 

100 %:lla tutkimuksesta positiivinen vastuullisuusvaikutus

Henkilöstön sitoutuneisuus

Henkilöstön työtyytyväisyystuloksen vuosittainen parannus vuoden 2024 lähtötasosta

 

 

Muutokseen, liiketoiminnan kasvuun ja käyttöpääomaan tarvittavan rahoituksen arvioidaan olevan 20-25 miljoonaa euroa viiden vuoden strategiajakson aikana.

 

Historialliset luvut: oikaistu käyttökate ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen

 

Tuhatta euroa

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Q4 2022

Q1 2023

Q2 2023

Q3 2023

Nettovelka

38 202

39 101

37 595

31 101

34 509

31 050

32 652

Oikaistu käyttökate

3 920

4 891

3 652

2 686

1 768

1 788

504

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen*

3,1

3,0

2,5

2,1

2,7

3,1

4,8

*Edellisen 12 kuukauden oikaistu käyttökate

 

Pääomamarkkinapäivä

Exel järjestää tänään pääomamarkkinapäivän sijoittajille ja analyytikoille klo 13.00-16.00. Englanninkielistä pääomamarkkinapäivää voi seurata suorana webcast-lähetyksenä tästä linkistä: https://exelcomposites.videosync.fi/2023-cmd/register. Lähetyksen tallenne ja englanninkieliset esitysmateriaalit ovat saatavilla Exelin verkkosivujen sijoittajat-osiossa tapahtuman jälkeen.

 

Lisätietoja:

Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 864 3000, sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com

 

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Composites Oyj