Exel Composites Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJPÖRSSITIEDOTE17.6.2024 klo 18.00

Exel Composites Oyj on 17.6.2024 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on noussut yli 5 prosentin rajan.

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen omistus on 17.6.2024 tehtyjen osakekauppojen johdosta 5 765 946 osaketta, joka vastaa 5,40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen aiempi omistus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 4,23 prosenttia.

Exel Compositesillä on yhteensä 106 728 395 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.
 

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen osuus liputusilmoituksen mukaan:
 

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

5,40 %

 

5,40 %

106 728 395
 

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

4,23 %

 

4,23 %

 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji
(ISIN-koodi)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009007306

5 765 946
 

 

5,40 %

 

A YHTEENSÄ

5 765 946
 

5,40 %

 

 

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

% osakkeista ja äänistä 

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

OP-Rahastoyhtiö Oy

0,00 %

 

0,00 %

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

5,40 %

 

5,40 %

 

Lisätietoja: 


Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö
investor@exelcomposites.com
puh. 050 351 1128

 

 

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

 

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

 

Exel Composites Oyj