Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 4.8.2022 klo 16.00

Exel Composites Oyj on 4.8.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Swedbank Robur Fonder-sijoitusrahaston omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on laskenut alle 5 prosentin rajan.

 

Swedbank Robur Fonder AB:n omistus on 3.8.2022 tehtyjen osakekauppojen jälkeen 560 000 osaketta, joka vastaa 4,71 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Swedbank Robur Fonder AB:n aiempi osuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 5,91 prosenttia.

 

Exel Compositesillä on yhteensä 11 896 843 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

 

 

Vantaalla, 4.8.2022

 

 

Exel Composites Oyj
Mikko Rummukainen
Talousjohtaja

Downloads

Exel Composites Oyj: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta