Exel Composites Oyj liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2018:“Liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä”

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 9.5.2018 klo 09.00

Q1 2018 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset laskivat 2,3 prosenttia 22,0 miljoonaan euroon (Q1 2017: 22,5).
  •  Liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia 21,5 miljoonaan euroon (20,3).
  •  Oikaistu liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,7) eli 8,3 % liikevaihdosta (8,2 %).
  •  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,8).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,09).

Näkymät vuodelle 2018

Exel Composites toistaa 23.4.2018 julkaistut näkymänsä vuodelle 2018 ja arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto kasvaa merkittävästi ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2017.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Erittäin hyvän vuoden 2017 jälkeen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kasvu jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

Tasaisen kysynnän ja suotuisten markkinafundamenttien seurauksena liikevaihdon kasvu jatkui Euroopassa vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Aasian-Tyynenmeren (APAC) alueella Nanjing Jianhuin yksikkö vaikutti alueen liikevaihtoon. Yksikkö hankittiin huhtikuussa 2017 ja ei näin ollen ollut mukana vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen luvuissa. Rakentaminen & infrastruktuuri-asiakassegmentti vaikutti eniten liikevaihdon kasvuun vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vertailukaudella (vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä) suuret, yksittäiset keskisegmentin tilaukset APAC-alueella ja Teolliset sovellukset-asiakassegmentissä vaikuttivat liikevaihtoon.

Oikaistu liikevoitto kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja liikevoittoprosentti pysyi vakaana Euroopan tasaisen kannattavuuden sekä Nanjing Jianhuin myönteisen vaikutuksen tukemana. Australian tuotannon lopettamisen seurauksena olemme ajaneet tuotantoa ylös Kiinassa palvellaksemme australialaisia asiakkaitamme, joka yhdessä muiden kasvuun liittyvien resursointien kanssa heikensi vuosineljänneksen kannattavuutta. Sanomattakin on selvää, että tuotannon tehokkuuteen keskittyminen ja kustannusrakenteen pitäminen linjassa bisnesvolyymien ja kasvun kanssa ovat meille edelleen tärkeä fokus.

23.4.2018 Exel Composites tiedotti pohjoisamerikkalaisen Diversified Structural Composites, Inc. (“DSC”):in yrityskaupasta. Samassa yhteydessä Exel päivitti myös vuoden 2018 näkymänsä. Yrityskauppa on merkittävä askel kasvustrategiamme toteuttamisessa ja tavoitteessamme luoda aidosti globaali markkina-asema. Uskomme, että tämä yhteensopivuudeltaan hyvä yrityskauppa istuu erittäin hyvin Exel Compositesin nykyiseen liiketoimintaan. Exelin tavoin DSC keskittyy samoihin nopeasti kasvaviin segmentteihin kuten tuulivoimaan sekä kuljetusvälineteollisuuteen ja sillä on täydentävää, esimerkiksi ilmailualan sovelluksiin liittyvää korkean tason teknologista osaamista. Odotamme yhdistelmän parantavan kilpailukykyämme sekä synergioiden että houkuttelevan ja laajentuneen tarjooman myötä nykyisille ja uusille asiakkaille. Kauppa saatiin päätökseen huhtikuun lopussa ja yksikkö konsolidoidaan yhtiön kirjanpitoon 1.5.2018 alkaen. Kaiken kaikkiaan yrityskauppa tekee Exel Compositesista ainoan pultruusioyhtiön, jolla on merkittävä markkina-asema kaikilla kolmella suurella mantereella. Arvioimme tämän yrityskaupan selvästi parantavan asemaamme globaalina toimittajana.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.1.–31.3. 2018 1.1.–31.3. 2017 Muutos, % 1.1.-31.12. 2017
Saadut tilaukset 21 972 22 480 -2,3 86 531
Tilauskanta ¹ 17 503 18 806 -6,9 17 126
Liikevaihto ² 21 519 20 296 6,0 86 255
Liikevoitto 1 630 1 655 -1,5 6 081
% liikevaihdosta 7,6 8,2 7,1
Oikaistu liikevoitto ³ 1 785 1 665 7,2 6 319
% liikevaihdosta 8,3 8,2 7,3
Katsauskauden tulos 919 1 107 -16,9 4 212
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -163 -848 80,8 4 856
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,6 17,4 14,8
Velkaantumisaste, % 37,7 16,5 30,3
Tulos/osake, euroa 0,08 0,09 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 2,25 2,37 -5,3 2,43

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Liikevaihto asiakassegmenteittäin Q1 2018 (Q1 2017): Teolliset sovellukset 11,3 miljoonaa euroa (11,9), Rakentaminen ja infrastruktuuri 5,6 miljoonaa euroa (4,1), Muut sovellukset 4,7 miljoonaa euroa (4,4).
³ Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 9.5.2018 klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa käytettävä esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com kohdassa Investors/Sijoittajille > Julkaisut.

Vantaalla, 9.5.2018 

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja