Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus 1-9 2018:“Amerikan yritysosto painoi kannattavuutta. Näkymiä päivitetty. Kustannussäästöohjelma aloitettu.”

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – 31.10.2018 klo 09.00

Q3 2018 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 28,1 prosenttia 24,7 miljoonaan euroon (Q3 2017: 19,3).
 •  Liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia 23,1 miljoonaan euroon (20,4).
 •  Oikaistu liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,6) eli 2,1 prosenttia liikevaihdosta (7,9).
 •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,6 miljoonaa euroa (2,1).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,09).

Q1-Q3 2018 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 10,1 prosenttia 71,6 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2017: 65,1).
 •  Liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia 69,9 miljoonaan euroon (63,8).
 •  Oikaistu liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (5,0) eli 6,1 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
 •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa (2,1).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,27).

Näkymät vuodelle 2018

Exel Composites päivittää vuoden 2018 näkymiä seuraavasti:
”Exel Composites arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto kasvaa ja oikaistu liikevoitto laskee vuodesta 2017.”

Aiemmin julkaistu näkymä oli:
”Exel Composites arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto kasvaa merkittävästi ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2017.”

Konserninlaajuinen kustannussäästöohjelma aloitettu

 • Arviolta kolmen miljoonan euron vuotuisiin, täysimääräisesti vuonna 2020 vaikuttaviin säästöihin tähtäävä kustannussäästöohjelma aloitettu.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Oikaistu liikevoitto laski sekä katsauskaudella että kolmannella neljänneksellä. Kannattavuuteen vaikutti negatiivisisesti telekommunikaatioliiketoiminnan volyymilasku sekä Yhdysvalloista ostetun Diversified Structural Compositesin eli DSC:n tappio. DSC:n liiketappio oli 1,1 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 1,0 miljoonaa euroa katsauskaudella johtuen pääasiassa alhaisista myyntivolyymeista. Ilman DSC:n vaikutusta konsernin oikaistu liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä ja 5,3 miljoonaa euroa katsauskaudella. Olemme päättäneet aloittaa vuosien 2018 ja 2019 aikana toimeenpantavan konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman konsernin kannattavuuden parantamiseksi. Kustannussäästöohjelman vuotuinen säästötavoite on kolme miljoonaa euroa, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti vuonna 2020. Ohjelma koostuu muun muassa Euroopan tuotantoverkoston optimoinnista, DSC:n kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisesta sekä synergiasäästöistä yhtiön kahden kiinalaisen tuotantoyksikön välillä.

Saadut tilaukset ja liikevaihto jatkoivat kasvuaan sekä kolmannella vuosineljänneksellä että katsauskaudella. Kasvua ajoivat sekä Nanjing Jianhuin että DSC:n yritysostot. Tuulivoimaliiketoiminta kasvoi merkittävästi ja kompensoi telekommunikaatioliiketoiminnan laskua. Telekommunikaatioalaan ovat myös vaikuttaneet geopoliittiset tekijät, kuten kaupan esteet ja tuontitullit, jotka koskettavat erityisesti kilpailutilannetta Kiinassa.

Maantieteellisesti tarkasteltuna Muu maailma-alueen liikevaihto kasvoi merkittävästi kolmannella vuosineljänneksellä sekä ostetun DSC:n että muiden Exelin yksiköiden lisääntyneen Amerikan viennin tukemana. Tämä kompensoi liikevaihdon laskua Euroopassa, joka heijastelee volyymilaskua telekommunikaatioliiketoiminnassa. Aasian-Tyynenmeren-alueella liikevaihto laski hieman edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna johtuen Australian tuotannon lopettamista seuranneesta myynnin laskusta Australian markkinoilla.

Rakennus & Infrastruktuuri-asiakassegmentin liikevaihto kasvoi 74,9 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvun takana oli erityisesti tuulivoimaliiketoiminta, jossa sekä Nanjing Jianhuilla että DSC:llä on vahva markkina-asema. Näiden kahden yksikön liikevaihto vaikutti positiivisesti myös Muut sovellukset-asiakassegmenttiin, joka kasvoi 21,1 prosenttia. Teolliset sovellukset-asiakassegmentin liikevaihtoa heikensi pääasiassa telekommunikaatioliiketoiminnan jatkunut alavire.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.7.-30.9. 2018 1.7.-30.9. 2017 Muutos, % 1.1.-30.9. 2018 1.1.-30.9. 2017 Muutos, % 1.1.-31.12. 2017
Saadut tilaukset 24 674 19 258 28,1 71 649 65 098 10,1 86 531
Tilauskanta ¹ 21 322 18 197 17,2 21 322 18 197 17,2 17 126
Liikevaihto ² 23 101 20 394 13,3 69 897 63 841 9,5 86 255
Liikevoitto 459 1 549 -70,3 3 411 4 693 -27,3 6 081
% liikevaihdosta 2,0 7,6 4,9 7,4 7,1
Oikaistu liikevoitto ³ 491 1 605 -69,4 4 249 4 992 -14,9 6 319
% liikevaihdosta 2,1 7,9 6,1 7,8 7,3
Katsauskauden tulos 12 1 089 -98,9 1 992 3 256 -38,8 4 212
Liiketoiminnan nettorahavirta 1 611 2 067 -22,0 334 2 148 -84,4 4 856
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,1 14,0 8,7 15,2 14,8
Velkaantumisaste, % 88,6 33,5 88,6 33,5 30,3
Tulos/osake, euroa 0,00 0,09 0,17 0,27 0,36
Oma pääoma/osake, euroa 2,31 2,34 -1,4 2,31 2,34 -1,1 2,43

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Liikevaihto asiakassegmenteittäin Q3 2018 (Q3 2017): Teolliset sovellukset 8,8 miljoonaa euroa (11,1), Rakentaminen ja infrastruktuuri 9,8 miljoonaa euroa (5,6), Muut sovellukset 4,5 miljoonaa euroa (3,7).
³ Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”. 

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 31.10.2018 klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa käytettävä esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com kohdassa Investors/Sijoittajille > Julkaisut. 

Vantaalla, 31.10.2018

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja