Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuu 2016: Alhainen volyymi vaikutti kannattavuuteen ensimmäisellä vuosineljänneksellä; näkymä päivitetty vuodelle 2016

EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE          11.5.2016 klo 09.00

Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuu 2016: Alhainen volyymi vaikutti kannattavuuteen ensimmäisellä vuosineljänneksellä; näkymä päivitetty vuodelle 2016

Q1 2016 lyhyesti

-- Saadut tilaukset ensimmäisellä vuosineljänneksellä laskivat 20,8 prosenttia 18,0 (22,8) miljoonaan euroon.
-- Liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 16,6 prosenttia 17,9 (21,5) miljoonaan euroon.
-- Liikevoitto oli 0,1 (2,0) miljoonaa euroa eli 0,8 (9,3) prosenttia liikevaihdosta.
-- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli negatiiviinen ja oli -0,9 (+0,7) miljoonaa euroa.
-- Osakekohtainen tulos oli 0,0 (0,13) euroa.

Näkymät vuodelle 2016 (muutos suluissa)

Yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Liikevoiton, pois lukien kertaluonteiset erät, arvioidaan laskevan (aiemmin: kasvavan) vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.   

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki:

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä markkinaympäristö on ollut haastava. Muutamat avainasiakkaistamme ovat menettäneet markkinaosuuksiaan, mikä on johtanut Exel Compositesin saatujen tilausten ja liikevaihdon laskuun. Viime vuonna liiketoimintamme kulut kasvoivat, johtuen pääosin pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista. Siitä huolimatta, että vuoden 2015 loppupuoliskolla ryhdyimme toimenpiteisiin kustannusten kontrolloimiseksi, ei ensimmäisen vuosineljänneksen kulurakenne ollut linjassa oletettua pienemmän liikevaihdon kanssa. Näin ollen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli matala.

Pienentääksemme liiketoiminnan kuluja edelleen olemme käynnistäneet uusia kustannussäästöohjelmia. Tällä hetkellä nämä toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Australian ja Suomen yksiköihimme. Australiassa supistamme toimintaamme merkittävästi alhaisen kysynnän jatkuessa. Suomessa toimintaamme on vaikuttanut joidenkin avainasiakkaiden alhainen tilausvolyymi päämarkkina-alueellamme Euroopassa. Kompensoidaksemme pienentyneen liikevaihdon vaikutusta olemme kohdistaneet resurssimme ja toimintamme ennen kaikkea uusasiakashankintaan. Lisäksi keskitymme myös enenevässä määrin operatiivisen tehokkuuden lisäämiseen ja tuotantokapasiteetin optimointiin. 

Markkinoiden näkymät lyhyellä aikavälillä säilyvät haastavina. Uusasiakashankinta komposiittialalla on erityisen haastavaa metallien ja öljyn hintojen ollessa historiallisen alhaisella tasolla. Arvioimme kuitenkin, että megatrendit, kuten kaupungistuminen ja energiatehokkuus, pysyvät ja toimivat edelleen kasvun vetureina. Nämä suotuisat pitkän aikavälin markkinanäkymät ja komposiittiosaamisemme yhdistettynä strategiamme mukaisiin toimenpiteisiin luovat hyvän pohjan yhtiömme kannattavalle kasvulle pitkällä tähtäimellä. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 
Tuhatta euroa
1.1.–31.3.
2016
1.1.–31.3.
2015
Muutos,
%
1.1.–31.12.
2015
         
Saadut tilaukset 18 032 22 762 -20,8 83 374
Tilauskanta 1) 15 382 13 816 11,3 15 348
Liikevaihto 2) 17 919 21 495 -16,6 80 196
Liikevoitto 146 1 991 -92,7 4 414
% liikevaihdosta 0,8 9,3   5,5
Katsauskauden tulos -2 1 557 -100,1 2 844
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -862 688 -225,3 3 385
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,5 21,8   12,0
Velkaantumisaste, % 15,8 -8,3   2,0
         
Tulos/osake, euroa 0,00 0,13   0,24
Oma pääoma/osake, euroa 2,32 2,54 -8,7 2,58
         
1) Tilanne 31.3.2016.
2) Liikevaihto asiakastoimialoittain: Teolliset sovellukset 9,6 (13,8) miljoonaa euroa, Rakentaminen ja infrastruktuuri 4,1 (4,6) miljoonaa euroa, Muut sovellukset 4,2 (3,1) miljoonaa euroa.
 

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää keskiviikkona 11.5.2016 liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja medialle kello 12.30 Hotelli Klaus K:n Wintti-kokoustilassa osoitteessa Bulevardi 2-4, Helsinki (suora kulku myös osoitteesta Erottajankatu 4C, taso 11).

Vantaalla, 11.5.2016

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talous- ja hallintojohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.