Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi – maaliskuu 2017: “Merkittävä liikevoiton parannus”

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 4.5.2017 klo 09.00

Q1 2017 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 24,7 prosenttia 22,5 miljoonaan euroon (Q1 2016: 18,0).
  •  Liikevaihto kasvoi 13,3 prosenttia 20,3 miljoonaan euroon (17,9).
  •  Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (0,1) eli 8,2 % liikevaihdosta (0,8 %).
  •  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,9).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,00).

Näkymät vuodelle 2017

Exel Composites toistaa näkymänsä vuodelle 2017 ja arvioi, että liikevaihto nykyisellä yhtiörakenteella (eli ilman kiinalaisen yhtiön hankintaa) kasvaa viime vuodesta ja että oikaistu liikevoitto nousee viime vuodesta. Vuonna 2016 Exel Compositesin liikevaihto oli 73,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuosi 2017 on lähtenyt hyvin liikkeelle: olemme parantaneet selvästi vuosineljänneksen avainlukuja sekä edenneet vahvasti kasvustrategiamme toteuttamisessa. Saatujen tilausten määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli hyvä ja tilauskanta maaliskuun lopussa parani entisestään vuoden 2016 lopun suhteellisen hyvältä tasolta. Kasvaneen tilauskertymän myötä myös liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tärkeimmät tunnusluvut eli saadut tilaukset, liikevaihto ja liikevoitto paranivat. Liikevoiton selvää parannusta vauhdittivat kasvanut liikevaihto, alhaisempi kustannusrakenne ja parempi tuottavuus.

Eniten liikevaihto kasvoi Teolliset sovellukset-segmentissä, jossa uusiasiakashankintaan kohdistetut toimenpiteet ovat kantaneet hedelmää. Markkinaympäristön elpyminen on myös omalta osaltaan nostanut saatujen tilausten määrää ja näin ollen vaikuttanut liikevaihdon kasvuun. Viime aikaisen öljyn ja metallien hintojen nousun odotetaan vähitellen parantavan yleistä komposiittien markkinakysyntää. Liikevaihto ja saadut tilaukset Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinassa, ovat selvästi virkistyneet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  

Liikevoitto on parantunut vuosineljänneksittäin vuoden 2016 kolmannesta vuosineljänneksestä lähtien johtuen liikevaihdon kasvusta, tuotannon tehokkuuden paranemisesta ja madaltuneesta kustannustasosta. Vuoden 2016 kustannussäästöohjelmien vaikutus tulee näkymään tuloksessamme myös jatkossa. Pääosa säästöistä liittyy henkilöstökustannuksiin sekä Australian yksikön toiminnan supistamiseen.

Kiinalaisen komposiittituotantoyhtiön Nanjing Jianhuin (JHFRP) hankinta, josta tiedotimme erikseen pörssitiedotteella lokakuun lopussa 2016, saatettiin päätökseen huhtikuun 2017 lopussa. Kauppa on tärkeä osa kasvustrategiaamme Kiinassa, ja olen erittäin tyytyväinen, että olemme saavuttaneet tämän virstanpylvään. Tämä yrityskauppa vahvistaa markkina-asemaamme Kiinassa sekä parantaa vientikapasiteettiamme Kiinasta muille Aasian kasvumarkkinoille. Tavoitteenamme on nyt integroida ostettu yritys sujuvasti Exel-konserniin. Exelin nykyinen ja ostettuun liiketoimintaan kuuluva tuotantolaitos sijaitsevat molemmat Nanjingissa, mikä mahdollistaa tuotantokapasiteetin tehokkaaseen käyttöön ja kustannusrakenteeseen liittyvien synergioiden hyödyntämisen.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.1.–31.3. 2017 1.1.–31.3. 2016 Muutos, % 1.1.-31.12. 2016
Saadut tilaukset 22 480 18 032 24,7 74 778
Tilauskanta ¹ 18 806 15 382 22,3 16 702
Liikevaihto ² 20 296 17 919 13,3 73 079
Liikevoitto 1 655 146 1032,7 649
% liikevaihdosta 8,2 0,8 0,9
Oikaistu liikevoitto ³ 1 665 149 1016,6 2 621
% liikevaihdosta 8,2 0,8 3,6
Katsauskauden tulos 1 107 -2 53940,3 198
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -848 -862 +1,6 3 129
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,4 1,5 1,7
Velkaantumisaste, % 16,5 15,8 12,2
Tulos/osake, euroa 0,09 0,00 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 2,37 2,32 2,5 2,27

¹ Tilanne 31.3.2017.
² Liikevaihto asiakassegmenteittäin vuonna 2017: Teolliset sovellukset 11,9 miljoonaa euroa (9,6), Rakentaminen ja infrastruktuuri 4,1 miljoonaa euroa (4,1), Muut sovellukset 4,4 miljoonaa euroa (4,2).
³ Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle torstaina 4.5.2017 klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

Vantaalla, 4.5.2017

Exel Composites Oyj

Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja