Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2016: Heikkona jatkuvasta asiakaskysynnästä huolimatta liikevoitto parani Q3 2016

EXEL COMPOSITES OYJ              PÖRSSITIEDOTE          25.10.2016 klo 16.00


Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2016: Heikkona jatkuvasta asiakaskysynnästä huolimatta liikevoitto parani Q3 2016
 

Q3 2016 lyhyesti

--  Saadut tilaukset kolmannella vuosineljänneksellä olivat 18,2 (18,7) miljoonaa euroa, -2,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevaihto oli 16,4 (18,0) miljoonaa euroa, -8,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa eli 3,4 (2,6) prosenttia liikevaihdosta.
--  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,5 (+0,5) miljoonaa euroa.
--  Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,01) euroa.

Tammi-syyskuu 2016 lyhyesti

--  Saadut tilaukset katsauskaudella olivat 56,5 (62,9) miljoonaa euroa, -10,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevaihto oli 54,1 (60,9) miljoonaa euroa, -11,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevoitto oli 1,9 (3,8) miljoonaa euroa eli 3,4 (6,3) prosenttia liikevaihdosta.
--  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +2,0 (+2,9) miljoonaa euroa.
--  Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,20) euroa.
 

Näkymät vuodelle 2016

Yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.   
 

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Markkinaympäristö on pysynyt haastavana läpi vuoden 2016 eikä tilanne muuttunut kolmannella vuosineljänneksellä. Siinä missä kesälomakausi tyypillisesti vaikuttaa volyymeihin, viime vuotta matalampi saatujen tilausten määrä sekä kolmannella neljänneksellä että tammi-syyskuussa johtuu heikommasta kysynnästä päämarkkinoillamme. Tämä koskee erityisesti telekommunikaatioalaa, joka on yksi Exelin tärkeimmistä segmenteistä. Yleisesti on tiedossa, että kilpailuasetelma tällä alalla käy läpi perusteellista muutosta ja tämä on vaikuttanut myös joidenkin avainasiakkaidemme liiketoimintaan.

Kaiken kaikkiaan suurivolyymisten asiakkaiden tilausten osuus on laskussa, vaikuttaen negatiivisesti myyntimixiimme. Pyrimme pienentämään tämän kehityksen vaikutusta tulokseemme esimerkiksi optimoimalla tuotantoa lyhemmissä tuotantoajoissa ja nopeammilla tuotannon ylösajoilla. Jatkamme aktiivisesti myös asiakaskantamme laajentamista kohdistetuilla toimenpiteillä erityisesti niillä asiakastoimialoilla, joilla näemme kasvumahdollisuuksia komposiiteille myös vallitsevassa markkinaympäristössä. 

Vuoden aikana toteutetut kustannussäästöohjelmat ovat parantaneet kannattavuuttamme matalammasta liikevaihdosta huolimatta. Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli ensimmäistä kertaa tänä vuonna viime vuotta parempi, tammi-syyskuun liikevoiton jäädessä kuitenkin alle viime vuoden vastaavan kauden. Tulemme jatkamaan kustannussäästötoimenpiteitä ja parantamaan operatiivista tehokuuttamme. 

Lyhyellä aikavälillä ennakoimme markkinoiden näkymien säilyvän haastavina johtuen heikontuneesta kysynnästä joillakin markkinoilla matalan metallien sekä öljyn hinnan vaikuttaessa joihinkin asiakkaisiimme. Pitkällä aikavälillä kuitenkin arvioimme, että globaalit megatrendit toimivat edelleen kasvun vetureina ja luovat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Strategiamme yhdistettynä komposiittiosaamiseemme luovat hyvän pohjan kannattavalle kasvulle kun markkinaympäristö paranee. 
 

Konsernin keskeiset tunnusluvut 

Tuhatta euroa 1.7.-30.9.
 2016
1.7.-30.9.
 2015
Muutos,
%
1.1.-30.9.
 2016
1.1.-30.9.
 2015
Muutos,
%
1.1.-31.12.
2015
Saadut tilaukset 18 181 18 723 -2,9 56 532 62 908 -10,1 83 374
Tilauskanta 1) 17 428 14 259 22,2 17 428 14 259 22,2 15 348
Liikevaihto 2) 16 431 18 006 -8,7 54 070 60 853 -11,1 80 196
Liikevoitto 565 466 21,2 1 858 3 805 -51,2 4 414
% liikevaihdosta 3,4 2,6   3,4 6,3   5,5
Oikaistu liikevoitto 3) 596 517 15,3 1 912 4 097 -53,3 4 770
% liikevaihdosta 3,6 2,9   3,5 6,7   5,9
Katsauskauden tulos 384 78 392,3 1 263 2 435 -48,1 2 844
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 2 492 549 353,9 1 972 2 908 -32,2 3 385
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,6 4,8   6,3 13,8   12,0
Velkaantumisaste, % 13,2 -1,2   13,2 -1,2   2,0
               
Tulos/osake, euroa 0,03 0,01   0,11 0,20   0,24
Oma pääoma/osake, euroa 2,36 2,51 -6,0 2,36 2,51 -6,0 2,58
 
1) Tilanne 30.9.2016.
2) Liikevaihto asiakastoimialoittain, Q3 2016 (Q3 2015): Teolliset sovellukset 8,7 (9,8) miljoonaa euroa; Rakentaminen ja infrastruktuuri 4,2 (4,7) miljoonaa euroa; Muut sovellukset 3,5 (3,6) miljoonaa euroa.
3) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.


Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 26.10.2016 kello 10.30 yhtiön Mäntyharjun tehtaallaan osoitteessa Uutelantie 24 B, 52700 Mäntyharju.
 

Vantaalla, 25.10.2016

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.