Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2017: “Oikaistu liikevoitto lähes kolminkertaistui Q3 2017”

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – – 25.10.2017 klo 09.00

Q3 2017 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 5,9 prosenttia 19,3 miljoonaan euroon (Q3 2016: 18,2).
  •  Liikevaihto kasvoi 24,1 prosenttia 20,4 miljoonaan euroon (16,4).
  •  Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,6 miljoonaan euroon (0,6) ja oli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (3,6 %).
  •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (2,5).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,03).

Q1-Q3 2017 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 15,2 prosenttia 65,1 miljoonaan euroon (56,5).
  •  Liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia 63,8 miljoonaan euroon (54,1).
  •  Oikaistu liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (1,9) eli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (3,5 %).
  •  Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 2,1 miljoonaa euroa (2,0).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,11).

Näkymät vuodelle 2017

Exel Composites toistaa näkymänsä vuodelle 2017 ja arvioi, että sekä liikevaihto että liikevoitto kasvavat merkittävästi vuodesta 2016.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Ensimmäisen puolivuoden vahva kehitys jatkui vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ja näkyi merkittävänä parannuksena sekä liikevaihdossa että oikaistussa liikevoitossa. Koko vuoden näkyvyyden parantuessa tiedotimme syyskuussa päivitetyistä näkymistä vuodelle 2017. Kasvusegmentteihin keskittyminen sekä vahvistunut asemamme kasvumarkkinoilla kuten Kiinassa ovat mahdollistaneet liikevaihdon kaksinumeroiset kasvuprosentit katsauskaudella. Tietyistä epävarmuuksista huolimatta yleinen markkinaympäristön elpyminen on edesauttanut volyymikasvua.

Kaikki Exelin markkina-alueet suoriutuivat hyvin katsauskaudella. Exelin suurin markkina-alue Eurooppa jatkoi vakaata kasvuaan. Volyymeja vauhdittivat teolliset investoinnit, jotka ovat yleisesti ottaen virkistyneet tällä alueella. Liikevaihdon kasvun taustalla tärkeimpänä tekijänä oli kuitenkin Aasia-Tyynenmeren (APAC) alue. Hiljattain hankittu yritys Nanjing Jianhui suoriutui odotuksiemme mukaisesti ja sillä oli merkittävä vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihtoon. Toukokuusta 2017 konsernin kirjanpitoon konsolidoidun yksikön integraatio jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Asiakassegmenttien näkökulmasta liikevaihdon kasvun veturina katsauskaudella oli edelleen Teolliset sovellukset. Strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet erityisesti keskisegmenttiin, jonka seurauksena asiakaskuntamme on laajentunut. Uudet asiakkuudet ovat kasvattaneet seurantajakson volyymia. Projektivetoisen Rakentaminen & infrastruktuuri –asiakassegmentin kysyntä on parantunut maltillisesti koko katsauskauden aikana, mutta tahti on kiihtynyt erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä.

Oikaistu liikevoittomme jatkoi vahvaa kehitystään lähes kolminkertaistuen sekä kolmannella neljänneksellä että katsauskaudella viime vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu, tuotannon tehokkuus ja tiukkana jatkunut kustannusten kontrollointi ovat pääasialliset syyt tuntuvan parannuksen taustalla. APAC-alueen vaikutus oikaistun liikevoiton kasvuun on mainitsemisen arvoinen. Keväällä hankittu Nanjing Jianhui yhdessä toisen kiinalaisen, Nanjingissa sijaitsevan yksikkömme parantuneen suorituksen kanssa vastasivat suuresta osasta alueen positiivisesta vaikutuksesta. Tähän voimme lisätä Australian yksikön pienentyneen negatiivisen vaikutuksen. Toiminnan supistaminen Australiassa etenee suunnitelman mukaisesti ja tuotannon arvioidaan loppuvan vuoden 2017 loppuun mennessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden ensimmäiset yhdeksän kuukautta ovat olleet oikein hyviä. Olemme merkittävästi parantaneet liikevoittoamme kasvaneen liikevaihdon, APAC liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin, tuotannon tehostamisen ja tiukkana jatkuneen kustannusten kontrolloinnin ansiosta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.7.–30.9. 2017 1.7.–30.9. 2016 Muutos, % 1.1.–30.9. 2017 1.1.–30.9. 2016 Muutos, % 1.1.–31.12. 2016
Saadut tilaukset 19 258 18 181 5,9 65 098 56 532 15,2 74 778
Tilauskanta ¹ 18 197 17 428 4,4 18 197 17 428 4,4 16 702
Liikevaihto ² 20 394 16 431 24,1 63 841 54 070 18,1 73 079
Liikevoitto 1 549 565 174,1 4 693 1 858 152,6 649
% liikevaihdosta 7,6 3,4 7,4 3,4 0,9
Oikaistu liikevoitto ³ 1 605 596 169,3 4 992 1 912 161,1 2 621
% liikevaihdosta 7,9 3,6 7,8 3,5 3,6
Katsauskauden tulos 1 089 384 184,0 3 256 1 263 157,7 198
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 2 067 2 492 -17,1 2 148 1 972 8,9 3 129
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,0 5,6 15,2 6,3 1,7
Velkaantumisaste, % 33,5 13,2 33,5 13,2 12,2
Tulos/osake, euroa 0,09 0,03 0,27 0,11 0,02
Oma pääoma/osake, euroa 2,34 2,36 -0,7 2,34 2,36 -1,0 2,27

¹ Tilanne kauden lopussa.
² Liikevaihto asiakassegmenteittäin Q3 2017 (Q3 2016): Teolliset sovellukset 11,1 miljoonaa euroa (8,7), Rakentaminen ja infrastruktuuri 5,6 miljoonaa euroa (4,2), Muut sovellukset 3,7 miljoonaa euroa (3,5).
³ Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”. 

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 25.10.2017 klo 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa käytettävä esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com kohdassa Investors/Sijoittajille > Julkaisut.  

Vantaalla, 25.10.2017

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki
Toimitusjohtaja