Exel Composites Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019: “Vahvaa parannusta kannattavuudessa”

EXEL COMPOSITES OYJ – – PÖRSSITIEDOTE – 30.10.2019 klo 09.00

Q3 2019 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 9,7 prosenttia 27,1 miljoonaan euroon (Q3 2018: 24,7).
 •  Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 23,6 miljoonaan euroon (23,1).
 •  Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,7 miljoonaan euroon (0,5) ja oli 7,0 prosenttia liikevaihdosta (2,1).
 •  Liikevoitto kasvoi 1,5 miljoonaan euroon (0,5) ja oli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (2,0).
 •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (1,6).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,00).

Q1-Q3 2019 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset kasvoivat 10,3 prosenttia 79,0 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2018: 71,6).
 •  Liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 77,2 miljoonaan euroon (69,9).
 •  Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,9 miljoonaan euroon (4,2) ja oli 7,6 prosenttia liikevaihdosta (6,1).
 •  Liikevoitto kasvoi 4,0 miljoonaan euroon (3,4) ja oli 5,2 prosenttia liikevaihdosta (4,9).
 •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,5 miljoonaa euroa (0,3).
 •  Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,17).

Näkymät vuodelle 2019 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2018.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä saatujen tilausten määrä jatkui hyvänä ja liikevaihto parani hieman edellisvuodesta. Olemme jatkaneet kasvuhankkeiden edistämistä tuulivoima-, rakennus- ja kuljetusvälinealoilla ja saadut tilaukset kasvoivat 9,7 prosenttia. Liikevaihdon vahva kasvu Rakentaminen & Infrastruktuuri-asiakassegmentissä jatkui tuulivoimatoimialan tukemana. Liikevaihto kasvoi myös Muut sovellukset-asiakassegmentissä. Nämä segmentit kompensoivat liikevaihdon laskua Teollisissa sovelluksissa, jossa heijastuivat edelleen telekommunikaatioasiakkaidemme haasteet.

Oikaistu liikevoitto yli kolminkertaistui kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna pääasiassa Exel USA:n parantuneesta kannattavuudesta johtuen. Vuonna 2018 aloitettu kustannussäästöohjelma on laskenut kiinteitä kustannuksia ja sitä kautta parantanut kannattavuuttamme. Tämän hetkisen arvion mukaan kolmen miljoonan euron vuotuinen säästötavoite, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti 2020, tullaan saavuttamaan. Kolmannella neljänneksellä käynnistimme tuotannon uudessa lokaatiossa Kiinassa lähellä Nanjingin kaupunkia, jossa myös molemmat aikaisemmista tehtaista sijaitsevat. Vuokraamamme kiinteistö soveltuu komposiittien tuotantoon paremmin kuin vanhat ja sinne mahtuu tarvittaessa kummankin vanhan tehtaan tuotanto.

Uuden tehdasrakennuksen rakentaminen Itävallassa etenee suunnitelmien mukaan. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla, kokonaiskustannusarvio on 7 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa Exel Composites allekirjoitti 20 miljoonan euron arvosta valmiusluottolimiittejä, joilla rakennusprojektin rahoitus on varmistettu.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.7.–30.9. 2019 1.7.–30.9. 2018 Muutos, % 1.1–30.9. 2019 1.1.–30.9. 2018 Muutos, % 1.1.–31.12. 2018
Saadut tilaukset 27.066 24.674 9,7 79.043 71.649 10,3 100.757
Tilauskanta 1) 25.404 21.322 19,1 25.404 21.322 19,1 23.685
Liikevaihto 2) 23.627 23.101 2,3 77.199 69.897 10,4 96.608
Liikevoitto 1.454 459 216,5 4.003 3.411 17,4 2.217
% liikevaihdosta 6,2 2,0 5,2 4,9 2,3
Oikaistu liikevoitto 3) 1.663 491 239,0 5.859 4.249 37,9 5.018
% liikevaihdosta 7,0 2,1 7,6 6,1 5,2
Katsauskauden tulos 847 12 7.161,3 2.033 1.992 2,0 386
Liiketoiminnan nettorahavirta 4), 5) 1.725 1.611 7,1 5.527 334 1.553,0 868
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,3 3,1 9,0 8,7 4,4
Velkaantumisaste, % 4) 122,1 88,6 122,1 88,6 96,3
Tulos/osake, euroa 0,07 0,00 0,17 0,17 0,03
Oma pääoma/osake, euroa 2,20 2,31 -4,8 2,20 2,31 -4,8 2,18
Henkilöstö keskimäärin 641 685 -6,5 661 613 7,8 647

1) Tilanne kauden lopussa. 
2) Liikevaihto asiakassegmenteittäin Q3 2019 (Q3 2018): Teolliset sovellukset 7,9 miljoonaa euroa (8,8), Rakentaminen ja infrastruktuuri 10,9 miljoonaa euroa (9,8), Muut sovellukset 4,8 miljoonaa euroa (4,5).
3) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
4) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
5) IFRS16 standardin mukaan vuokramaksut esitetään rahavirtalaskelmalla rahoituksen nettorahavirrassa. Q3:lla tämän vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan oli 300 tuhatta euroa ja vuoden alusta 845 tuhatta euroa.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 30.10.2019 kello 12:30 Scandic Hotel Simonkentän Roba-kabinetissa (Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudessa käytettävä esitysmateriaali on saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com kohdassa Investors/Sijoittajille > Julkaisut. Lisäksi yhtiön osakkeenomistajille järjestetään vierailu Exel Compositesin Joensuun tehtaalle torstaina 31.10.2019.

Vantaalla, 30.10.2019

Exel Composites Oyj
Hallitus