Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019: “Liiketoiminnan volyymi pysyi hyvällä tasolla, kustannussäästöohjelma eteni suunnitelmien mukaan”

EXEL COMPOSITES OYJ – PUOLIVUOSIKATSAUS – 23.7.2019 klo 10.00

Q2 2019 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset laskivat 4,7 prosenttia 23,8 miljoonaan euroon (Q2 2018: 25,0).
  •  Liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia 26,5 miljoonaan euroon (25,3).
  •  Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,2 miljoonaan euroon (2,0) ja oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (-1,1).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,09).

Q1-Q2 2019 lyhyesti

  •  Saadut tilaukset kasvoivat 10,6 prosenttia 52,0 miljoonaan euroon (Q1-Q2 2018: 47,0).
  •  Liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia 53,6 miljoonaan euroon (46,8).
  •  Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,2 miljoonaan euroon (3,8) ja oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (8,0 %).
  •  Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,8 miljoonaa euroa (-1,3).
  •  Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,17).

Näkymät vuodelle 2019 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuoden 2019 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2018.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi hieman. Nettokasvu liittyi pääasiassa ostettuun Diversified Structural Compositesiin eli DSC:hen, joka konsolidoitiin konsernin kirjanpitoon toukokuusta 2018 alkaen. Liikevaihdon vahva kasvu Rakentaminen & Infrastruktuuri-asiakassegmentissä jatkui toisella neljänneksellä tuulivoimatoimialan tukemana. Tätä kasvua kuitenkin osittain vesitti Teollisten sovellusten-asiakassegmenttiin kuuluvan telekommunikaatioalan lasku. Muut sovellukset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Maantieteellisesti katsottuna liikevaihto kasvoi merkittävästi Muu maailma-alueella DSC:n yrityskaupan ja muiden Exelin yksiköiden Amerikan viennin tukemana. Liikevaihdon lasku Aasian-Tyynenmeren alueella toisella neljänneksellä heijasteli pääasiassa telekommunikaatiovolyymien laskua. Euroopassa liikevaihto pysyi noin edellisvuoden tasolla.

Oikaistu liikevoitto parani hieman toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Konsernin kustannussäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Tämän hetkisen arvion mukaan kolmen miljoonan euron vuotuinen säästötavoite, jonka odotetaan vaikuttavan täysimääräisesti 2020, tullaan saavuttamaan. Siinä missä ensimmäisellä neljänneksellä keskityimme tuotannon sulkemiseen Saksassa (prosessi saatiin päätökseen huhtikuussa), toisella neljänneksellä pääpaino oli DSC:n kustannusrakenteen parantamisessa. Arvioimme, että näiden parannusten vaikutukset näkyvät jo kolmannesta neljänneksestä eteenpäin. Toisella vuosineljänneksellä DSC:n liiketulos oli vielä tappiollinen. Kiinassa olemme jatkaneet synergiasäästöjen maksimointia. Olemme identifioineet uuden tuotantopaikan, jonne kummankin olemassa olevan tehtaamme tuotanto voidaan siirtää. Uusi sijainti täyttää modernit ja tiukentuneet standardit kemian teollisuudelle Kiinassa.

Kesäkuussa 2019 vahvistimme strategiamme ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2019-2022. Otimme myös käyttöön nettovelkaisuustavoitteen. Yleisesti ottaen strategiset linjauksemme säilyvät ennallaan. Kerroimme kesäkuussa strategiamme mukaisesta päätöksestä laajentaa toimintaamme Kapfenbergissa, Itävallassa. Uuden tuotantolaitoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla ja sen kokonaiskustannuksen olevan 7 miljoonaa euroa. Merkittävästi kasvava tuotantokapasiteetti mahdollistaa Exelin lisäkasvun Keski-Euroopassa ja parantaa kykyämme palvella erityisesti Teollisten sovellusten asiakkaita.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.4.–30.6. 2019 1.4.–30.6. 2018 Muutos, % 1.1–30.6. 2019 1.1.–30.6. 2018 Muutos, % 1.1.–31.12. 2018
Saadut tilaukset 23 821 25 004 -4,7 51 977 46 975 10,6 100 757
Tilauskanta 1) 21 977 19 828 10,8 21 977 19 828 10,8 23 685
Liikevaihto 26 482 25 277 4,8 53 572 46 796 14,5 96 608
Liikevoitto 2 144 1 321 62,3 2 549 2 951 -13,6 2 217
% liikevaihdosta 8,1 5,2 4,8 6,3 2,3
Oikaistu liikevoitto 2) 2 239 1 973 13,5 4 196 3 759 11,6 5 018
% liikevaihdosta 8,5 7,8 7,8 8,0 5,2
Katsauskauden tulos 1 649 1 062 55,3 1 186 1 981 -40,1 386
Liiketoiminnan nettorahavirta 3), 4) 2 860 -1 114 356,8 3 802 -1 277 397,7 868
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,1 10,3 8,7 11,4 4,4
Velkaantumisaste, % 3) 123,1 87,2 123,1 87,2 96,3
Tulos/osake, euroa 0,14 0,09 0,10 0,17 0,03
Oma pääoma/osake, euroa 2,12 2,34 -9,8 2,12 2,34 -9,8 2,18
Henkilöstö keskimäärin 652 652 0,0 671 613 9,4 647

1) Tilanne kauden lopussa. 
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja 21.7.2016 julkaistussa puolivuosikatsauksessa kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.
3) Exel Composites Oyj on soveltanut IFRS16 -standardia 1.1.2019 lähtien ja noudattanut mallia, jossa vertailutietoja ei oikaista.
4) IFRS16 standardin mukaan vuokramaksut on esitetty rahavirtalaskelmalla rahoituksen nettorahavirrassa. Q2:lla tämän vaikutus liiketoiminnan nettorahavirtaan oli 284 tuhatta euroa ja H1:llä 545 tuhatta euroa.

Exel Compositesin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2019 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali on myös nähtävillä yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.

Vantaalla, 23.7.2019

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Composites_FI_Half-year Financial Report 2019