Exel Compositesin hallitus on päättänyt noin 21,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista ja julkistaa sen ehdot

EXEL COMPOSITES OYJ – – SISÄPIIRITIETO – – 17.5.2024 KLO 17.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

 

Exel Composites Oyj (”Exel Composites” tai ”Yhtiö”) tiedotti 25.4.2024 suunnittelevansa merkintäetuoikeusantia vauhdittaakseen strategiansa toteuttamista ja vahvistaakseen pääomarakennettaan.

 

Exel Compositesin hallitus on tänään 17.5.2024 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt noin 21,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista, jossa se tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäoikeuksien nojalla merkittäväksi enintään 94 831 552 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) nykyisten osakeomistusten suhteessa (”Osakeanti”). Merkintähinta on 0,23 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta. Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Exel Compositesin pääomarakennetta ja vauhdittaa Yhtiön muutosstrategian toteuttamista. Yhtiö pyrkii Osakeannilla varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden sekä nopeuttamaan tarvittavia kasvuinvestointeja ja tehdasverkostonsa optimointia tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi ja rahoittamaan ennakoidun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita. Lisäksi Yhtiö pyrkii vahvistamaan pääomarakennettaan sekä parantamaan rahavirtaansa ja kannattavuuttaan velkojen takaisinmaksuilla. Yhtiö julkistaa tänään Osakeannin ehdot, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä.

 

Osakeanti lyhyesti

 

 • Exel Composites pyrkii keräämään Osakeannilla noin 21,8 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 94 831 552 Uutta Osaketta. Osakeannissa merkintäoikeus on ensisijaisesti Exel Compositesin nykyisillä osakkeenomistajilla.
 • Exel Compositesin osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Finlandin pitämään Yhtiön osakasluetteloon Osakeannin täsmäytyspäivänä 21.5.2024 (”Täsmäytyspäivä”), saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa Yhtiön osaketta kohden.
 • Kukin yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kahdeksan (8) Uutta Osaketta merkintähintaan.
 • Merkintähinta on 0,23 euroa Uudelta Osakkeelta (”Merkintähinta”).
 • Ensimmäinen Yhtiön osakkeiden kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 20.5.2024.
 • Merkintähinta tarkoittaa merkintäetuoikeusanneille tavanomaista noin 40,4 prosentin laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Yhtiön osakkeen päätöskurssiin välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (16.5.2024) Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Helsingin Pörssi”).
 • Merkintäaika alkaa 24.5.2024 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 7.6.2024 klo 16.30 Suomen aikaa (ˮMerkintäaikaˮ).
 • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 24.5.2024 ja 3.6.2024 välisenä aikana.
 • Yhtiö julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän Osakeantia koskevan esitteen arviolta 24.5. ennen Merkintäajan alkamista.
 • Aktia Rahastoyhtiö Oy, hallinnoimiensa rahastojen puolesta, ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jotka (joko itse tai määräysvaltayhteisöjensä kautta) edustavat yhteensä noin 8,18 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella (”Merkintäsitoumukset”).
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) (engl. Joint Global Coordinators).
 • Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannin tausta

 

Osakeannin tavoitteena on vahvistaa Exel Compositesin pääomarakennetta ja vauhdittaa Yhtiön muutosstrategian toteuttamista. Yhtiö pyrkii Osakeannilla varmistamaan käyttöpääoman riittävyyden sekä nopeuttamaan tarvittavia kasvuinvestointeja ja tehdasverkostonsa optimointia tehokkuushyötyjen saavuttamiseksi ja rahoittamaan ennakoidun liiketoiminnan kasvun käyttöpääomatarpeita. Lisäksi Yhtiö pyrkii vahvistamaan pääomarakennettaan sekä parantamaan rahavirtaansa ja kannattavuuttaan velkojen takaisinmaksuilla.

Exel Composites on sopinut nykyisten pankkilainojensa uudelleenrahoittamisesta uudella 52,4 miljoonan euron rahoitussopimuksella, joka on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle nettovaroiltaan vähintään 20 miljoonan euron suuruisena. Yhtiö aikoo käyttää 6,5 miljoonaa euroa Osakeannilla kerättävistä nettovaroista velkojensa takaisinmaksamiseen.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 17.5.2024 osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesta Osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen enintään 94 831 552 Uutta Osaketta. Yhtiö pyrkii hankkimaan Osakeannilla noin 21,8 miljoonan euron bruttovarat. Olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään Osakeannissa, Yhtiö kerää noin 20,1 miljoonan euron nettovarat.

 

Osakeannin ehdot (lyhyesti)

 

Osakkeenomistajat saavat yhden (1) Merkintäoikeuden jokaista osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä 21.5.2024 omistamaa Yhtiön osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä 22.5.2024. Kukin yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään kahdeksan (8) Uutta Osaketta Merkintähintaan (”Ensisijainen Merkintäoikeus”). Kukin Merkintäoikeus on käytettävä kokonaan, eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain.

 

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta Osakeannin seurauksena 11 896 843 nykyisestä osakkeesta enintään 106 728 395 osakkeeseen. Olettaen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat noin 88,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

 

Merkintäoikeudet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 24.5.2024 (edellyttäen, että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen) ja 3.6.2024 välisenä aikana (ellei Merkintäaikaa jatketa). Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina, ja ne poistetaan haltijoiden arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta.

Sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää tarjouksen sellaisten Uusien Osakkeiden merkitsemiseksi, joita ei merkitä Ensisijaisen Merkintäoikeuden perusteella. (”Toissijainen Merkintäoikeus”). Mahdolliset Ensisijaisen Merkintäoikeuden ja Toissijaisen Merkintäoikeuden perusteella merkitsemättömät Uudet Osakkeet voidaan suunnata merkittäväksi hallituksen päätöksen mukaisesti. Täsmällinen kuvaus allokaatioperiaatteista sisältyy tämän tiedotteen liitteenä oleviin Osakeannin ehtoihin.

Merkintähinta on 0,23 euroa jokaiselta Uudelta Osakkeelta. Merkintähinta sisältää merkintäetuoikeusanneille tavanomaisen laskennallisen 40,4 prosentin alennuksen osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Osakkeen päätöskurssiin välittömästi Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä Helsingin Pörssissä. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintäaika alkaa 24.5.2024 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 7.6.2024 klo 16.30 Suomen aikaa. Hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 7.6.2024. Merkintäajan päättymisen jälkeen käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja ne poistetaan sijoittajan arvo-osuustililtä ilman erillistä ilmoitusta. Jos Osakeanti peruutettaisiin, Merkintäoikeuksia ei enää voisi käyttää ja ne olisivat arvottomia.

Exel Compositesin hallitus hyväksyy Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 13.6.2024 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Exel Composites julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 13.6.2024 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

 

Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Uudet Osakkeet kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille Uusia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset Osakkeet”) merkinnän tekemisen ja maksamisen jälkeen. Väliaikaiset Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä omana osakelajinaan odotetaan alkavan arviolta 27.5.2024 ja päättyvän arviolta 14.6.2024. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 14.6.2024 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

 

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Uudet Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille osakkeina arviolta 17.6.2024 (ellei Merkintäaikaa jatketa). Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 17.6.2024 (ellei Merkintäaikaa jatketa).

 

Merkintäsitoumukset

 

Aktia Rahastoyhtiö Oy, hallinnoimiensa rahastojen puolesta, ja Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jotka (joko itse tai hallinnoimiensa rahastojen kautta) edustavat yhteensä noin 8,18 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Uusia Osakkeita täysimääräisesti niille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella.

 

Osakeannin alustava aikataulu

 

20.5.2024 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia

 

21.5.2024 Osakeannin täsmäytyspäivä

 

24.5.2024 Esitteen julkaisu (arviolta)

 

24.5.2024 Osakeannin Merkintäaika alkaa

 

24.5.2024 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä alkaa

 

27.5.2024 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

 

3.6.2024 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Helsingin Pörssissä päättyy

 

7.6.2024 Osakeannin Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina (arviolta)

 

11.6.2024 Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

 

13.6.2024 Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

 

14.6.2024 Kaupankäynti Väliaikaisilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä päättyy (arviolta)

 

14.6.2024 Osakeannissa annetut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin ja Väliaikaiset Osakkeet muunnetaan Uusiksi Osakkeiksi (arviolta)

 

17.6.2024 Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla Helsingin Pörssissä alkaa (arviolta)

 

Yhtiö on laatinut Osakeantia koskevan esitteen (”Esite”), jolle Yhtiö odottaa saavansa Finanssivalvonnan hyväksynnän arviolta 23.5.2024. Olettaen, että Finanssivalvonta hyväksyy Esitteen, Esite asetetaan saataville Yhtiön verkkosivuille https://investors-fi.exelcomposites.com/ ja Nordea Bank Oyj:n verkkosivuilla www.nordea.fi/exel-composites arviolta 24.5.2024 ennen Merkintäajan alkamista, sekä Yhtiön pääkonttoriin osoitteeseen Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa.

 

Lisäksi Esitteestä laadittu epävirallinen englanninkielinen käännös on saatavilla arviolta 24.5.2024 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors-fi.exelcomposites.com/ ja Nordea Bank Oyj:n verkkosivuilla www.nordea.fi/exel-composites.

 

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin Pääjärjestäjinä, ja Nordea Bank Oyj toimii lisäksi liikkeeseenlaskijan asiamiehenä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill and Knowlton Finland Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

 

Exel Composites suunnittelee järjestävänsä virtuaalisen yhtiöesittelytilaisuuden 27.5.2024 klo 18.00 alkaen. Osallistumisohjeet julkaistaan myöhemmin Exel Compositesin sijoittajasivuilla.

 

Lisätietoja:

 

Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö

investor@exelcomposites.com

puh. 050 351 1128

 

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 020 754 1335

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
https://exelcomposites.com/

Liite:

Osakeannin ehdot

 

Exel Composites Oyj lyhyesti

 

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

 

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja ja tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa
www.exelcomposites.com.

 

TÄRKEITÄ TIETOJA

 

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

 

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään sellaisen henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

 

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

 

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai ovat Esiteasetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia”, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, ja ovat lisäksi (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

 

Osakeannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö laatii Osakeannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors-fi.exelcomposites.com/.

 

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan antamaa esitteen hyväksyntää ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

 

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta, virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia, eikä niihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja Osakeannista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

 

Pääjärjestäjät toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Downloads

Exel Composites Oyj - Merkintäetuoikeusanti 2024 - Ehdot