Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1 2022: Konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuuskäänne Yhdysvalloissa eteni hyvin

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 29.4.2022 klo 09.00

Q1 2022 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 10,5 prosenttia 37,6 miljoonaan euroon (Q1 2021: 42,0).
  • Liikevaihto kasvoi 10,3 prosenttia 34,2 miljoonaan euroon (31,0).
  • Liikevoitto laski 0,0 miljoonaan euroon (2,4) ja oli 0,1 prosenttia liikevaihdosta (7,8). Vuosineljänneksellä kirjattiin toisen Kiinan tehtaan sulkemiseen liittynyt 2,1 miljoonan euron kertaluonteinen kulu.
  • Oikaistu liikevoitto laski 2,2 miljoonaan euroon (2,5) ja oli 6,4 prosenttia liikevaihdosta (7,9).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,17).

Ohjeistus koko vuodelle 2022

Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Exelin vuosi alkoi hyvin. Liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi edellisvuodesta, erityisesti asiakastoimialalla välineet ja muu teollisuus. Rakennukset ja infrastruktuuritoimiala kasvoi myös edelleen. Pandemian kurittama kuljetustoimiala jatkoi piristymistään liikevaihdon kasvaessa selvästi edellisvuoteen verrattuna. Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa siinä missä Aasian-Tyynenmeren alueella liikevaihto laski pääasiassa Kiinan heikentyneen Covid-19-tilanteen ja siihen liittyvien toimitusviivästysten takia.

Oikaistu liikevoitto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli merkittävästi parempi kuin koko toisella vuosipuoliskolla edellisvuonna, jääden kuitenkin hieman vuoden 2021 vahvasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Yhdysvaltain liiketoimintayksikön kannattavuus ei enää vaikuttanut negatiivisesti konsernin liikevoittoon katsauskaudella. Olemme pystyneet vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta ja parantamaan tuotannon saantoa ja näin pienentäneet tuotannon kuluja sekä parantaneet kannattavuutta yksikössä. Konsernitasolla tuotemix ja kasvaneet raaka-aine-, energia- ja logistiikkakustannukset heikensivät kannattavuutta. Jatkamme myyntihintojemme sopeuttamista nopeasti kasvaneita kuluja vastaaviksi.

Helmikuussa 2022 kerroimme suunnitelmastamme sulkea toinen Kiinassa sijaitsevista tehtaistamme. Tuotanto suljettavalla tehtaalla on jo lopetettu ja toiminnan siirtäminen toiselle Nanjingin alueella sijaitsevalle tehtaallemme on edistynyt hyvin Kiinan Covid-19 tilanteen aiheuttamista viivästyksistä huolimatta. Tehtaan sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen 2,1 miljoonan euron kulu on huomioitu vuosineljänneksen luvuissa ja oikaistussa liikevoitossa. Suljettavan tehtaan kiinteistön myynti etenee niin ikään suunnitelmien mukaan. Vuosittaisten noin 0,7 miljoonan euron synergiaetujen ja kustannussäästöjen lisäksi, tehtaan sulkemisella ja kiinteistön myynnillä arvioidaan olevan kertaluontoinen yhteenlaskettu positiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon ja kassavirtaan vuonna 2022. Lokakuussa 2021 perustimme yhteisyrityksen Intiaan ja toimintamme laajentaminen tällä kasvavalla Intian markkinalla etenee.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa järkyttävän humanitäärisen kriisin ja ukrainalaiset ovat ajatuksissamme. Exel Compositesille sodan suorat vaikutukset ovat kuitenkin tällä hetkellä vähäisiä. Meillä ei ole asiakkaita Venäjällä, Valkovenäjällä eikä Ukrainassa. Hankintaketjumme näkökulmasta meillä on vain yksi toimittaja, jolla on tehdas sodan vaikutusalueilla (Venäjällä). Nämä ostot on ohjattu kyseisen toimittajan muualla sijaitseviin tehtaisiin. Toistaiseksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vaikuttanut raaka-aineiden saatavuuteen, mutta mahdolliset raaka-aineiden ja energian hinnannousut vaikuttavat luonnollisesti myös Exeliin. Ukrainan sodan vaikutusten lisäksi Covid-19-pandemian etenemisellä Kiinassa voi olla suuri vaikutus toimintaamme paikallisesti.

Pidemmän aikavälin liiketoimintaympäristön kehittymisen näkökulmasta nykyinen geopoliittinen tilanne kiihdyttää vihreää siirtymää ja pakottaa monet yhtiöt suunnittelemaan globaaleja hankintaketjujaan uudelleen. Tuotetarjoomamme ja kattavan tuotantoverkostomme myötä voimme auttaa näiden haasteiden ratkaisemisessa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

Q1

Q1

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2021

 

 

 

 

 

Liikevaihto

34 150

30 954

10,3

134 365

Liikevoitto

27

2 423

-98,9

3 744

% liikevaihdosta

0,1

7,8

 

2,8

Oikaistu liikevoitto 1)

2 173

2 460

-11,7

6 029

% liikevaihdosta

6,4

7,9

 

4,5

Tulos ennen veroja

517

2 933

-82,4

4 165

% liikevaihdosta

1,5

9,5

 

3,1

Tilikauden tulos

-40

1 961

-102,1

1 693

% liikevaihdosta

-0,1

6,3

 

1,3

 

 

 

 

 

Oma pääoma

29 261

29 646

-1,3

31 182

Korolliset velat

52 564

42 819

22,8

52 988

Rahavarat

14 362

8 673

65,6

15 593

Korolliset nettovelat

38 202

34 146

11,9

37 395

Sijoitettu pääoma

81 825

72 465

12,9

84 170

Oman pääoman tuotto, %

-0,9

26,8

-103,4

5,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

0,1

13,5

-99,0

4,8

Omavaraisuusaste, %

24,7

29,4

-15,9

26,8

Velkaantumisaste, %

130,6

115,2

13,4

119,9

 

 

 

 

 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat

293

1 412

-79,2

6 275

Investointien nettorahavirta

-1 575

-2 208

-28,7

-11 877

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

1 282

2 215

-42,1

9 931

% liikevaihdosta

3,8

7,2

 

7,4

Tutkimus- ja kehitysmenot

761

930

-18,1

3 310

% liikevaihdosta

2,2

3,0

 

2,5

 

 

 

 

 

Saadut tilaukset 2)

37 606

42 027

-10,5

140 557

Konsernin tilauskanta

44 884

47 382

-5,3

41 578

 

 

 

 

 

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

0,00

0,17

-102,1

0,14

Oma pääoma/osake, euroa

2,42

2,51

-3,32

2,58

 

 

 

 

 

Osakekurssi keskimäärin, euroa

7,03

8,38

-16,1

8,58

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 838

11 830

0,1

11 833

 

 

 

 

 

Henkilöstö keskimäärin

752

691

8,9

715

Henkilöstö kauden lopussa

730

704

3,7

753

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.
2) Sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt tilausten peruutukset.

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q1

Q1

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2021

Rakennukset ja infrastruktuuri

7 723

7 027

9,9

32 946

Välineet ja muu teollisuus

7 356

5 646

30,3

23 350

Tuulivoima

6 767

7 380

-8,3

32 066

Koneet ja sähkö

4 268

3 639

17,3

17 612

Kuljetus

3 133

2 481

26,3

10 224

Puolustus

2 062

2 244

-8,1

8 688

Telekommunikaatio

2 842

2 538

12,0

9 480

Yhteensä

34 150

30 954

10,3

134 365

Liikevaihto alueittain1)

 

Q1

Q1

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2022

2021

%

2021

Eurooppa

19 731

17 444

13,1

73 413

Pohjois-Amerikka

8 198

5 611

46,1

32 440

Aasia-Tyynimeri

5 178

6 654

-22,2

25 413

Muu maailma

1 044

1 245

-16,1

3 099

Yhteensä

34 150

30 954

10,3

134 365

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä. Vuosineljänneksen loppua kohden Kiinassa tuli voimaan uusia rajoituksia liittyen esimerkiksi logistiikkaan ja työmatkaliikkumiseen. Odotamme, että äkilliset ja ennalta arvaamattomat muutokset rajoituksissa voivat edelleen jatkua. 

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa.

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatettiin tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. 

Taloudellinen tilanne

Covid-19-pandemiaan liittyvä epävarmuus väheni edelleen useilla asiakastoimialoillamme vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla vuosineljänneksellä. 

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen. 

Vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Exel Composites ei saanut taloudellista avustusta paikallisten Covid-19:ään liittyvien avustusohjelmien myötä.

Ukrainan sodan vaikutukset

Exel Compositesille sodan suorat vaikutukset ovat tällä hetkellä vähäisiä. Meillä ei ole toimintaa sotatoimialueilla eikä asiakkaita Venäjällä, Valkovenäjällä tai Ukrainassa. Joillakin sota-alueiden ulkopuolella olevilla asiakkaillamme puolestaan on asiakkuuksia sotatoimialueilta ja sitä kautta sota voi välillisesti vaikuttaa myös tuotteidemme kysyntään.

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja siitä seuraavien pakotteiden odotetaan vaikuttavan hankintaketjuihin maailmanlaajuisesti. Hankintaketjumme näkökulmasta meillä on vain yksi toimittaja, jolla on tehdas sodan vaikutusalueilla (Venäjällä). Nämä ostot on ohjattu kyseisen toimittajan muualla sijaitseviin tehtaisiin. Toistaiseksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole vaikuttanut raaka-aineiden saatavuuteen, mutta mahdolliset raaka-aineiden ja energian hinnannousut vaikuttavat luonnollisesti myös Exeliin.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1 2022 liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 29.4.2022 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 29.4.2022

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1 2022