Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1 2024: Saadut tilaukset 28,6 milj. euroa, liikevaihto 23,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto -0,6 milj. euroa

EXEL COMPOSITES OYJPÖRSSITIEDOTE25.4.2024 klo 9.00

Q1 2024 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 8,7 prosenttia 28,6 miljoonaan euroon (Q1 2023: 26,3)
  • Liikevaihto laski 18,9 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon (28,8)
  • Liikevoitto laski -0,6 miljoonaan euroon (-0,3) ja oli -2,4 prosenttia liikevaihdosta (-1,0)
  • Oikaistu liikevoitto laski -0,6 miljoonaan euroon (0,0) ja oli -2,4 prosenttia liikevaihdosta (0,0)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,18)

Ohjeistus koko vuodelle 2024

 

Exel Composites arvioi, että vuonna 2024 liikevaihto nousee ja oikaistu liiketulos nousee merkittävästi verrattuna vuoteen 2023.

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg

Rohkaisevia parannuksia saaduissa tilauksissa ja kannattavuudessa ensimmäisellä neljänneksellä

Aloitimme vuoden selvällä parannuksella markkinoille suuntautuvissa toimissamme. Ensimmäisen neljänneksen saadut tilaukset olivat 28,6 miljoonaa euroa, mikä on 21 prosentin kasvu edelliseen neljännekseen ja 9 prosentin kasvu verrattuna samaan ajanjaksoon viime vuonna. Ensimmäisen neljänneksen lopussa tilauskantamme oli 34,9 miljoonaa euroa, mikä osoittaa 32 prosentin kasvua verrattuna vuoden takaiseen. Havaitsimme jatkuvia merkkejä asiakasaktiivisuuden lisääntymisestä kaikilla maantieteellisillä pääalueilla, ja pysymme ohjeistuksemme mukaisesti varovaisen optimistisina paremman markkinaympäristön suhteen tänä vuonna.

 

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 23,4 miljoonaa euroa (28,8). Tämä on 5,8 prosentin parannus vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen verrattuna, huolimatta tämän kevään lakkojen vaikutuksista Suomessa. Alempi liikevaihto verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen johtui tilausten saapumisen ajankohdasta, minkä vuoksi vain osa tilauksista voitiin realisoida liikevaihdoksi ensimmäisellä neljänneksellä. Saatuamme strategisen tehtaan selvitystyön päätökseen viime vuonna oli ilahduttavaa nähdä Pohjois-Amerikan toiminnoissamme liikevaihdon kasvua edelliseen neljännekseen ja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.  Muutoin Exelin liikevaihto pysyi alhaisemmalla tasolla kaikilla asiakastoimialoilla ja Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

 

Tehokkuuteen keskittymisen ansiosta oikaistu liiketappiomme pieneni yli puolella 0,6 miljoonaan euroon vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen verrattuna, lähestyen vuosi sitten saavuttamaamme kannattavuusrajaa. Pyrkimyksemme hallita käyttöpääomaa ja kustannuksia jatkuivat ja tulevat jatkumaan edelleen tänä vuonna. Vaikka suhteellinen muuttuva kustannustaso parani ensimmäisellä neljänneksellä, meillä on edelleen mahdollisuus parantaa toimintamme tehokkuutta ja kustannusrakennetta lisäämällä kapasiteetin käyttöastetta ja säätämällä kustannuksiamme.

Uusi strategia saavuttaa jalansijaa asiakkaiden keskuudessa ja Exelin sisällä

Tärkeä osa uutta muutosstrategiaamme on hakea orgaanista kasvua energiamurroksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ajamista suurista ja nopeasti kasvavista sovelluksista. Täysin tämän tavoitteen mukaisesti saimme iloksemme ilmoittaa kahdesta uudesta asiakassopimuksesta neljänneksen aikana. Ensimmäinen niistä on Kuljetus-asiakastoimialallamme, jossa solmittiin uusi monivuotinen sopimus Foton Bus and Coach -yrityksen kanssa pultruusiomenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien toimittamisesta Fotonin sähköbusseihin. Asiakkaan kanssa tehtyjen intensiivisten valmistelujen ja kehitystyön jälkeen sopimus tarjoaa merkittävää liiketoimintapotentiaalia Exelille tulevaisuudessa. Toinen uusi asiakaskontakti on Energia-asiakastoimialallamme, jossa solmimme monivuotisen sopimuksen yhteisyrityksemme Kineco Exel Indian (KECI) kautta pultruusiomenetelmällä valmistettujen hiilikituisten tukilankkujen siipisalkojen toimittamisesta merkittävälle tuuliturbiinien valmistajalle Etelä-Aasiassa. Nämä tuotteet tullaan toimittamaan Intiaan valmistuvalta uudelta tehtaaltamme.

 

Jatkoimme uuden muutosstrategiamme toteuttamista päättäväisesti myös Exelin sisällä. Ensimmäisellä neljänneksellä aloitimme toisen strategisen tehtaan selvitystyön, tällä kertaa koskien Belgiaa. Otimme myös käyttöön uuden toimintamallin, joka rakentuu uusien Räätälöidyt ratkaisut- ja Teolliset ratkaisut-yksikköjemme ympärille, ja muutimme organisaatiorakennettamme täysin yhteensopivaksi. Tämä näkyi myös konsernin johtoryhmässä.

 

Strategiamme mukaisesti, laajan analyysin ja valmistelujen jälkeen, olemme tänään ilmoittaneet, että Exel aikoo ehdottaa osakkeenomistajilleen Exelin osakkeiden merkintäoikeustarjousta. Olemme vakuuttuneita, että tämä on oikea kiihdytin tulevalle kasvulle ja muutoksellemme. Olemme tyytyväisiä tehdessämme tämän tavalla, joka tarjoaa jokaiselle Exelin osakkeenomistajalle yhtäläisen mahdollisuuden osallistua.

Näkymät vuodelle 2024

Exel Composites odottaa liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen kasvavan merkittävästi vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023. Tilauskantamme vuodelle 2024 on korkeampi kuin vuosi sitten. Vaikka tämän vuoden alussa saadut tilaukset olivat korkeammalla tasolla kuin aiemmin, näkymä suotuisan markkinakehityksen jatkuvuuteen on edelleen rajoittunut. Yleisen taloustunnelman huomioon ottaen arvioimme kysynnän olevan hieman pehmeää vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja samanaikaisesti Exelillä on edelleen vapaata tuotantokapasiteettia.

 

Ensimmäisellä neljänneksellä saavutettu edistyminen on ilahduttavaa, vaikkakaan ei vielä tyydyttävää. Tulemme jatkamaan kovaa työskentelyä strategisen suunnitelmamme mukaisesti. Ehdotettu osakeanti on tärkeä kiihdyttäjä strategiallemme, ja toivomme, että kaikki osakkeenomistajamme jatkavat matkamme tukemista. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Tuhatta euroa

Q1 2024

Q1 2023

Muutos %

 

 

 

 

Liikevaihto

23 365

28 803

-18,9

Liiketulos

-555

-283

-96,0

% liikevaihdosta

-2,4

-1,0

 

Oikaistu liiketulos 1)

-555

6

-9788,5

% liikevaihdosta

-2,4

0,0

 

Käyttökate

905

1 479

-38,8

Oikaistu käyttökate 1)

905

1 768

-48,8

Tulos ennen veroja

-607

-1 475

58,8

Tilikauden tulos

-598

-2 138

72,0

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

-539

-2 090

74,2

% liikevaihdosta

-2,3

-7,3

 

Oma pääoma

16 725

28 029

-40,3

Korolliset velat

46 148

49 255

-6,3

Rahavarat

10 207

14 746

-30,8

Korolliset nettovelat

35 941

34 509

4,1

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2)

11,2

2,7

314,8

Sijoitettu pääoma

62 873

77 284

-18,6

Oman pääoman tuotto, %

-13,9

-29,3

52,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-3,4

-1,4

-141,0

Omavaraisuusaste, %

19,4

26,4

-26,4

Velkaantumisaste, %

214,9

123,1

74,5

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta

-2 611

-2 790

-6,4

Investointien nettorahavirta

-432

-479

-9,8

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

441

761

-42,1

% liikevaihdosta

1,9

2,6

 

Tutkimus- ja kehitysmenot

1 077

948

13,6

% liikevaihdosta

4,6

3,3

 

Saadut tilaukset

28 615

26 331

8,7

Konsernin tilauskanta

34 893

26 488

31,7

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

-0,05

-0,18

74,2

Oma pääoma/osake, euroa

1,39

2,33

-40,20

Osakekurssi keskimäärin, euroa

2,34

5,08

-53,9

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 854

11 854

0,0

Henkilöstö keskimäärin

623

723

-13,8

Henkilöstö kauden lopussa

626

728

-14,0

 

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut

2) Edellisen 12 kuukauden oikaistu käyttökate

 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q1

Q1

Muutos

Tuhatta euroa

2024

2023

%

Rakennukset ja infrastruktuuri

4 801

5 654

-15,1

Teollisuus

3 357

5 490

-38,9

Energia

5 315

6 226

-14,6

Kuljetus

3 937

4 356

-9,6

Muut

5 955

7 077

-15,9

Yhteensä

23 365

28 803

-18,9

Liikevaihto alueittain1)

 

Q1

Q1

Muutos

Tuhatta euroa

2024

2023

%

Eurooppa

14 337

20 315

-29,4

Pohjois-Amerikka

5 927

5 116

15,8

Aasia-Tyynimeri

2 602

3 207

-18,9

Muu maailma

499

165

203,0

Yhteensä

23 365

28 803

-18,9

 

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

 

Vantaalla, 25.4.2024

 

Exel Composites Oyj
Hallitus

 

Tiedotustilaisuus

 

Exel Composites järjestää Q1 2024 tulokseen liittyvän tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30. Osallistu verkkotapahtumaan täällä.

 

 

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 020 754 1335

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

 

 

Exel Composites lyhyesti

 

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

 

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Downloads

20240425 Business review Q1 2024 FI final