Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2020: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 30.10.2020 klo 09.00

Q3 2020 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset laskivat 9,5 prosenttia 24,5 miljoonaan euroon (Q3 2019: 27,1). 
  • Liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia 26,0 miljoonaan euroon (23,6). 
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,0 miljoonaan euroon (1,7) ja oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (7,0).
  • Liikevoitto kasvoi 2,0 miljoonaan euroon (1,5) ja oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (6,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,07).

Q1-Q3 2020 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 3,6 prosenttia 81,9 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2019: 79,0). 
  • Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia 81,1 miljoonaan euroon (77,2). 
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 7,0 miljoonaan euroon (5,9) ja oli 8,6 prosenttia liikevaihdosta (7,6).
  • Liikevoitto kasvoi 6,7 miljoonaan euroon (4,0) ja oli 8,2 prosenttia liikevaihdosta (5,2).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,17).

Ohjeistus koko vuodelle 2020 (palautettu)

Exel Composites arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto kasvaa tai pysyy edellisvuoden tasolla, ja että vuoden 2020 oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2019.

Exel Composites perui ohjeistuksensa 6.5.2020 Covid-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden ja heikon lyhyen aikavälin ennustettavuuden seurauksena. Ohjeistuksen peruutusta edeltävän, helmikuussa 2020 julkaistun ohjeistuksen mukaan Exel Composites arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto ja oikaistu liikevoitto kasvavat vuodesta 2019.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja liikevoittoamme huolimatta Covid-19-pandemian vaikutuksista globaaliin liiketoimintaympäristöön. Muutamat asiakkaistamme pyysivät siirtämään toimituksia eteenpäin, mikä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen ajoitukseen. Yleinen markkinakysyntä on kuitenkin hieman piristynyt kaikilla asiakastoimialoilla. Saadut tilaukset jäivät edellisvuodesta, johtuen pääasiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatun ison tilauksen osittaisesta peruutuksesta Yhdysvalloissa. 

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta Tuulivoima- ja Puolustus-asiakastoimialoilla ja erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihto Rakennukset ja infrastruktuuri- sekä Kuljetus-asiakastoimialoilla laski pääasiassa Covid-19-pandemiasta johtuneen heikentyneen kysynnän takia lähinnä Euroopassa.

Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Konsernin liikevaihdon kasvusta huolimatta, kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti liikevaihdon epätasainen jakautuminen eri yksiköiden välillä. Tämä yhdessä Covid-19-pandemian vaikutusten kanssa heikensi tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta erityisesti Yhdysvaltain yksikössä. 

Itävallan uuden tuotantolaitoksen rakennusprojekti eteni suunnitelmien mukaan ja vietimme harjakaisia kolmannella vuosineljänneksellä. Samaan aikaan olemme myös tiukentaneet Covid-19 pandemiaan liittyviä turvallisuustoimenpiteitä koko konsernissa ja seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin tiiviisti. 

Tänä vuonna juhlimme Exelin 60 vuotta pitkää historiaa. Vuoden 2020 haastavista olosuhteista huolimatta olemme toteuttaneet strategiaamme onnistuneesti. Juhlavuosi on myös hyvä hetki pohtia tarkoitustamme ja visiotamme: mitä olemme yhtiönä ja mihin olemme matkalla.

Pitkällä aikavälillä globaalit megatrendit, vastuullisuus ja elinkaariajattelu lisäävät komposiittien kysyntää. Uskomme vahvasti komposiittien tuomiin etuihin. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, vahvempia, jäykempiä ja pidempiä sekä saavuttaaksemme korkeuksia. Komposiitteja hyödyntämällä säästämme myös resursseja. Tämän vuoksi olemme olemassa. Haluamme Exelin olevan vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q3Q3MuutosQ1-Q3Q1-Q3MuutosQ1-Q4
Tuhatta euroa20202019%20202019%2019
Liikevaihto26 04323 62710,281 08777 1995,0103 784
Liikevoitto2 0231 45439,26 6854 00367,05 087
% liikevaihdosta7,86,28,25,24,9
Oikaistu liikevoitto 1)2 0221 66321,66 9765 85919,17 160
% liikevaihdosta7,87,08,67,66,9
Tulos ennen veroja1 3481 488-9,45 6163 60855,73 885
% liikevaihdosta5,26,36,94,73,7
Tilikauden tulos1 07284726,54 2702 033110,02 397
% liikevaihdosta4,13,65,32,62,3
Oma pääoma27 65226 0096,327 65226 0096,326 302
Korolliset velat43 71337 49216,643 71337 49216,637 163
Rahavarat11 1565 74194,311 1565 74194,36 930
Korolliset nettovelat32 55731 7522,532 55731 7522,530 234
Sijoitettu pääoma71 36563 50112,471 36563 50112,463 466
Oman pääoman tuotto, %15,813,318,621,110,5101,69,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %11,89,327,013,49,049,48,6
Omavaraisuus, %29,130,9-5,629,130,9-5,630,9
Velkaantumisaste, %117,7122,1-3,6117,7122,1-3,6114,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat1 1431 725-33,79 3325 52768,89 030
Investointien nettorahavirta -4 745-1 882152,1-9 572-4 200127,9-6 087
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen4 4202 41483,19 6224 84598,66 262
% liikevaihdosta17,010,211,96,36,0
Tutkimus- ja kehitysmenot570644-11,42 0182 152-6,22 851
% liikevaihdosta2,22,72,52,82,7
Saadut tilaukset24 50027 066-9,581 92879 0433,6110 693
Konsernin tilauskanta30 71025 40420,930 71025 40420,930 391
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa0,090,0726,40,360,17109,90,20
Oma pääoma/osake, euroa2,342,206,232,342,206,252,23
Osakekurssi keskimäärin, euroa5,364,2227,05,364,2227,04,54
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl11 83011 8200,111 82711 8200,111 820
Henkilöstö keskimäärin 6626413,46626610,2659
Henkilöstö kauden lopussa6566471,46566471,4648

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.  

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q3Q3MuutosQ1-Q3Q1-Q3MuutosQ1-Q4
Tuhatta euroa20202019%20202019%2019
Rakennukset ja infrastruktuuri4 9075 831-15,816 40417 710-7,423 502
Välineet ja muu teollisuus4 2723 81312,014 41414 496-0,618 644
Tuulivoima7 8045 67637,521 49716 62729,323 620
Koneet ja sähkö3 2522 78616,711 82110 46313,014 384
Kuljetus2 1953 012-27,18 3679 870-15,213 127
Puolustus1 914529261,43 9331 298202,92 292
Telekommunikaatio1 7001 979-14,14 6516 734-30,98 215
Yhteensä26 04323 62710,281 08777 1995,0103 784

Liikevaihto alueittain*

Q3Q3MuutosQ1-Q3Q1-Q3MuutosQ1-Q4
Tuhatta euroa20202019%20202019%2019
Eurooppa13 32214 491-8,145 72647 349-3,462 076
Pohjois-Amerikka4 4834 2425,714 69416 259-9,622 407
Aasia-Tyynimeri6 7664 25259,117 58412 42341,517 600
Muu maailma1 472642129,43 0841 168164,11 701
Yhteensä26 04323 62710,281 08777 1995,0103 784

* Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan. 

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä Covid-19-pandemian vaikutukset Exel Compositesin toimintaan olivat vähäisiä jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta. Kaikki tehtaamme toimivat lähes normaalisti käyttöön otettujen turvallisuustoimenpiteiden puitteissa. 

Raaka-ainehankinta ja logistiikka toimivat normaalisti kolmannen neljänneksen aikana. 

Taloudellinen tilanne

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Covid-19-pandemian aiheuttamat epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus heikensivät tilauskertymää. Muutamat asiakkaistamme pyysivät siirtämään toimituksia eteenpäin, mikä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen ajoitukseen. Yleinen markkinakysyntä on kuitenkin hieman piristynyt kaikilla asiakastoimialoilla. Saadut tilaukset jäivät edellisvuodesta, johtuen pääasiassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjatun ison tilauksen osittaisesta peruutuksesta Yhdysvalloissa.

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen tai olematon. Konsernin voimassa olevat sidotut luottolimiitit turvaavat suunnitteilla olevien investointien rahoituksen vuonna 2020 ja tarjoavat hyvän maksuvalmiuspuskurin odottamattomien tapahtumien varalle. 

Arvonalentumistestauksen pääasiallinen riski liittyy edelleen Yhdysvaltain liiketoimintayksikön kannattavuuskäänteeseen. Siinä missä vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva, kolmannella vuosineljänneksellä Yhdysvaltain yksikön kannattavuus heikkeni. Odotamme tämän olevan lyhytaikaista ja Yhdysvaltain yksikön volyymien sekä kannattavuuden parantuvan. Yhtiö tekee arvonalentumistestauksen normaalin aikataulun mukaisesti neljännellä vuosineljänneksellä.  

Vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana Exel Composites sai taloudellista avustusta paikallisten Covid-19 liittyvien avustusohjelmien myötä Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Kiinassa ja Australiassa. 

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen 

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamiseksi yhtiön johtoryhmä ja paikallinen johto pitävät edelleen säännöllisiä tilannekatsauksia etänä käyden läpi toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatetaan tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Matkustaminen on rajoitettua ja etätyöskentelyä sekä verkkokokouksia suositaan. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on rajoitettu minimiin. Jatkuvaa sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on lisätty eri kanavin niin konsernin laajuisesti kuin paikallisestikin. 

Asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden johdosta seuraamme tilannetta hyvin tiiviisti.  

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää liiketoimintakatsausta tammi-syyskuulta 2020 käsittelevän tiedotustilaisuuden perjantaina 30.10.2020 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

 

Vantaalla, 30.10.2020

Exel Composites Oyj
Hallitus
 

Downloads

Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2020