Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2021: Vahva liikevaihto, kannattavuus heikkeni selvästi

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 4.11.2021 – klo 09.00

Q3 2021 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset kasvoivat 0,2 prosenttia 24,6 miljoonaan euroon (Q3 2020: 24,5). 
  • Liikevaihto kasvoi 28,2 prosenttia 33,4 miljoonaan euroon (26,0). 
  • Liikevoitto laski -1,7 miljoonaan euroon (2,0) ja oli -5,1 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
  • Oikaistu liikevoitto laski 0,1 miljoonaan euroon (2,0) ja oli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (0,09).

Q1-Q3 2021 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 34,3 prosenttia 110,1 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2020: 81,9). 
  • Liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia 97,9 miljoonaan euroon (81,1). 
  • Liikevoitto laski 3,1 miljoonaan euroon (6,7) ja oli 3,2 prosenttia liikevaihdosta (8,2).
  • Oikaistu liikevoitto laski 5,0 miljoonaan euroon (7,0) ja oli 5,1 prosenttia liikevaihdosta (8,6).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,36).

Ohjeistus koko vuodelle 2021

Exel Composites toistaa ohjeistuksensa ja arvioi, että vuonna 2021 liikevaihto kasvaa merkittävästi vuodesta 2020 ja että oikaistu liikevoitto laskee vuodesta 2020. Yhdysvaltain liiketoimintayksikön heikosta kehityksestä johtuen Exel Composites antaa tarkempia tietoja ohjeistukseensa liittyen ja arvioi liikevaihdon vuonna 2021 olevan 125–135 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 5,8–7,0 miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme jatkoi vahvaa kasvuaan. Samaan aikaan konsernin kannattavuus heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna. Nettotilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvällä tasolla ja linjassa edellisvuoden kanssa,vaikka tilauksia, jotka olisi pitänyt toimittaa vuoden 2021 aikana, peruutettiin.

Heikentynyt kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä johtui yksittäisen, USA:ssa valmistettavan suurivolyymisen tuulivoima-alan hiilikuitutuotteen tuotannon ylösajosta. Haasteet ovat liittyneet erityisesti työvoiman rekrytointiin, kouluttamiseen ja vaihtuvuuteen tällä työmarkkinalla, joka on kärsinyt myös Covid-19-pandemian vaikutuksista. Korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä ja odotamme tilanteen alkavan parantua jo neljännellä vuosineljänneksellä.  

Exel USA:n taloudellisesta kehityksestä johtuen suoritimme liikearvon arvonalentumistestauksen. Testauksen tuloksena tehtiin 1,8 miljoonan euron aineettomien oikeuksien arvonalennus, joka selittää eron konsernin liikevoiton ja oikaistun liikevoiton välillä.

Yhdysvaltain yksikön heikko kannattavuus peittää alleen kannattavasti kasvavan liiketoiminnan ja hyvän kehityksen muualla konsernissa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kolmannella vuosineljänneksellä käytännössä kaikilla asiakastoimialoilla. Rakennukset ja infrastruktuuri-asiakastoimialan kasvua siivittivät erityisesti hiilikuituiset sähkönjohdinten ytimet. Tämä asiakastoimiala on kasvanut yhtä suureksi kuin tuulivoima. Koneet ja sähkö-, telekommunikaatio-, välineet ja muu teollisuus-, sekä puolustusasiakastoimialat tukivat niin ikään hyvää kannattavaa liikevaihdon kasvua. Myös kuljetusasiakastoimiala, jossa liikevaihto hieman laski edellisvuodesta, on palautumassa Covid-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista. 

Tuore virstanpylväs kasvustrategiamme toteuttamisessa on yhteisyrityksemme Intiassa Kineco Groupin kanssa, josta tiedotimme raportointikauden jälkeen lokakuun puolivälissä. Olemme hyvin innoissamme tästä strategisesta investoinnista, jonka avulla Exel saa jalansijan nopeasti kasvavalla Intian komposiittimarkkinalla. Kineco Groupin pitkä ja vakiintunut asema Intian komposiittiteollisuudessa tarjoaa meille ’lentävän lähdön’ laajentumiselle Intiassa. Investointi istuu erittäin hyvin Exelin strategiaan ja kasvuhankkeisiin sekä vahvistaa kilpailuasemaamme selvästi. Odotamme innolla yhteistyötä sitoutuneen paikallisen tiimin kanssa ja toimintamme vauhdittamista Intiassa.

Fokuksemme on nyt ennen kaikkea tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden paranemisessa, erityisesti Yhdysvaltain tuotantolaitoksessa. Korkea liikevaihto ja tilauskertymä yhdistettynä nyt myös Intian markkinan kattavan maailmanlaajuisen asemamme tuomiin mahdollisuuksiin antaa hyvän pohjan tulevaisuudelle. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q3Q3MuutosQ1-Q3Q1-Q3MuutosQ1-Q4
Tuhatta euroa20212020%20212020%2020
Liikevaihto33 39426 04328,297 87281 08720,7108 595
Liikevoitto-1 6912 023-183,63 0956 685-53,79 417
% liikevaihdosta-5,17,83,28,28,7
Oikaistu liikevoitto 1)1082 022-94,75 0256 976-28,09 708
% liikevaihdosta0,37,85,18,68,9
Tulos ennen veroja-1 3781 348-202,23 4525 616-38,57 124
% liikevaihdosta-4,15,23,56,96,6
Tilikauden tulos-2 2091 072-306,11 2384 270-71,05 368
% liikevaihdosta-6,64,11,35,34,9
Oma pääoma28 77927 6524,128 77927 6524,128 880
Korolliset velat51 00743 71316,751 00743 71316,743 140
Rahavarat9 53211 156-14,69 53211 156-14,611 974
Korolliset nettovelat41 47532 55727,441 47532 55727,431 167
Sijoitettu pääoma79 78671 36511,879 78671 36511,872 021
Oman pääoman tuotto, %-29,415,8-286,85,721,1-72,919,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %-8,511,8-172,25,513,4-59,314,1
Omavaraisuus, %27,429,1-6,027,429,1-6,030,2
Velkaantumisaste, %144,1117,722,4144,1117,722,4107,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat7311 143-36,11 3589 332-85,414 006
Investointien nettorahavirta -1 574-4 745-66,8-8 845-9 572-7,6-12 849
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen1 6954 420-61,76 5489 622-31,913 220
% liikevaihdosta5,117,06,711,912,2
Tutkimus- ja kehitysmenot74157030,02 5182 01824,72 884
% liikevaihdosta2,22,22,62,52,7
Saadut tilaukset 2)24 55124 5000,2110 06581 92834,3115 373
Konsernin tilauskanta47 88030 71055,947 88030 71055,936 544
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa-0,190,09-306,00,100,36-71,00,45
Oma pääoma/osake, euroa2,432,344,042,432,344,032,44
Osakekurssi keskimäärin, euroa9,165,3670,99,165,3670,95,55
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl11 83411 8300,011 83211 8270,011 828
Henkilöstö keskimäärin 7196628,67036626,2665
Henkilöstö kauden lopussa72265610,172265610,1674

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. 
2) Sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt tilausten peruutukset.  

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q3Q3MuutosQ1-Q3Q1-Q3MuutosQ1-Q4
Tuhatta euroa20212020%20212020%2020
Rakennukset ja infrastruktuuri8 0544 90764,224 53716 40449,623 451
Välineet ja muu teollisuus5 3664 27225,616 22414 41412,619 493
Tuulivoima8 5927 80410,123 75721 49710,528 079
Koneet ja sähkö4 7523 25246,112 66811 8217,215 522
Kuljetus2 1272 195-3,17 3368 367-12,310 226
Puolustus2 1891 91414,46 2183 93358,15 338
Telekommunikaatio2 3141 70036,17 1324 65153,36 485
Yhteensä33 39426 04328,297 87281 08720,7108 595

Liikevaihto alueittain1)

Q3Q3MuutosQ1-Q3Q1-Q3MuutosQ1-Q4
Tuhatta euroa20212020%20212020%2020
Eurooppa17 21413 32229,254 23145 72618,662 757
Pohjois-Amerikka9 3534 483108,622 19814 69451,118 022
Aasia-Tyynimeri6 1216 766-9,519 17517 5849,024 022
Muu maailma7061 472-52,02 2673 084-26,53 795
Yhteensä33 39426 04328,297 87281 08720,7108 595

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä. 

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa.

Taloudellinen tilanne

Epävarmuus ja Covid-19-pandemia väheni asiakkaidemme keskuudessa ja asiakastoimialoissamme vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla vuosineljänneksellä.  

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen.  

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana Exel Composites ei saanut taloudellista avustusta minkään paikallisen Covid-19:ään liittyvän avustusohjelman myötä, siinä missä edellisvuonna vastaavalla kaudella paikallisia avustuksia saatiin noin 0,4 miljoonan edestä. 

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatetaan tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Rajoitusten poistuessa eri puolilla maailmaa, matkustaminen yksiköidemme välillä ja asiakastapaamisiin on hiljalleen palautumassa. Etätyöskentelyä ja verkkokokouksia suositaan kuitenkin edelleen. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on edelleen rajoitettu minimiin. Sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on jatkettu eri kanavissa.

Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Exel Composites ja Kineco Group perustavat yhteisyrityksen Intiaan

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta johtavan intialaisen komposiittiyhtiön, Kineco Groupin kanssa pultruusiomarkkinan kehittämiseksi Intiassa. Yritysjärjestelyssä Kineco Group myy pultruusioliiketoimintansa varat uudelle yhtiölle, Kineco Exel Composites Indialle, jonka osakekannasta Exel Composites merkitsee 55 prosentin osuuden suunnatussa osakeannissa. Kineco Group jää omistajaksi 45 prosentin osuudella. Uusi yhteisyritys tulee jatkamaan toimintaansa nykyisessä, Goassa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa. Investointi on strategisesti tärkeä Exelille, sillä se tarjoaa välittömän jalansijan nopeasti kasvavalla Intian komposiittimarkkinalla. 

Osapuolet ovat sopineet, ettei investoinnin kokoa julkisteta. Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q3 2021 Liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 4.11.2021 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

Vantaalla, 4.11.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Downloads

Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2021