Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL COMPOSITES OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 29.1.2020 klo 9:45

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Kirsi Sormunen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Maija Strandberg (jäsen vuodesta 2019) on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Kirsi Sormunen (syntynyt 1957) on muun muassa VR Groupin, DNA:n sekä Sitran hallituksen jäsen. Sormusella on pitkä ura Nokiassa useissa eri talouden, rahoituksen ja kestävän kehityksen johtotehtävissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 20.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

  • Puheenjohtaja: 43 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
  • Jäsenet: 20 000 euroa/vuosi (19 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
  • Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 23.3. - 14.4.2020 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 17 200 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 000 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä palkkioehdotus kokonaisuudessaan tullaan lisäämään yhtiön verkkosivuille osoitteessa www.exelcomposites.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen päivitys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa toimikunnan työjärjestystä päivitettäväksi. Keskeiset ehdotetut muutokset ovat seuraavat:

  • Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluisi nykyisten lisäksi hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.
  • Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä tulisi olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen eräitä teknisluontoisia muutoksia.

Vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  • Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Rami Hakola, Danske Invest Fund Management
  • Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder
  • Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 29.1.2020

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Downloads

Release