Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

EXEL COMPOSITES OYJ – – – PÖRSSITIEDOTE – – – 20.1.2022 – klo 9.30

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 25.3.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (aiemmin viisi) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson, Jouko Peussa ja Kirsi Sormunen. Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Jouni Heinonen.

Jouni Heinonen (1960) toimii tällä hetkellä konsulttifirma HVD Partnersin johtajavana partnerina Sveitsissä. Aiemmin Jouni Heinonen on toiminut muun muassa sveitsiläisen komposiittivalmistaja Guritin toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

  • Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 43 000 euroa) ja lisäksi 1 500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
  • Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (20 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä. Lisäksi toimikuntien puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500 (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
  • Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 28.3. - 18.4.2022 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 18 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

  • Kalle Saariaho, OP-Rahastoyhtiö, nimitystoimikunnan puheenjohtajana
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur Fonder
  • Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö
  • Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 20.1.2022

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja

Downloads

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle