Exel Compositesin puolivuosikatsaus Q1-Q2 2023: Q2 2023 liikevaihto 25,4 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa

EXEL COMPOSITES OYJPUOLIVUOSIKATSAUS18.8.2023 klo 9.00

Q2 2023 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 31,4 prosenttia 25,4 miljoonaan euroon (Q2 2022: 37,0)
  • Liikevaihto laski 33,3 prosenttia 25,4 miljoonaan euroon (38,1)
  • Oikaistu liikevoitto laski 0,1 miljoonaan euroon (3,1) ja oikaistu liikevoittoprosentti 0,3 (8,2) prosenttiin
  • Liikevoitto laski -0,2 miljoonaan euroon (3,0) ja liikevoittoprosentti -1,0 (7,9) prosenttiin
  • Osakekohtainen tulos oli -0,08 euroa (0,34)

Q1-Q2 2023 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 30,7 prosenttia 51,7 miljoonaan euroon (Q1-Q2 2022: 74,6)
  • Liikevaihto laski 24,9 prosenttia 54,2 miljoonaan euroon (72,2)
  • Oikaistu liikevoitto laski 0,1 miljoonaan euroon (5,3) ja oikaistu liikevoittoprosentti 0,1 (7,3) prosenttiin
  • Liikevoitto laski -0,5 miljoonaan euroon (3,0) ja liikevoittoprosentti -1,0 (4,2) prosenttiin
  • Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (0,34)

Ohjeistus koko vuodelle 2023 (ennallaan)

Exel Composites arvioi, että vuonna 2023 liikevaihto laskee ja oikaistu liikevoitto laskee merkittävästi verrattuna vuoteen 2022.

Toimitusjohtaja Paul Sohlberg 

Parannustoimenpiteet jatkuivat haastavassa markkinaympäristössä

Markkinaympäristö jatkui haastavana myös toisella vuosineljänneksellä. Makrotalouden murheet painoivat edelleen asiakkaidemme liiketoimintaa melkein kaikilla maantieteellisillä alueilla sekä asiakastoimialoilla. Exelin saadut tilaukset laskivat 33 prosenttia ja liikevaihto laski 31 prosenttia toisen neljänneksen aikana verrattuna vastaavaan ajanjaksoon viime vuonna. Suurimmat syyt laskulle olivat usean asiakasmarkkinan yleinen hidastuminen, asiakkaiden varastojen supistamisen sekä heikomman kysynnän jatkuminen tuulivoimateollisuuden laitteissa, erityisesti Pohjois-Amerikassa.

 

Korjaavat toimenpiteet tuottavat tulosta, positiivinen oikaistu liikevoitto saavutettiin

Huolimatta merkittävästi alhaisemmasta toisen vuosineljänneksen 25,4 miljoonaan euron liikevaihdosta, onnistuimme saavuttamaan kannattavuusrajan vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tulosta painoi tuulivoimateollisuuden laitteiden tilausten siirtyminen Pohjois-Amerikassa sekä yleisesti alhaisempi kysyntä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuten kerroimme ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksessamme, olemme aloittaneet useita toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi. Nämä toimenpiteet sisältävät muun muassa toimia myynnin aktivoimiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi. Näiden toimenpiteiden myönteinen vaikutus on jo näkyvissä ja on tärkeää, että jatkamme taloudellisen tuloksen parantamista. Edellä mainittujen tekijöiden ansiosta oikaistu liikevoittomme vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 0,1 (5,3) miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoittoprosentti oli 0,1 (7,3) prosenttia.

 

Pultruusiotuotannon siirtämiseen Runcornista, Isosta-Britanniasta liittyvät toimet etenevät suunnitelmien mukaisesti ja odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 aikana. Jatkoimme myös Runcornin tehdaskiinteistön myyntitoimenpiteitä.

Varastojen hallinta ja käyttöpääoman pienentäminen ovat myös olleet painopistealueitamme. Tämän seurauksena, varastomme laskivat 4,1 miljoonaa euroa vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2022 lopun tasoon verrattuna. Tuloksena oli 2,5 miljoonan euron positiivinen liiketoiminnan rahavirta.

 

Aktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa jatkui kaikilla toimialoilla

Vaikka markkina ei ollut ihanteellinen toisella vuosineljänneksellä, se oli kuitenkin pitkälti odotuksiemme mukainen. Keskityimme läheiseen asiakasyhteistyöhön sekä tärkeiden kehitystoimenpiteidemme edistämiseen vuosineljänneksen aikana.

 

Jatkoimme ja lisäsimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä aloittamiamme toimenpiteitä eri puolilla organisaatiota palvella ja sitouttaa asiakkaitamme. Oli ilo huomata, että asiakaspohjamme on vakaa ja asiakastyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä. Teimme myös hyvää työtä kyetessämme hallitsemaan katteisiin kohdistuvia paineita kauden aikana. Myynti- ja tukitiimimme ovat olleet kiireisiä ja ovat onnistuneesti sitouttaneet nykyisiä ja uusia asiakkaita mahdollisiin tulevaisuuden hankkeisiin, erityisesti Pohjois-Amerikan ja Kiinan markkinoilla. Useista uusista liiketoimintamahdollisuuksista voisin mainita kaksi mielenkiintoista allekirjoitettua aiesopimusta, jotka saattavat tuoda Exelille houkuttelevaa kasvua tulevaisuudessa.

 

Päivitys Tuuli-hankkeeseen ja Intian tehdaslaajennus

Työ aikaisemmin julkistetun houkuttelevaan tuulivoimamarkkinaan liittyvän merkittävän kehityshankkeen parissa eteni. Neljänneksen aikana edistyimme suunnitelmien mukaisesti. Olemme saavuttaneet APQP4Wind jäsenyritys -statuksen kaikille tuotantolaitoksillemme, joissa valmistetaan komposiittituotteita tuulivoimamarkkinalla toimiville asiakkaille. Valmistauduimme myös tehdaslaajennukseen Intiassa. Yhdessä yhteistyökumppanimme kanssa allekirjoitimme sopimuksen rakentaa uusi tuotantolaitos, joka optimoidaan tuulivoimateollisuuden asiakkaiden palvelemiseen sekä Intiassa että globaalisti. Uuden laitoksen odotetaan olevan valmis tuotantoon vuoden 2024 aikana.

 

Olemassa olevan Intian tuotantolaitoksen tuotantokyvyn lisääminen tuulivoimamarkkinaa varten on myös edistynyt. Hiili- ja lasikuitupultruusiotuotteiden paikalliset koeajot ja hyväksymisprosessit tuulivoima-asiakkaille ovat alkaneet hyvin ja etenevät suunnitelmien mukaisesti. Jatkamme neuvotteluja useiden suurten tuulivoimamarkkinalla toimivien laitetoimittajien kanssa, sekä lasi- että hiilikuitutuotteiden osalta. Kuten olemme aikaisemminkin sanoneet, uskomme kysynnän tuulivoimamarkkinan laitteille elpyvän ja kääntyvän houkuttelevaan kasvuun vuonna 2024 ja 2025. Tämä näkemyksemme on linjassa asiakkailtamme ja toimittajiltamme saamiemme viestien kanssa.

 

Näkymä vuodelle 2023

Toistamme toukokuussa päivittämämme ohjeistuksen, että arvioimme Exel Compositesin vuoden 2023 liikevaihdon laskevan ja oikaistun liikevoiton laskevan merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Pidämme ennallaan aikaisemmin tänä vuonna antamamme näkemyksen, että kysynnän Exelin tuotteille ja ratkaisuille odotetaan paranevan vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla ja sen jälkeen. Tuulivoimamarkkinan laitteisiin liittyvien mahdollisuuksien odotetaan johtavan tätä kehitystä. Lyhyen aikavälin näkyvyys jatkuu rajoittuneena ja odotamme lyhyen aikavälin kysyntään liittyvän epävarmuuden jatkuvan.

 

Strategia- ja vastuullisuustyön edistyminen

Exel jatkaa aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten hankkeiden tukemista edistääkseen kiertotaloutta ja vastuullisuutta komposiittiteollisuudessa. 5. heinäkuuta Euroopan komposiittialan yhdistys, EuCIA, jossa Exel toimii myötävaikuttavana jäsenenä, julkaisi yhdessä kuuden muut merkittävän teollisuusalueen yhdistyksen kanssa yhteisen tiedonannon tukea Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tekemää työtä korostaen komposittimateriaalien tunnistamista vakiintuneeksi kierrätettäväksi materiaaliksi EU:ssa.

 

Tiedonanto viittaa erityisesti sementtiuunin rinnakkaisprosessointireittiin komposiittien kierrätyksessä, mikä on myös ratkaisun kärkenä suomalaisessa KiMuRa -hankkeessa. Exelillä oli tärkeä rooli KiMuRa -hankkeessa teknillisesti ja kaupallisesti elinkelpoisen komposiittien kierrätysratkaisun perustamisessa.

 

Sisäisesti jatkamme pyrkimyksiä tehdä Exelin toiminnosta kestävämpiä. Toimet sisältävät muun muassa kaatopaikkajätteemme vähentämisen kohti nollatasoa, uusiutuvien energialähteiden valitsemisen toimintoihimme sekä vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisempien raaka-aineiden tutkimista.

 

Jatkoimme myös strategian päivitystyötä vuosineljänneksen aikana. Tarkastelu on jo tuonut esiin eri mahdollisuuksia ulkoisessa markkinassa sekä mahdollisia osa-alueita sisäiseen parantamiseen. Odotamme innolla päivitetyn strategiamme julkistamista myöhemmin tänä vuonna.

 

Toivotan teille miellyttävää loppukesän jatkoa!

 

Ystävällisin terveisin,

Paul Sohlberg

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

Q2

Q2

Muutos

Q1-Q2

Q1-Q2

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2023

2022

%

2023

2022

%

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

25 399

38 064

-33,3

54 202

72 214

-24,9

136 988

Liikevoitto

-249

3 007

-108,3

-532

3 034

-117,5

3 002

% liikevaihdosta

-1,0

7,9

 

-1,0

4,2

 

2,2

Oikaistu liikevoitto 1)

65

3 124

-97,9

71

5 296

-98,7

8 029

% liikevaihdosta

0,3

8,2

 

0,1

7,3

 

5,9

Tulos ennen veroja

-696

4 934

-114,1

-2 172

5 451

-139,8

3 600

% liikevaihdosta

-2,7

13,0

 

-4,0

7,5

 

2,6

Tilikauden tulos

-935

3 989

-123,5

-3 073

3 919

-178,4

2 145

% liikevaihdosta

-3,7

10,5

 

-5,7

5,4

 

1,6

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

-893

4 028

-122,2

-2 983

3 988

-174,8

2 293

% liikevaihdosta

-3,5

10,6

 

-5,5

5,5

 

1,7

Oma pääoma

24 203

32 754

-26,1

24 203

32 754

-26,1

30 385

Korolliset velat

50 036

52 387

-4,5

50 036

52 387

-4,5

48 498

Rahavarat

18 986

13 286

42,9

18 986

13 286

42,9

17 397

Korolliset nettovelat

31 050

39 101

-20,6

31 050

39 101

-20,6

31 101

Sijoitettu pääoma

74 239

85 140

-12,8

74 239

85 140

-12,8

78 883

Oman pääoman tuotto, %

-14,3

51,5

-127,8

-22,5

24,5

-191,8

7,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-1,2

14,5

-108,0

-1,3

7,2

-117,8

3,7

Omavaraisuusaste, %

23,5

27,9

-15,8

23,5

27,9

-15,8

26,9

Velkaantumisaste, %

128,3

119,4

7,5

128,3

119,4

7,5

102,4

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat

5 310

-477

-1213,5

2 520

-184

-1471,6

6 767

Investointien nettorahavirta

-1 118

-517

116,3

-1 597

-2 092

-23,7

2 018

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen

1 314

632

107,8

2 075

1 914

8,4

4 592

% liikevaihdosta

5,2

1,7

 

3,8

2,7

 

3,4

Tutkimus- ja kehitysmenot

984

950

3,6

1 932

1 711

12,9

3 426

% liikevaihdosta

3,9

2,5

 

3,6

2,4

 

2,5

Saadut tilaukset 2)

25 393

37 009

-31,4

51 725

74 615

-30,7

124 735

Konsernin tilauskanta

26 366

43 648

-39,6

26 366

43 648

-39,6

29 110

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa

-0,08

0,34

-122,2

-0,25

0,34

-174,8

0,19

Oma pääoma/osake, euroa

2,01

2,72

-25,91

2,01

2,72

-25,91

2,53

Osakekurssi keskimäärin, euroa

3,94

6,22

-36,7

4,44

6,77

-34,4

6,30

Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl

11 854

11 854

0,0

11 854

11 846

0,1

11 850

Henkilöstö keskimäärin

673

736

-8,5

698

744

-6,2

732

Henkilöstö kauden lopussa

646

739

-12,6

646

739

-12,6

721

   

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut
2) Voi sisältää vuosineljänneksen aikana tulleita tilausten peruutuksia

 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

 

Q2

Q2

Muutos

Q1-Q2

Q1-Q2

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2023

2022

%

2023

2022

%

2022

Rakennukset ja infrastruktuuri

6 458

8 866

-27,2

14 256

16 589

-14,1

32 456

Välineet ja muu teollisuus

4 991

5 858

-14,8

10 602

13 214

-19,8

23 127

Tuulivoima

2 295

6 476

-64,6

3 796

13 242

-71,3

26 765

Koneet ja sähkö

4 130

5 301

-22,1

8 695

9 570

-9,1

19 705

Kuljetus

3 696

7 171

-48,5

7 894

10 303

-23,4

17 380

Puolustus

2 570

1 582

62,4

5 494

3 644

50,8

7 524

Telekommunikaatio

1 258

2 810

-55,2

3 466

5 652

-38,7

10 031

Yhteensä

25 399

38 064

-33,3

54 202

72 214

-24,9

136 988

 

Liikevaihto alueittain1)

 

Q2

Q2

Muutos

Q1-Q2

Q1-Q2

Muutos

Q1-Q4

Tuhatta euroa

2023

2022

%

2023

2022

%

2022

Eurooppa

17 306

20 603

-16,0

37 620

40 334

-6,7

76 651

Pohjois-Amerikka

4 521

11 669

-61,3

9 637

19 867

-51,5

37 272

Aasia-Tyynimeri

2 831

4 976

-43,1

6 039

10 153

-40,5

20 930

Muu maailma

741

816

-9,2

905

1 861

-51,3

2 135

Yhteensä

25 399

38 064

-33,3

54 202

72 214

-24,9

136 988

 

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan

 

 

Vantaalla, 18.8.2023

Exel Composites Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q2 2023 tulokseen liittyvän tiedotustilaisuuden tänään klo 12.30. Osallistuaksesi verkossa järjestettävään tilaisuuteen ilmoittaudu etukäteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen investor@exelcomposites.com.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Exel Compositesin vuoden 2023 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa exelcomposites.com.

Lisätietoja:

Mikko Rummukainen, talousjohtaja

puh. 040 566 2623

mikko.rummukainen@exelcomposites.com

 

Sanna Ahvenniemi, sijoittajasuhdepäällikkö

Puh. 040 864 3000

Sanna.ahvenniemi@exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin.

 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

 

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

 

Exel Composites Oyj

 

Downloads

Exel Q2 2023_FI